Hopp til innhold

Norsk selskap skal få egne overvåkingssatellitter

Det norske teknologiselskapet Kongsberg skal skyte opp sine egne satellitter. Målet er å overvåke blant annet havet i nord.

Norsk Satellitt i bane rundt jorden
Foto: Norsk Romsenter

Tre satellitter skal gi selskapet Kongsberg Gruppen ASA muligheten til å se hvilke skip som oppholder seg i de nordlige havområdene. Skip som ønsker å holde seg skjult ved å slå av identifikasjonsutstyret, vil likevel bli avslørt.

– Norge er Nato i nord. Den geopolitiske situasjonen gjør det viktig for oss å vite hva som skjer i disse havområdene, sier forskningsleder Richard Olsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Richard Olsen forskningsleder, Forsvarets Forskningsinstitutt

NORGES ROLLE: Forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt, Richard Olsen, poengterer at Norge er Natos øyne og ører i de nordlige havområdene.

Foto: Margret Helland / NRK

Forsvaret støtter prosjektet til Kongsberg med teknologi og programvare. Det er klart at informasjonen satellittene skal fange inn er av interesse for norske myndigheter.

Farlig å holde seg skjult

Satellittene utnytter behovet skipene har for sikker ferdsel. Alle skip skal ha såkalt AIS for å identifisere seg, men det systemet kan uten store komplikasjoner bli skrudd av. AIS sender ut posisjon og identifikasjonskoder gjennom radio.

Kart med skip som sender ut AIS-signaler

LOVLYDIGE: Det normale er at skip som ferdes i de nordlige havområdene har aktive AIS-sendere. Da dukker de opp på slike kart. Er AIS slått av, så er skipene skjult.

Grafikk: Marinetraffic

Satellittene fanger opp disse AIS-signalene fra store havområder. Da får Kongsberg data over all normal trafikk.

Det satellitten i tillegg skal gjøre, er å fange opp navigasjonsradaren til skipene. Å slå av disse medfører stor risiko for å kollidere med andre skip og hindringer i vannet som isfjell.

Isfjell på en navigasjonsradar

FARLIG UTEN: Her har en radar på et skip fanget opp et isfjell. Uten at disse radarene er aktive, så står skipene i fare for å kollidere, spesielt om natten.

Foto: Gentoo

Blant annet den avanserte antennen som skal fange opp radarsignalene er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt.

Tjene penger

– Vi ser en kommersiell mulighet, men samtidig ønsker vi å være en bidragsyter til at Norge blir en ordentlig romnasjon og tar den rollen i verden, sier sjef for Kongsberg Defence & Aerospace Eirik Lie.

Eirik Lie sjef, Kongsberg Defence & Aerospace

TROR DET ER ET MARKED: Selv om satellittene er små, er det ikke ubetydelige summer Kongsberg gruppen satser. sjef for Kongsberg Defence & Aerospace Eirik Lie tror det mulig å tjene penger på prosjektet.

Foto: Margret Helland / NRK

Kongsberg skal selge overvåkingsdata fra satellittene. Norske myndigheter ligger an til å være en naturlig kunde, men andre land kan også være interessert.

Satellittene vil gå rundt jorden i baner som gjør at havområdene sør også blir en del av dekningsområdet.

ISAR Aerospace rakett

FRA ANDØYA: Det tyske selskapet Isar Aerospace regner med å kunne skyte opp raketten sin fra Andøya allerede i 2022.

Foto: ISAR Aerospace

Opp fra Andøya

Planen er at Kongsberg blir den første kommersielle kunden som skyter opp satellitter fra den nye rombasen på Andøya.

Det har vært skutt opp mange raketter fra Andøya gjennom tidene. Disse har vært relativt små, og har ikke vært i stand til å plassere satellitter i bane. Nå skal den oppgraderte basen snart kunne gjøre dette.

Satellittbaner

DEKKER BREDT: De tre satellittene vil fra relativt høye jordbaner dekke store havområder under hver passering.

Foto: Kongsberg Gruppen

Småtasser

Nåværende amerikanske og russiske overvåkingssatellitter er store innretninger som det koster flere milliarder kroner å bygge og skyte opp.

Kongsberg-satellittene er små. Du kan plassere én av dem i bagasjerommet til en personbil.

– Du behøver ikke store satellitter for å gjøre den jobben disse skal gjøre, forklarer Evelyn Honoré-Livermore. Hun leder satellittprosjektet i Kongsberg Defence & Aerospace.

Hun poengterer at slike små satellitter er billige, og at det tar kort tid å bygge nye.

– Vi ønsker mange satellitter, og ved å holde dem små kan vi raskt ta i bruk ny teknologi, sier Honoré-Livermore.

Evelyn Honoré-Livermore prosjektleder i Kongsberg Defence & Aerospace

STORE AMBISJONER: Prosjektleder Evelyn Honoré-Livermore sier at planen er å utvide flåten med flere satellitter med annen type teknologi som kan fange inn annen type data.

Foto: Margret Helland

Om kort tid

Raketten står ikke Kongsberg for. Det er et tysk rakettfirma som skal gjøre jobben med å få satellittene opp i bane rundt jorden. Isar Aerospace har planer om å gjennomføre den første test-oppskytningen fra Andøya allerede i år.

Den første satellitten fra Kongsberg kan være oppe i rommet kort tid etter det.

– Markedet for denne type overvåkingsdata er her nå, og det er stor konkurranse for å kunne levere de. Vi har egentlig dårlig tid og vil få opp våre satellitter så fort som mulig, sier Eirik Lie.

SISTE NYTT

Siste nytt