Hopp til innhold

Norsk professor: – Tryggere å føde hjemme

En norsk studie viser at det er færre komplikasjoner ved hjemmefødsler sammenlignet med å føde på sykehus. Nå bruker Storbritannia de norske forskningsresultatene til å anbefale sine gravide om å føde hjemme.

Aleksandra Marjanska og Petter

En varm høstdag ble Petter født, etter en fødsel som varte i åtte timer. Mamma Aleksandra Marjanska ville ha en så naturlig fødsel som mulig, og bestemte seg for å føde hjemme.

Foto: Hanne Kari Fossum / NRK

Professor Ellen Blix har gjennom flere tiår samlet inn fakta om hjemmefødsler i Norge. Blix har sammenlignet fødselen til lavrisikokvinner som planlegger hjemmefødsel og lavrisikokvinner som planlegger å føde på sykehus.

– Kvinner som føder hjemme, har lavere risiko for komplikasjoner og mindre behov for inngrep som keisersnitt og sugekopp-forløsning, sier Ellen Blix, som er Norges første jordmorprofessor.

Disse kvinnene opplever også sjeldnere komplikasjoner som store blødninger og fødselsrifter enn kvinner som planlegger sykehusfødsel.

Hennes forskning var et viktig bidrag til de nye britiske retningslinjene om hjemmefødsler som ble innført i desember.

– Anbefaler hjemmefødsel

Ellen Blix

Det viktigste er at man føder et sted man føler seg trygg, sier professor Ellen Blix.

Foto: NRK

Nå anbefaler britiske helsemyndigheter at kvinner i England og Wales føder hjemme eller på en fødestue, dersom både mor og barn er frisk før fødselen.

– Tallene fra min forskning viser at det ikke er farligere å føde hjemme for kvinner med en lavrisikograviditet. Dette er selvsagt betinget av at man har mulighet til å overflyttes til et sykehus dersom komplikasjoner skulle oppstå, sier Blix.

– Anbefaler du at norske kvinner føder hjemme?

– Dersom kvinnen selv ønsker å føde hjemme, så hadde jeg anbefalt det. Mødre må ønske dette selv, det er viktig at man føder et sted hvor man føler seg trygg, sier Blix.

100 planlagte hjemmefødsler i Norge

Beregninger viser at så mange som 315.000 årlig kan komme til å føde hjemme eller på jordmorklinikk i Storbritannia. I Norge er det bare rundt 100 planlagte hjemmefødsler årlig.

Petter kom til verden 14. september i fjor på familiens bad.

– Jeg ville ha en så naturlig fødsel som mulig. Jeg spurte derfor jordmoren min om det var mulig å føde hjemme, sier Aleksandra Marjanska til NRK.

Hjemmefødsler er tryggere enn å føde på sykehus - viser en norsk studie. 
Resultatene til den norske forskeren har vært et viktig bidrag når Storbritannia nå anbefaler kvinner å føde hjemme.

Se tv-reportasjen.

– Det var så betryggende med en jordmor til stede. Jeg følte at jeg ble lyttet til underveis og ble hele tiden forberedt på hva som ventet meg, sier Marjanska.

Jordmor Annett Michelsen, som var til stede under den åtte timer lange fødselen, mener det er et godt alternativ å føde hjemme.

– Man får bruke tiden man trenger til fødselen. Den gravide er skjermet for avbrytelser og får tiden til å fullføre den naturlige prosessen, sier Michelsen.

Hjemmefødsler - komplikasjoner og inngrep

Antall hendelser per 1000 fødende kvinner med et normalt svangerskap og lav risiko for komplikasjoner

Hjemmefødsel

Frittstående fødestue

Fødeavdeling på sykehus

Smertelindring (spinal / epidural-bedøvelse)

28

40

121

Rifter og klipp (episiotomi)

15

23

56

Keisersnitt

7

8

35

Fødsel ved hjelp av instrument (Tang- eller sugekopp-fødsel)

9

12

38