Meiner norske styresmakter gjorde for lite etter jordskjelvet på Lombok

– Vi kjende oss dårleg varetekne av den norske ambassaden, og fekk lite informasjon om kva vi skulle gjere, seier Oda Marie Nilsen som var på ferie då jordskjelvet råka Lombok søndag.

Ødeleggelser etter jordskjelv på Gili

Jordskjelvet på Lombok gjorde også store øydeleggingar på øyane rundt. Dette er frå Gili-øyane, der den norske sjukepleiaren Oda Marie Nilsen var på ferie då skjelvet kom.

Foto: Oda Marie Nilsen

Jordskjelvet som råka Lombok i Indonesia søndag, gjorde store øydeleggingar. Dødstala har stige i dagane etter skjelvet, og over 150.000 menneske er skadde. Dei siste døgna er tusenvis av turistar evakuerte frå ferieøyane i jordskjelvområda.

Ein av dei er Oda Marie Nilsen. Sjukepleiaren var på ferie på Gili-øyane utanfor Lombok då skjelvet kom. Saman med anna helsepersonell og frivillige var ho med å etablere eit feltsjukehus som kunne ta seg av dei som var skadde i skjelvet.

– Det var ein kaotisk situasjon. Vi hadde ikkje straum, mat og vatn, det var lite medisinsk utstyr tilgjengeleg. Og det var mange som trong hjelp, seier ho til NRK

Provisorisk feltsykehus på Gili-øyene

Saman med andre sjukepleiarar og legar, var Oda Marie Nilsen med å etablere eit mellombels feltsjukehus for å hjelpe dei mange skadde etter jordskjelvet.

Foto: Oda Marie Nilsen

Etterlyser informasjon

Oda Marie Nilsen

Oda Marie Nilsen var på ferie på Gili-øyane då jordskjelvet råka Indonesia søndag. Ho skulle ønske den norske ambassaden hadde vore meir imøtekomande då ho tok kontakt for å få informasjon om situasjonen.

Foto: Privat / Facebook

Både Nilsen og dei ho reiste saman med kom seg uskadde frå skjelvet. Men dei såg mange som var hardt skadde.

Nilsen var i kontakt med den norske ambassaden etter skjelvet. Først morgonen etter, og seinare då natt til tysdag kom seg om bord ein båt som skulle ta henne til Bali. Ho meiner ambassaden ikkje møtte dei på ein god nok måte.

– Eg forstår at det er vanskeleg å planlegge, og at situasjonen var kaotisk. Men vi fekk veldig lite informasjon, og eg skulle ønske dei kunne spørje oss om vi hadde det bra, om vi hadde det vi trong, som pengar og pass. Det var mange som fekk skadar etter skjelvet, så det hadde kjenst tryggare om vi hadde fått spørsmål om vi var ok.

Ber nordmenn registrere seg

Guri Solberg

Pressetalsperson Guri Solberg i UD ber nordmenn som skal på ferie i utlandet om å registrere seg. Då blir det lettare å gi informasjon når det skjer alvorlege hendingar.

Foto: UD

Utanriksdepartementet skriv i ein e-post til NRK at dei forstår at jordskjelvet har ført til vanskelege situasjonar for dei som er råka. Samtidig er slike situasjonar utfordrande for UD, skriv pressetalsperson Guri Solberg.

– Utanrikstenesta kan ikkje kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag er det ofte kaotisk og lite tilgjengeleg og stadfesta informasjon i ein tidleg fase under ei krise.

Ho oppmodar nordmenn om å registrere seg hos UD i tenesta reiseregistrering.no når dei reiser til utlandet.

– Då kan vi sende ut informasjon dersom det skjer alvorlege hendingar. Det blei sendt ut melding til registrerte norske borgarar i etterkant av jordskjelvet på Lombok.

Kraftig jordskjelv på Lombok

SISTE NYTT

Siste nytt

Et privilegium å ha vært president, sier Donald Trump i sin siste tale

Trump kritiserte også stormingen av Kongressen 6. januar og sa at amerikanerne er et fredselskende folk.

Biden med følelsesladet farvel til hjemstaten

– Jeg vil alltid være en stolt sønn av Delaware, sa den påtroppende presidenten. Deretter dro han til sterkt bevoktede Washington D.C. og presidentinnsettelsen onsdag.