Oppdaget 32 nye planeter

Europeiske astronomer har oppdaget 32 til nå ukjente planeter utenfor vårt eget solsystem.

Eksoplanet

En kunstnerisk fremstilling av en eksoplanet seks ganger jordens størrelse.

Foto: ESO / Scanpix/Reuters

Det er European Southern Observatory (ESO) som oppdaget planetene ved hjelp av et 3,6-metersteleskopet på La Silla i Chile.

Oppdagelsen er interessant for det antyder at det finnes mange planeter med lav masse i vår galakse. Disse planetene har høyere sannsynlighet for å ligne planetene i vår eget solsystem.

Opptil fem ganger så stor som Jupiter

De 32 planetene går altså i bane rundt andre stjerner enn vår egen sol. Dermed er tallet på såkalte eksoplaneter kommet opp i over 400.

Den minste av de nyoppdagede eksoplanetene er rundt fem ganger så stor som jorda, mens de største er omtrent fem ganger så store som Jupiter.

Jupiter er den største planeten i vårt solsystem. Det ligger masse forsking bak arbeidet med å finne eskoplaneter og det var først på 1990-tallet at det ble slått fast at man med rimelig sikkerhet hadde oppdaget noen.

- Naturen plasserer planeter i tomrom

– Naturen liker ikke vakum, tomrom, så hvis den finner et tomrom å putte en planet i, vil den gjøre det, sier Stephane Udry ved Genève-observatoriet i Sveits.

– Mer enn 40 prosent av stjernene som ligner vår sol, har planeter med liten masse, tilføyde han.

– De nye observasjonene har gitt astronomene stor innsikt i planetsystemets mangfold. Dette hjelper oss til å forstå hvordan planeter dannes, forklarer Nuno Santos, en av forskerne som har deltatt i prosjektet.

Lignende forhold som på jorden?

Astronomene brukte en såkalt spektograf på teleskopet. Instrumentet HARPS deler opp lyset i alle regnbuens farger, og gjør det mulig for fagfolk å beregne himmellegemers størrelse og masse.

Den relativt lille størrelsen på planetene forsterker muligheten for at de kan ha lignende forhold som de som ga liv på jorden.

I november 2008 offentliggjorde NASA for første gang bilder av en eksoplanet. "Fomalhault b" går i bane rundt sjernen Fomalhault og er lokalisert til Den sørlige fisken (Piscis Austrinus). Eksoplaneten ligger 25 lysår fra jorden.

Fomalhaut b i solystemet

Fomahault b i solsystemet

Foto: NASA
Fomalhaut b

Fomahault b

Foto: NASA

SISTE NYTT

Siste nytt