Hopp til innhold

Britiske leger foreslår drastiske tiltak mot organmangel

Britiske leger vil ha en ny debatt om pasienter skal kunne holdes i live kun for å bli organdonorer. – Helt snudd på hodet sammenlignet med i Norge, sier norsk lege.

Leger, operasjon, organdonasjon

IKKE NOK ORGANER: Mellom 500 og 1000 briter dør årlig fordi det ikke finnes nok organer tilgjengelig, og legeforeningen ønsker en debatt om hvilke metoder som kan tas i bruk for å skaffe nok organer (Ill. foto).

Foto: AP / Scanpix/AP

Den britiske legeforeningen ønsker debatt om en medisinsk og etisk revolusjon for å løse den kroniske organmangelen i Storbritannia, skriver den britiske avisen The Guardian.

Mellom 500 og 1000 briter dør årlig fordi det ikke finnes nok organer tilgjengelig, og legene vil vite hvor langt de skal gå for å redde liv.

– Samfunnet bør bestemme seg om det er forberedt på å tolerere at folk fortsetter å dø, eller gjøre noe for å stoppe det, sier Vivienne Nathanson i den britiske legeforeningens etiske utvalg til avisen.

Kontroversiell metode

Ett forslag er å åpne opp for organdonasjon fra under tre måneder gamle avdøde barn. Dette kan være aktuelt fra barn med asfyksi, som er tilsynelatende livløshet og oksygenmangel i blodet kombinert med respirasjonsstans.

Den britiske legeforeningen vil også ha en ny debatt om den kontroversielle metoden «elektiv ventilasjon», respiratorbehandling av en håpløst syk pasient kun for å bevare organer for senere eventuell donasjon.

Metoden har vært forbudt i Storbritannia siden 1994, men er tillatt i Spania og USA. Den gjør det for eksempel mulig at personer som er rammet av hjerteinfarkt, holdes i live for organdonasjonens skyld. Dermed øker antallet tilgjengelige organer.

Saken fortsetter under bildet

Organdonasjon

PASIENTENS ØNSKE: I Norge er systemet slik at pasienten selv skal bestemme om han eller hun vil bli donor eller ikke. Hensynet er pasientens ønske, ikke samfunnets behov.

Foto: Anders Leines / NRK

Pasienten bestemmer i Norge

– «Elektiv ventilasjon» gjøres for at samfunnet skal få organer. Dette er helt snudd på hodet sammenlignet med slik vi gjør det i Norge, sier Johan-Arnt Hegvik, donoransvarlig lege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, til NRK.

– Hos oss handler det om hva som er pasientens siste ønske, ikke hva samfunnet har behov for, forklarer han.

Hegvik har vært med på å debattere «elektiv ventilasjon» i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2004. I dag er debatten lagt helt død i Norge, og Hegvik mener det er bra.

– God norsk lov

Alle pasienter som kommer til sykehusene får behandling for å redde liv og mest mulig helse, forklarer legen.

– Enten blir de bedre, eller så blir de verre, og noen ganger ender det med døden. Når en dør på en måte som muliggjør organdonasjon, spør vi om den avdøde har uttalt seg negativt eller sagt noe som kan bety at han eller hun var imot organdonasjon, sier Hegvik.

– Det blir det de pårørende vi spør for å få vite pasientens siste ønske. Derfor er det viktig at vi snakker om dette med våre nærmeste før vi kommer i en situasjon hvor organdonasjon kan bli aktuelt, legger han til.

Hvis noe tyder på at pasienten ikke ønsker å bli donor, er organdonasjon uaktuelt. Sier pasienten ja, for eksempel ved et donorkort eller ved muntlig samtykke, kan organdonasjon gjennomføres.

– Den norske loven på området er meget god etisk sett. Den ivaretar pasientens ønske og er akseptert av folk flest, sier legen.

Hege Lundin Kuhle

SKREMMER: – Slike kontroversielle forslag tror jeg skremmer folk mer enn de er til det gode, sier Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdonasjon.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Bør lære av Norge i stedet

Stiftelsen Organdonasjon, som jobber for å fremme organdonasjon i Norge, setter også spørsmålstegn ved den britiske legeforeningens forslag.

– Flere land har løst utfordringen med å få tak i nok organer langt bedre enn Storbritannia, sier stiftelsens daglige leder Hege Lundin Kuhle til NRK.

– Britene bør heller lære av Norge i denne saken. Vi er dobbelt så flinke som Danmark og Sverige, og mye flinkere enn Storbritannia, legger hun til.

I 2011 var det 127 organdonasjoner i Norge, en økning på 25 prosent sammenliknet med 2010. I tillegg fikk 73 pasienter nyre fra en som sto dem nær. Rikshospitalet passerte 300 nyretransplantasjoner på julaften, noe som gjør Norge til beste land i Europa.

– Systemet i Norge er at alle skal dele sitt standpunkt om organdonasjon. Vi skal snakke om det i gode dager, slik at vi er forberedt den dagen det kan bli aktuelt, forklarer Lundin.

SISTE NYTT

Siste nytt