FN: – Forbrytelsene i Nord-Korea er slående like nazistenes grusomheter

Nord-Korea har begått forbrytelser mot menneskeheten. Forbrytelsene er slående like nazistenes grusomheter. Det sier Michael Kirby, leder for FN-kommisjonen.

Kim jong un

En omfattende FN-rapport avdekker grove menneskerettighetsbrudd i Nord Korea. Samtidig lever landets leder Kim Jong-un det gode liv og blir hyllet av sine egne generaler.

Foto: KNS / Afp

I mars 2013 opprettet FNs menneskeråd en egen kommisjon som skulle avdekke alvorlige brudd på menneskerettighetene i Nord-Korea. Mandag presenterte kommisjonen sine konklusjoner i Genève.

Kommisjonen konkluderer med at det har vært så grove og systematiske brudd at nordkoreanske styresmakter og landets leder Kim Jong-un har begått forbrytelser mot menneskeheten.

– Det er en enstemming konklusjon om at det har blitt begått forferdelige forbrytelser mot mennesker på en organisert måte. Disse bruddenes alvor, omfang og karakter avslører en stat som ikke har noen parallell i vår samtid, sier leder for komiteen, Michael Kirby.

Kirby sammenlignet menneskerettighetsbruddene i Nord-Korea med nazistenes grusomheter under andre verdenskrig.

– Etter slutten av krigen sa folk «Hvis vi bare hadde visst». Nå har det internasjonale samfunnet konkret bevis på hva som skjer i Nord-Korea, sier Kirby under pressekonferansen.

– VI bør skamme oss, dersom vi ikke handler ut i fra funnene som er avdekket i denne rapporten. Lidelsen og tårene til det nordkoreanske folket krever handling, sier Kirby.

Nord-Korea raser mot FN-rapport

Regimet i Nord-Korea reagerer med raseri og fordømmelse mot FN-rapporten som slår fast at regimet har begått grove forbrytelser mot menneskeheten.

Nord-Korea «kategorisk og fullstendig» avviser FN-rapporten, skriver landets myndigheter i en uttalelse som er sendt til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Nord-Korea er FN-rapporten «forfalsket og funnet opp». Det heter videre at rapporten er et «instrument i et politisk komplott» mot landet.

– Nord-Korea har flere ganger sagt at vitnemålene som vi baserer rapporten på er falske. Jeg oppfordrer landet til å slippe inn FN-observatører og de internasjonale mediene for å motbevise anklagene, sier Kirby.

Nordkoreanske myndigheter har konsekvent nektet å samarbeide med kommisjonen.

– Vi har flere ganger tilbudt myndighetene i Nord-Korea å bidra til denne rapporten. Så langt har vi ikke fått svar på våre henvendelser, sier Kirby.

– Kim Jung-un er ansvarlig

FN-kommisjonen anbefaler i rapporten at forbrytelsene skal bringes inn for internasjonale domstolen i Haag.

I et eget brev til Nord-Koreas leder Kim Jong-un skriver kommisjonens leder Michael Kirby at forbrytelsene er blitt begått av offentlig ansatte «under effektiv kontroll» av Kim Jong-un.

Ettersom han er landets øverste leder, sjef for de militære styrkene og leder av kommunistpartiet, kan han stilles til ansvar for forbrytelsene mot menneskeheten, advarer FN-kommisjonen i brevet.

Ubeskrivelige grusomheter

FN-rapporten bygger på intervjuer med avhoppere, og den kaster blant annet nytt lys over Nord-Koreas beryktede straffeleire. I rapporten konkluderes det blant annet med at nordkoreanere utsettes for «ubeskrivelige grusomheter».

Gruppen har fått høre vitneforklaringer om tortur, slaveri, seksuelle overgrep, alvorlig politisk undertrykking og andre forbrytelser.

Avhopper fra en nordkoreansk fangeleir Jee Heon-a, fortalte under en FN-høring i forbindelse med rapporten, at en mor ble tvunget til å drunke sin egen baby i en bolle med vann.

– Moren ba fangevokteren om å skåne babyen, men han fortsatte å slå henne. Med hender som ristet, satte hun babyens ansikt under vann og holdt den der. Etter hvert stanset gråten og en boble steg opp da den døde, sier Jee.

– Vil ha liten effekt

Eksperter og avhoppere tror innholdet i FN-rapporten, vil ha liten innvirkning på den vanskelige situasjonen i det lutfattige og vanstyrte landet.

– Nord-Korea vil ikke engang blunke. Det har bygget opp en sterk toleranse for sanksjoner og press utenfra, sier Hwang Jae-ok, som er visepresident for Instituttet for fred og samarbeid i Seoul, Sør-Koreas hovedstad.

Det er også ventet at Kina som har vetorett i Sikkerhetsrådet, vil blokkere alle forsøk på å følge opp rapporten med handling. Kina har tradisjonelt vært Nord-Koreas nærmeste allierte og har alltid vært uvillig til å støtte strenge sanksjoner mot Nord-Korea i frykt for at det kan føre til uro i det uforutsigbare nabolandet.

– Henrettet sin egen onkel

Situasjonen for de 24 millionene innbyggerne i det lukkede landet har i lang tid vært vanskelig.

Nord-Korea er ett av de mest lukkede og isolerte landene, og grensa mellom Nord- og Sør-Korea er den tyngst militariserte i verden. Kim Jong-un har den suverene maktposisjonen i landet og har vist seg å være minst like brutal som sin far, Kim Jong-il.

Rundt 200 000 fanger er estimert til å sitte i Nord-Koreas fangeleire, ifølge Amnesty International. Tusenvis av mennesker er i fangenskap på grunn av ”skyldighet ved tilknytning”, altså fordi en av deres slektninger er mistenkt for noe ulovlig.

I desember skal Nord-Koreas leder Kim Jong-un ha henrettet hele familien til onkelen sin for å fjerne alle spor etter ham. Onkelen var anklaget for å ha planlagt å styrte nevøen sin og overta makten i Nord-Korea.

SISTE NYTT

Siste nytt