Ny studie: Kvinner blir slått, mishandlet og skjelt ut mens de føder

Mer enn hver tredje kvinne i fire land i Afrika og Asia opplever sjokkerende behandling under selve fødselen. Den verste mishandlingen skjer i minuttene rett før fødselen, viser en ny studie.

En ung ugift kvinne på et senter for enslige mødre i Yangon i Myanmar

En ung ugift kvinne med babyen sin på et senter for enslige mødre i Yangon i Myanmar. Studien viser at nettopp unge og ugifte kvinner er de som er mest utsatt for mishandling under fødsler.

Foto: PHYO HEIN KYAW / AFP

Arbeidet med studien har vært ledet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Den ble publisert i det velrenommerte medisinske tidsskriftet The Lancet onsdag og tar for seg fire land; Ghana, Guinea og Nigeria i Afrika, samt Myanmar i Asia.

Forskerne bak studien har fulgt 2016 kvinner under fødselen og intervjuet 2672 kvinner om deres erfaringer, skriver nyhetsbyrået AP.

Studien er rystende lesning. 42 prosent sier at de er blitt mishandlet under fødselen. Kvinnene forteller at de er blitt slått, holdt fast, skjelt ut og skreket til.

– Mishandling under fødsel kan være et brudd på menneskerettighetene og kan skremme kvinner fra å oppsøke fødeklinikker, skriver forskerne i studien.

Verst rett før fødselen

Det meste av mishandlingen skjer rett før fødselen, viser studien.

108 av 1000 kvinner hadde opplevd fysisk mishandling, mens 276 av 1000 hadde opplevd verbal mishandling det siste kvarteret før fødselen.

Forskerne skriver at «jordmødre og leger beskrev kvinnene som 'ikke samarbeidsvillige' under denne perioden og forsvarte fysisk og verbal mishandling som 'straff'».

Undersøkt uten samtykke

Blant de 2016 av kvinnene i studien sier mange at de fikk behandling eller ble undersøkt uten samtykke.

  • 13 prosent av kvinnene som fødte via keisersnitt, sier at skjedde uten deres samtykke.
  • 75 prosent av dem som ble klippet opp, sier at det skjedde uten deres samtykke.
  • 59 prosent av dem som fikk vagina undersøkt, sier at det skjedde uten deres samtykke.

– Yngre og ugifte kvinner har større risiko for å bli utsatt for vaginale undersøkelser uten samtykke, står det i studien.

Frykter det er mer utbredt

Selv om studien tar for seg fire land, sier helsearbeidere at mishandling av kvinner under fødsler er et globalt problem, også i industrialiserte land.

Handlingene blir sjeldent dokumentert og kvinner frykter ofte å rapportere mishandling.

Tidligere rapporter har dokumentert mishandling av kvinner i Øst-Europa, særlig av rom-kvinner.

Anbefaler å ha med ledsager

Av de 2672 kvinnene som ble intervjuet etter fødselen, sa 57 prosent at de ikke ble tilbudt noen form for smertestillende.

Enkelte kvinner ble holdt igjen på klinikkene etter fødslene fordi de ikke var i stand til å betale regningen.

I studien foreslås det flere tiltak for å bedre kvinnenes situasjon på fødeklinikkene.

Blant tiltakene er å la kvinnene ha med seg en ledsager, bedring av samtykke-prosessen og bygge om fødeavdelingene slik at kvinnene får mer privatliv.

SISTE NYTT

Siste nytt