Langt færre dør av aids

Stadig flere lever med hiv og aids på verdensbasis, samtidig som langt færre dør av sykdommen og tallet på nysmittede faller.

HIV-test

Langt færre dør av aids og færre blir smittet, viser tall fra FN-organisasjonen UNAIDS.

Foto: Visual Media / Vismedia

Tall fra FN-organisasjonen UNAIDS viser at 34 millioner mennesker var smittet av hiv i 2010, flere enn noen gang før, men statistikken viser også at antallet aids-relaterte dødsfall sank fra 2,2 millioner i 2006 til 1,8 milioner i fjor.

- Vi er svært nær et betydelig gjennombrudd i sykdomsbekjempelsen, sier sjefen for UNAIDS, Michel Sidibe.

- Tallet på nye smittede faller, og flere enn noen gang får behandling, sier Sidibe.

Michel Sidibe

Michel Sidibe leder FN-organisasjonen UNAIDS,

Foto: D. Farell / Scanpix/AP
Legen Marius Trøseid fra Asker jobber for Leger Uten Grenser i Kambodsja.

Lege Marius Trøseid sier at det for første gang er mulig å reversere aidsepidemien. Her er han på oppdrag for Leger uten grenser i Kambodsja.

Foto: NRK

Halvparten av alle som kan behandles får behandling. Særlig er økningen i behandlingstilbudet i de afrikanske landene sør for Sahara stort. I 2010 fikk 20 prosent flere behandling i denne regionen enn året før.

Behandling og prevensjon

Medisinsk behandling fører også til at færre nye blir smittet, fordi behandling kombinert med prevensjonsopplysning har vist seg å være effektiv.

Det er lege og aidsspesialist Marius Trøseid i Leger uten grenser helt enig i.

- Medisinene i seg selv fjerner i stor grad hivviruset fra blodet og reduserer smittefaren kraftig, men kombinert med prevensjonsveiledning og kondomutdeling blir effekten enda større. Inntil nylig opererte behandlingsklinikkene og klinikkene som drev med forebygging adskilt, det er på tide at disse skillene fjernes, sier Trøseid.

FN-organisasjonen antar at behandlingstilbudet reddet 700.000 liv bare i 2010, og at tallet på nye hiv-smittede var 30 - 50 prosent lavere enn det ville ha vært uten et omfattende behandlingstilbud.

UNAID trekker fram Namibia som ett eksempel, der 90 prosent av de kjente smittede fikk behandling, mens kondombruken økte med 75 prosent. Denne kombinasjonen bidro i fjor til et fall i antallet nysmittede på 60 prosent.

FN-organisasjonen regner å få full uttelling av bestrebelsene i løpet av fem år etter hvert som flere land utvider behandlingstilbudet.

- Den kraftige økningen i behandlingstilbudet i Sør-Afrika fra 2009 til 2010, vil trolig gi seg utslag i at langt færre blir smittet i nærmeste framtid.

Slutten på epidemien i sikte

UNAID mener at selv om aids-epidemien ikke er over, så kan slutten være i sikte dersom landene investerer smart.

- I løpet av de neste fem årene kan smarte investeringer i kampen mot sykdommen bringe oss nær målsettingen om null nysmittede, null diskriminering og null dødsfall på grunn av hiv og aids.

UNAID er imidlertid bekymret fordi vendepunktet kommer samtidig med at budsjettene i mange industriland krymper på grunn av finanskrisen. Det er i stor grad penger fra de rike landene som har finansiert det økte behandlingstilbudet.

Også Trøseid er bekymret over at bidragene fra Vesten kan tørke inn.

- Derfor hviler det et særlig ansvar på Norge som hittil har kommet seg stort sett helskinnet gjennom krisen. For første gang har vi muligheter til å reversere epidemien, og arbeidet er godt i gang.

Han minner imidlertid om at 15 millioner mennesker vil trenge behandling i 2015, dobbelt så mange som i dag.

- Da må også bevilgningene fra Norge og andre land fordobles, sier Trøseid.

SISTE NYTT

Siste nytt