Hopp til innhold

Ny studie: Avlyser skrekkscenario for klimaendringer

Ifølge en ny studie vil temperaturen på jorda ikke øke med så mye som 4–5 grader innen år 2100, slik tidligere beregninger har vist. Studien, publisert i det anerkjente forskningsmagasinet Nature, viser at temperaturen vil øke med maksimalt 3,4 grader på grunn av utslipp av drivhusgasser.

New Arctic Icebergs Gallery

AVLYSER SKREKKSCENARIO: Forskere ved universitetet i Exeter i England har i en ny studie kommet fram til at temperaturen på jorda vil stige mindre enn tidligere antatt som følge av utslipp av drivhusgasser.

Foto: David Goldman / AP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det er forskere ved universitetet i Exeter i England som har gjennomført studien som er publisert i Nature.

The Guardian skriver at de mest destruktive dommedagsscenarioene kan være avverget.

– Noen av de aller skumleste mulighetene kan vi nå forhåpentlig se bort fra, hvis vi stoler på dette studiet. Det er for så vidt veldig beroligende, det har vært en urovekker.

Det sier forskningsleder Bjørn Hallvard Samset i Cicero, Senter for klimaforskning som mener dette er spennende og viktig forskning.

Bjørn Hallvard Samset

BEROLIGENDE: Forskningsleder Bjørn Hallvard Samset i Cicero mener det er beroligende at de aller skumleste mulighetene for temperaturøkninger kan avverges, ifølge en ny studie.

Foto: CICERO / CICERO

– Høyeste beregnede temperaturøkninger er urealistiske

Et kjernespørsmål i klimaforskningen er hvor følsomt klimaet vårt er for en økning i drivhusgasser og hva som skjer hvis mengden av CO₂ i atmosfæren blir doblet. Det kalles klimasensitivitet.

Ifølge den nye studien vil temperaturen på jorda øke med mellom 2,2 og 3,4 grader som følge av dette. Den mest sannsynlige økningen mener forskerne vil være 2,8 grader.

FNs klimapanels siste oppdatering, viste at temperaturen kunne øke mellom 1,5 og 4,5 grader.

Forskergruppen ved universitetet i Exeter har brukt nye metoder for å beregne økningen og mener de kraftigste beregnede temperaturøkningene er urealistiske.

– Studien vår avviser både laveste og høyeste temperaturendringene, sier forskningsleder Peter Cox.

Forskerne advarer likevel mot at verden senker skuldrene og bruker rapporten til å bremse innsatsen mot klimaendringer.

Målet i Parisavtalen fra 2015, var å hindre at temperaturen steg over 2 grader og helst ikke mer enn 1,5 grader.

  • Les mer:

– Områder blir ubeboelige med 3,4 grader økning

Den gode nyheten er altså at vi, ifølge studien, kan unngå at jordkloden blir 4–5 grader varmere alt i år 2100.

Den dårlige nyheten er at også denne rapporten viser at verden fortsatt blir varmere og at økningen skjer like raskt som tidligere beregninger viser.

Også 3,4 grader oppvarming, kan bli katastrofalt, mener de fleste forskerne.

– Det vil gi hetebølger på midten av planeten hvor det så å si blir umulig for folk å bo. Vi vil få så sterke hetebølger at alle mennesker i en by kan få heteslag hvis de ikke oppholder seg innendørs med aircondition, sier Samset.

I tillegg vil konsekvensene bli en sterk økning i ekstremregn som vil ødelegge infrastruktur og jordbruk og skape store problemer for matproduksjon.

Han tror likevel ikke temperaturen vil øke så mye som følge av klimaendringene.

– Jeg tror ikke det blir så varmt, men det er riset bak speilet hvis vi ikke gjør noe med klimagassutslippene, sier Samset.

SISTE NYTT

Siste nytt