Hopp til innhold

NRK Svarer: USA og våpen

Hvorfor har amerikanere så lett tilgang på skytevåpen? Våre eksperter har svart på lesernes spørsmål.

Bildet viser demonstranter som, etter en skoleskyting i 2019, holder opp et banner som tar til orde for å forby automatiske skytevåpen.

Bildet viser demonstranter som, etter en skoleskyting i 2019, holder opp et banner som tar til orde for å forby automatiske skytevåpen.

Foto: Andres Leighton / AP

Lurer du på om amerikansk våpenbruk? Våre eksperter svarte på en rekke spørsmål.

Blant andre:

Hvorfor er det så mange skytinger i USA?

Eirik Løkke, rådgiver i Civita:

Det er et godt spørsmål. Og det er det mange som lurer på. Og det er nok flere grunner. La meg peke på noen grunner.

  1. Tilgangen på våpen. Håndvåpen og automatvåpen er tilgjengelig for mange å kjøpe lovlig.
  2. Mental helse. Vi vet ikke bakgrunnen til drapsmannen i Texas, men det virker åpenbart at disse hendelsene i mange tilfeller er utløst av personer med psykiske problemer. Det kan man jo si må være tilfelle – fordi «normale» mennesker ikke gjør slik ting. Men USA, og mange stater i USA har utfordringer med tilgang på hjelp for mentale utfordringer. Og det i kombinasjon med tilgang på våpen er ingen god kombinasjon.
  3. En tredje årsak er «copycat»-syndromet. Det faktum at slike skytehendelser inntreffer så ofte, kan bidra til å «normalisere» (i mangel på bedre ord) disse hendelsene. Forstyrrede personer kan observere hvilken oppmerksomhet skoledrap gir i USA og det senker terskelen for å gjøre det samme.

Hvorfor kan amerikanere eie våpen?

Eirik Løkke, rådgiver i Civita:

Det er en grunnlovsfestet rett i USA. Fra det andre grunnlovstillegget: «A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.»

Det betyr selvsagt ikke at det ikke finnes begrensninger. De finnes – og praktiseres ulikt i ulike delstater. Høyesterett har også fastslått i en dom at dette grunnlovstillegget innebærer en individuell rett til å bære våpen.

Hva skal til for å endre våpenreglene i grunnloven?

Hallvard Notaker, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier:

Rent formelt er det enkelt å svare: Grunnlovstilleggene endres på samme måte som grunnloven ellers – gjennom et nytt tillegg. Da må først 2/3 av både Representantenes hus og Senatet stemme for, og så må 3/4 av delstatene stemme for (avstemningen er da i delstatenes folkevalgte forsamlinger).

I praksis betyr det at det bare er mulig å vedta endringer som har støtte i til dels svært ulike landsdeler og befolkningsgrupper. Det virker mildt sagt usannsynlig i våpenspørsmålet. I så fall måtte det ikke bare skje et stemningsskifte, for eksempel i møte med grusomme nyheter som i dag, men en dyptgående kulturell endring som forandret den symbolske rollen våpen og privat eierskap av slike spiller i store deler av USA.

Den mest sannsynlige måten å endre betydningen av et grunnlovstillegg på, er ved at Høyesterett forandrer sin tolkning av det som står der. Med dagens sammensetning av Høyesterett, er det lite sannsynlig med en innstramming i tolkningen av retten til å bære våpen.

Les alle spørsmålene og svarene nedenfor.

SISTE NYTT

Siste nytt