Hopp til innhold

Smittsom fugleinfluensa påvist i Nederland – Mattilsynet ber om risikovurdering

Alle transport av fjærfe og all jakt er stoppet i Nederland med øyeblikkelig virkning etter at det søndag formiddag ble påvist en type fugleinfluensa som også kan smitte mennesker. Norske myndigheter skal vurdere risikoen for spredning til Norge mandag morgen.

Farm med fugleinfluensa i Hekendorp Nederland
Foto: BAS CZERWINSKI / Afp

Viruset er påvist på høns og kyllinger på en gård ved landsbyen Hekendorp, mellom Gouda og Utrecht, sentralt i landet.

Viruset kan smitte mellom høns og mennesker, og myndighetene har derfor innført midlertidig forbud mot all transport til og fra hønsefarmer i hele landet.

Transportforbudet omfatter alt fjærfe, egg, hønsegjødsel og brukt støunderlag fra gårder med fjærfe, ifølge den nederlandske kringkasteren Nederlandse Omroep Stichting NOS.

Dette transportforbudet gjelder i 72 timer fra søndag formiddag, og gjelder både profesjonelle bønder og folk som holder fjærkre som hobby.

150 000 høner avlives

Hønsefarm med fugleinfluensa i Hekendorp i Nederland

En rekke lastebiler var søndag parkert foran produksjonsbygningen på den nederlandske hønsefarmen, og sekker ble båret ut.

Foto: BAS CZERWINSKI / Afp

Gården hvor smitten er oppdaget har fem hønsehus med tilsammen 150 000 verpehøner. Lørdag kveld varslet myndighetene at 150 000 høner skal destrueres som følge av funnet i landsbyen Hekendorp.

Det ble da innført forbud mot transport av fjærkre i en radius på én kilometer fra gården. Da det ble klart at fugleinfluensaen også kan smitte mennesker, ble transportforbudet trappet opp til å gjelde hele landet.

Forbud mot jakt og utstillinger

Rundt gården er det nå også innført en forbudssone på 10 kilometer. Innenfor dette området er det 16 andre gårder. Ingen dyr kan fraktes inn eller ut av dette området de neste 30 dagene, og all dyretransport er forbudt. Det gjelder også flytting av husdyrgjødsel og brukt strø.

Det er også innført besøkskontroll og nederlandske smittevernmyndigheter ber om at hygienen blir overvåket ekstra nøye.

Det er også innført øyeblikket forbud mot all jakt, inkludert jakt på hønsefugler (fasan, rapphøns etc.), og på utstillinger av fugler.

Hekendorp er en liten landsby som ligger i et paddeflatt landbruksområde sentralt i Nederland. Landsbyen har rundt 700 innbyggere. Da fugleinfluensasmitten ble oppdaget lørdag ble området rundt gården straks sperret av, og en rekke større lastebiler kjørte opp foran gårdsbygningene.

Solfrid Åmdal

Solfrid Åmdal er seksjonsleder i Mattilsynet og har ansvar for dyrehelsespørsmål.

Foto: Stein Anders Larsen/Mattilsynet

Nå skal nederlandske dyrehelsemyndigheter undersøke besetningene på de 16 andre gårdene i forbudssonen.

Mattilsynet ber om risikovurdering

Det norske Mattilsynet er varslet om saken søndag.

– Mandag morgen vil vi be Veterinærinstituttet om en risikovurdering som vil ligge til grunn for en eventuell beslutning om tiltak i Norge, opplyser seksjonsleder Solfrid Åmdal.

Utbruddet i Nederland er det utbruddet av fugleinfluensa som har vært nærmest Norge på flere år.

Før jul i 2008 ble det for første gang påvist fugleinfluensa på tamfugl i Norge. En gård i Østfold ble sperret av, men viruset viste seg å ikke være av den typen som er dødelig for mennesker, H5N1, men såkalt lavpatogen influensa av typen H7. Den gang mente Mattilsynet av hønsene var smittet av villfugl.

Fugleinfluensa i Hekendorp, Nederland