Hopp til innhold

Ny koronastudie: Flertall av innlagte hadde senskader etter seks måneder

Tre av fire pasienter innlagt med koronavirus led fortsatt av minst ett symptom etter seks måneder, ifølge en fersk studie.

En lege på Jinyintan-sykehuset i Wuhan undersøker en pasient i februar 2020.

SENSKADER: En lege på Jinyintan-sykehuset i Wuhan undersøker en pasient i februar 2020. En studie gjort av pasienter fra dette sykehuset viser at mange opplever senskader.

Foto: AP

Funnene baserer seg på pasienter fra Wuhan og ble fredag presentert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet.

«Seks måneder etter akutt infeksjon var covid-19-overlevende hovedsakelig plaget med tretthet eller muskelsvakhet, søvnvansker og angst eller depresjon», konkluderer forskerne.

Når det gjelder pasientene som var alvorlig syke, hadde de alvorlig nedsatt lungekapasitet. Bilder av lungene viste også skader.

Undersøkes også i Norge

Statistikken baserer seg på intervjuer og undersøkelser av 1733 pasienter som ble skrevet ut fra Jinyintan-sykehuset i Wuhan mellom januar og mai i fjor.

Pasientene, med en median alder på 57 år, svarte på spørsmål og gjennomgikk tester mellom juni og september.

Trøtthet eller muskelsvakhet (63 prosent) var det vanligste symptomet, etterfulgt av søvnvansker (23 prosent) og angst eller depresjon (23 prosent).

– Siden covid-19 er en så ny sykdom, er vi bare i startfasen når det gjelder å forstå noen av langtidseffektene, sier Bin Cao ved det nasjonale senteret for respirasjonsmedisin.

En lignende studie gjøres også i Norge, men siden Wuhan er stedet der viruset ble oppdaget først, har pasientene derfra blitt fulgt opp over lengst tid.

I fjor møtte NRK Ronny Øverland som overlevde 16 dager i respirator, men sliter med å ha kontroll på hverdagen.

Den kinesiske statsministeren Li Keqiang snakker med medisinsk personell under et besøk på Jinyintan-sykehuset i Wuhan i januar.

BESØKTE SYKEHUSET: Den kinesiske statsministeren Li Keqiang snakker med medisinsk personell under et besøk på Jinyintan-sykehuset i Wuhan i januar.

Foto: Li Tao / AP

Fare for ny sykdom

Som en del av en annen studie målte de også antistoffer. De så på antistoffene under infeksjonen og seks måneder senere. Da seks måneder hadde gått, var antistoff-nivået 52,5 prosent lavere.

Forfatterne av studien mener dette gir grunn til bekymring for at pasienter kan bli smittet på nytt. De påpeker samtidig at flere prøver er nødvendig for å avklare hvordan immuniteten mot viruset endres over tid.

Ikke uvanlig

En annen studie fra Italia har vist lignende senskader, men da etter tre måneder.

Nesten 80 prosent av pasientene hadde minst ett symptom etter infeksjonen var over. De vanligste symptomene var utmattelse og tung pust, viser studien i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA.

Selv om senskader etter covid-19 kan virke skremmende, er det ikke uvanlig etter infeksjoner, forklarte norske helseeksperter til forskning.no i september.

– Når vi tenker på det vi kjenner til fra alle andre infeksjonssykdommer, er det kanskje ikke så rart at covid-19 kan gi senskader hos noen, uttalte Siri Laura Feruglio, overlege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.

FHI: – Ikke spesielt for korona

Folkehelseinstituttet sier til NRK at de er glade for forskning om følger av koronasykdom.

– Slike følger etter alvorlige forløp av infeksjon er ikke noe spesielt for korona. Også etter sykehusopphold eller intensivbehandling for influensa, er det noen som får svekket helse i mange måneder, skriver overlege Preben Aavitsland i en epost til NRK.

– Dette understreker behovet for god oppfølging og rehabilitering etter utskriving fra sykehuset, understreker han.

Overlegen merker seg noen punkter:

  • Disse pasientene var i hovedsak middelaldrende.
  • Disse pasientene hadde så alvorlig sykdom at de måtte på sykehus.
  • Jo sykere de hadde vært, jo større var plagene med angst, depresjon, nedsatt lungekapasitet etterpå.
  • Utmattethet, muskelsvakhet og søvnvansker var vanlig.
  • Studien har ingen data fra før pasientene fikk korona, så det er vanskelig å tilskrive alle plagene korona.

Er det grunn til å være bekymret for senskader også hos dem som ikke blir alvorlig syke?

– Denne studien sier ikke noe om følger for de over 97 prosent av pasientene som ikke må på sykehus. Her trengs det flere studier, svarer Aavitsland.

SISTE NYTT

Siste nytt