Obama vil samarbeide med verden

USAs president Barack Obama ber verdens ledere følge ham inn i en ny tidsalder med internasjonal samhandling.

Barack Obama på FNs talerstol

USAs president Barack Obama taler til FNs hovedforsamling for første gang.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Han lovet å samarbeide med andre land, men også å forsvare USAs nasjonale interesser.

Den amerikanske presidenten holdt onsdag sin første tale til en hovedforsamling i FN.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon åpnet hovedforsamligen i New York i dag, i nærvær av over 120 stats- og regjeringssjefer fra hele verden.

Atomnedrustning

I talen sin sa presidenten at han ønsker en ny giv i forholdet til Russland når det gjelder å redusere lagrene av kjernefysiske våpen, og sa at land som ikke overholder sine forpliktelser om ikke-sperdning av atomvåpen må ta konsekvensene.

- De neste 12 månedene blir avgjørende i arbeidet med å styrke ikke-spredningsavtalen, sa Obama, som lovet å arbeide for en verden uten atomvåpen.

Obama advarte hovedforsamlingen om at Nord-Korea og Iran kan føre verden i en farlig retning med sine kjernefysiske programmer.

Midtøsten

Han gjentok at Israels utbygging av bosettinger på den okkuperte Vestbredden, etter USAs syn, er ulovlig.

- Vi fortsetter å understreke overfor palestinerne at de må slutte med sine provokasjoner mot Israel, og USA godtar ikke fortsatt israelsk nybygging på Vestbredden. Tiden er inne for å gjenoppta forhandlingene om en permanent løsning, om hvor grensene skal gå, om hva som skal skje med de palestinske flyktningene og om Jerusalems status, sa Obama.

Klima

- Tiden er over da USA dro føttene etter seg i kampen mot klimaforandringer, sa Obama.

Han lovet å fremme fornybar energi, og dele grønn teknologi med resten av verden.

- Vi skal gå videre med å kutte klimagassutslippene for å nå målene som er satt for 2020, og etter hvert for 2050, sa Obama.

FN viktig

Obama understreket at USA har lagt til side mye av sin skepsis overfor FN og oppfylt sine plikter mot organisasjonen.

- USA har betalt utestående medlemskontingent og sluttet seg til FNs menneskerettsråd, påpekte han.

Løfterik og visjonær

- Barack Obamas tale var en løfterik og visjonær tale, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Han la stor vekt på verdier, demokratier og menneskets selvbestemmelsesrett. Det var en tale der han vektla mange av de sakene Norge er opptatt av som nedrustning og klima, sa statsminister Jens Stoltenberg til norsk presse noen minutter etter at USAs president Barack Obama hadde talt til FNs hovedforsamling.

- Noe av det viktigste med denne talen, er at den er den endelige bekreftelsen på at USA er tilbake i det internasjonale fellesskapet. De ønsker et sterkere FN og nedbetaler sin gjeld til FN, stiller seg bak at vi i fellesskap skal løse våre felles problemer. Det er et brudd med en tidligere politikk der USA gikk mer alene, sier Stoltenberg.

SISTE NYTT

Siste nytt