Hopp til innhold

Covid-19 kan gi senskader på hjerte og lunger

Leger har så smått begynt å oppdage senskadene av koronaviruset. Hjerte, lunger, lever og blodomløp er spesielt utsatt for varige skader.

Lungepasient i Wuhan, Kina

WUHAN, KINA: En pasient med Covid-19 vurderes av leger ved Red Cross Hospital.

Foto: Str / AFP

– Covid-19 er ikke bare en lungesykdom. Den kan påvirke hjertet, lever, nyrer, hjernen, hormonproduserende kjertler og blodets kretsløp, sier kardiolog Harlan Krumholtz ved Yale University til Los Angeles Times.

Verden over er leger i ferd med å oppdage en rekke senskader hos pasienter som har vært syke med covid-19.

I Kina har forskere funnet at flere deler av kroppen til koronapasienter var svekket etter at pasienten ble friskmeldt.

Særlig la forskerne merke til at leverfunksjonen hos friskmeldte pasientene ikke var den samme som før. Også hjertesvikt var vanlig hos mange.

Bilder med tillatelse fra Molecular Memory

Bilder med tillatelse fra Molecular Memory

Vil kartlegge senskader

Ved Akershus universitetssykehuset planlegges en studie som skal kartlegge senskader hos koronapasienter.

Forskerne vil kontrollere både dem som har ligget i respirator, og dem som ikke har det. De skal ta røntgenbilder og måle lungekapasitet.

Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Mange som har vært innlagt med covid-19 i Norge er allerede innlemmet i forskningsstudier. Der ser forskerne også på langtidseffekter og immunitet.

Utover dette er oppfølgingen av dem lik som for alle andre utskrevne pasienter:

– De blir fulgt opp på vanlig måte av fastlegen og primærhelsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad har ingen konkrete råd om hvilke senvirkninger friskmeldte pasienter bør være på vakt mot.

– Man kan være obs på at det kan ta litt tid å komme seg helt til hektene. Kanskje trenger man også litt mer hvile enn det man trodde.

Hjertetrøbbel

Legene undres nå om de har undervurdert koronavirusets langtidsvirkninger når selv de uten pusteproblemer opplever hjertesvikt.

Hjertet svekkes når lungene ikke klarer å ta opp nok oksygen. I verste fall svikter det helt.

Selv om hjertet kan gjenvinne mye av sin styrke med medisiner og endret livsstil, tror forskerne at viruset vil skape mange kroniske hjertepasienter.

  • Kinesiske kardiologer har oppdaget at 12 prosent av pasientene de undersøkte, inkludert pasienter uten luftveissymptomer, opplevde hjertesvikt.
  • En annen kinesisk studie beskriver dannelsen av livstruende blodpropper hos alvorlig syke koronapasienter. Forskerne frykter tilstanden kan vedvare også etter friskmelding.
Monitor

HJERTEMONITOR: Oksygenmangel kan svekke hjertet, også på sikt.

Foto: Colourbox.com

Lungetrøbbel i lang tid

Det er allerede kjent at koronapasienter som har ligget i respirator får problemer med lungekapasiteten etterpå.

30 prosent kan få langvarige lungeproblemer, anslår lege Saad Aballi ved Sykehuset Østfold overfor VG.

Også erfaringer fra Princess Margaret Hospital i Hongkong viser svekket lungekapasitet hos utskrevne koronapasienter.

Men en utfordring melder seg når forskerne skal overvåke senskadene etter covid-19:

Pasienter med sykdommer som påvirker hjerte, lever, blod og lunger har høyere risiko for å bli alvorlig syke av covid-19. Det gjør det vanskelig å skille mellom senskader og problemene som i første omgang gjorde pasienten så syk.

Lunger med Covid 19-infeksjon

SKADER LUNGENE: Lunger med Covid 19-infeksjon

Foto: Science Photo Library

Mye vi ikke vet

Det finnes ennå ingen som har levd lenge etter å ha vært koronasmittet. Det er bare tre måneder siden de første smittede ble friske i Kina.

Og så langt har legene vært mer opptatt av å behandle akutt syke enn å overvåke senskader.

Flere spørsmål dukker opp i kjølvannet av koronapandemien: Kan viruset ligge i dvale i kroppen i årevis, for så å blusse opp igjen i ny utgave?

Det vil i så fall ikke være første gang.

Etter vannkopper kan herpesviruset gjemme seg i kroppen i flere tiår, for så å dukke opp igjen som den smertefulle sykdommen helvetesild.

Og viruset som forårsaker hepatitt B kan føre til leverkreft flere år senere. Mens viruset bak ebolaepidemien i Vest-Afrika senere har angrepet øynene til pasienten og gjort flere mennesker blinde eller svaksynte.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger