Hopp til innhold

Aborttrend sjokkerer leger

I flere stater i USA er abort nå ulovlig. Det har ført til en farlig trend på TikTok.

iCNI9wWSLfc

Abortkampen i USA går en avgjørende høst i møte.

Foto: Rich Pedroncelli / AP

Flere poster nemlig videoer på sosiale medier der de tipser om hvordan man kan utføre en abort på seg selv.

Disse metodene kan være både livsfarlige og vil ofte ikke fungere - man vil altså ikke klare å avbryte svangerskapet.

Metodene består av ulike frø, urter, matvarer og andre fysiske handlinger som skal sette i gang en spontanabort uten hjelp fra helsepersonell.

– Kommer til å ta livet av folk

Trenden startet i juni, da den konstitusjonelle retten til trygg og lovlig abort i USA ble fjernet. Denne ble kalt Roe V. Wade.

Flere amerikanske leger har gått ut og advart mot videoene, da de er redde for kvinners liv og helse. Mary Jane Minkin, en amerikansk gynekolog og professor ved Yale University, har blant annet gått ut for å advare:

– Jeg er forferdet. Dette kommer til å ta livet av folk, sier hun til Rolling Stone.

Særlig overdreven bruk av urter og fysiske metoder kan være svært skadelig for kvinners helse.

Aborttips på TikTok

Slike videoer har økt i popularitet etter abortrettighetene til kvinner blir stadig strengere i USA.

Med hashtaggen #Roevwade er det ingen tvil om hva videoene ønsker å formidle

Med hashtaggen #Roevwade er det ingen tvil om hva videoene ønsker å formidle

TikTok videoer der det påstås at Papayafrø kan føre til spontanabort.

TikTok videoer der det påstås at Papayafrø kan føre til spontanabort.

For å ikke bli fjernet fra TikTok er videoen ofte kamuflert, og bruker ikke ordet abort, men heller formulert som metoder for å «starte» menstruasjonen hos kvinner.

Ettersom flere stater i USA får strengere abortkrav, øker både antall videoer og antall seere under hashtagger som #Roevwade, #WomenHealth, #SafeAbrotionsForAll og #HerbalAbortions. Flere skriver «Vi kan ikke forby aborter, kun trygge aborter».

Høsten blir avgjørende

Etter Roe v. Wade ble fjernet, har flere stater fått, eller er på vei til å få, strengere regler mot abort.

I minst 14 stater er abort nå forbudt, ifølge The New York Times som holder oversikt over utviklingen.

Sofie Høgestøl, som er USA-ekspert og førsteamanuensis i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo, følger utviklingen tett:

– Abortspørsmålet er virkelig noe som splitter amerikanerne, og derfor gjør det dette mellomvalget både ekstra spennende og ekstra viktig, sier hun.

Landsmøte Venstre 2020

USA-ekspert Høgestøl forklarer at abortspørsmålet er et av de største stridsspørsmålene i USA.

Foto: Geir Olsen / NTB

Høgestøl forklarer at da den nasjonale retten forsvant, ble det opp til politikerne og velgerne å avgjøre kvinners rett til abort:

– Og dette skjer i hele USA, slik at det blir ekstremt stor forskjell på hvordan de ulike statene behandler retten til abort og ikke, forklarer Høgestøl.

Mellomvalget i USA holdes 9. november, men endringen i retten til abort skjer også på løpende bånd i ulike stater landet over.

Senest fredag 16. september signerte guvernøren for Vest-Virgina et lovforslag som forbyr nesten alle aborter, med umiddelbar virkning. Eneste unntakene er medisinske nødssituasjoner, eller hvis det er bevist at graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt.

Tilbyr husly for andre kvinner

I USA har også hashtaggen «camping» spredd seg, som også er et fenomen oppstått i kjølvannet av de strenge abortreglene.

Her tilbyr kvinner husly til andre kvinner som ønsker abort. De bor da i en stat der abort fortsatt er lovlig, men nærme grensen til en delstat der abort er ulovlig.

Slike videoer er blitt vanlige

Tiktoker som tilbyr husly for kvinner som vil ta abort

Slike videoer med «safe place» sprer seg over TikTok.

Slike videoer med «safe place» sprer seg over TikTok.

Sangen «Paris» fra Chainsmokers går igjen på videoene.

Sangen «Paris» fra Chainsmokers går igjen på videoene.

Igjen skjuler kvinnene det egentlige budskapet ved å bruke begrepet «camping», fordi de er redde for at videoene skal bli slettet av TikTok.

På videoene er som oftest sangen «Paris» av The Chainsmokers i bakgrunnen med teksten «If we go down, we go down together».

Målet er å hjelpe kvinner i vanskeligstilte situasjoner til å få tatt abort. Strenge abortlover rammer nemlig ulike samfunnsgrupper og kvinner svært ulikt.

Særlig kvinner som lever i fattigdom, minoritetsgrupper og unge kvinner blir hardt rammet.

– De mangler som oftest midler, kontakter og muligheten til å reise til en annen stat, som øker risikoen for farlige og utrygge aborter, forklarer Høgestøl.

Slik kvinner døde for 40-50 år siden

– Trenden setter kvinner tilbake 40-50 år, med strikkepinner og kleshengere som metoder for å avslutte graviditeter. Dette var slik kvinner døde før i tiden, sier Siri Kløkstad.

Hun jobber som gynekolog på Sex og Samfunn. Det er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og har hovedsakelig tilbud for dem under 25 år.

– Papayafrø, slag mot magen og andre metoder som spres på TikTok er ikke trygge abortmetoder, understreker Kløkstad.

Gynekolog Siri Kløkstad fra Sex og Samfunn

Siri Kløkstad understreker at abort er noe som skal utføres av helsepersonell.

Foto: Privat

For henne er det viktig å understreke at metodene på TikTok ikke er noe norske ungdommer må vurdere:

– En ting er USA der noen kvinner føler at de må, eller faktisk er i en situasjon der dette er eneste alternativ. I Norge er abort heldigvis en del av det offentlige helsevesenet. Dette er en rettighet alle kvinner og jenter har, sier Kløkstad.

Kløkstad er opptatt av at kvinner i hele landet må få god informasjon om hvilke alternativer og rettigheter de faktisk har.

Særlig unge kvinner som blir gravide og ser TikTok-videoene er det viktig å nå fram til. Abort er gratis i Norge, og du trenger ikke å oppgi noen grunn for hvorfor du vil få utført abort så lenge det er før uke 12.

– Gravide kvinner som ikke ønsker å være det, er en sårbar gruppe som trenger mye støtte og omsorg, både i USA og her i Norge. At man tar seg tid til å ta vare på disse kvinnene er kjempeviktig, og ikke noe vi må ta for gitt her i Norge, avslutter Kløkstad.

Dersom du trenger informasjon eller å snakke med noen om abort eller svangerskap: Chat på amathea.no, eller Telefon 90 65 90 60 . Du kan også ta kontakt med fastlegen din, helsestasjonen, sykehuset, familierådgivningskontoret eller sosialkontoret for å få informasjon, rådgivning eller noen å snakke med - både før og etter en eventuell abort.

SISTE NYTT

Siste nytt