Så nære var amerikansk og kinesisk krigsskip en kollisjon

Fotografier frigjort av det amerikanske forsvaret, viser at marinefartøy fra USA og Kina var «sekunder fra» en kollisjon i Sør-Kinahavet sist søndag. Situasjonen var mer dramatisk enn tidligere kjent.

USS Decatur

Bilder frigjort av den amerikanske marinen viser at det amerikanske fartøyet USS Decatur måtte foreta en brå unnamanøver for å unngå kollisjon med det kinesiske fartøyet.

Foto: U.S. Navy

Det var fly fra den amerikanske marinen som tok bildene som viser at fartøyet USS Decatur må foreta en brå unnamanøver for å unngå kollisjon med et kinesisk fartøy.

CNN har snakket med eksperter med erfaring fra den amerikanske marinen som mener bildene viser at situasjonen var svært alvorlig og langt mer dramatisk enn det som har vært kjent tidligere.

«Sekunder fra kollisjon»

Skipene kan ha vært sekunder fra å kollidere, sier en tidligere kaptein i den amerikanske marinen, Carl Schuster, etter å ha studert fotografiene.

Schuster har 12 års erfaring fra US Navy.

– Det kinesiske fartøyet brøt reglene ved å presse seg foran USS Decatur, sier den pensjonerte marinekapteinen, og fortsetter:

– Det ser ut som det amerikanske fartøyet har satt bremsene på og manøvrert skarpt mot høyre for å unngå kollisjon, sier Schuster.

USS Decatur

USS Decatur. jageren på patrulje i Sør-Kinahavet. Bildet er fra 21. oktober 2016.

Foto: Petty Officer 2ndclass Diana Qui / AFP

Han forklarer at den amerikanske jageren er 500 fot lang (om lag 175 meter) og veier 8500 tonn, noe som gjør at den ikke lett kan foreta en brå unnamanøver.

Omstridt øygruppe

Hendelsen skjedde sist søndag, da den amerikanske jageren USS Decatur ble sendt retning Spratlyøyene, en omstridt øygruppe som Kina og flere andre stater hevder tilhører dem.

USA mener hendelsen skjedde i internasjonalt farvann.

Kina har plassert ut omfattende militære styrker i området.

Kina kontrollerer havområdet, og hevder at landet har kommet til enighet med andre stater i Sørøst-Asia om hvordan situasjonen skal håndteres.

Men USA anerkjenner ikke at Kina skal ha kontroll over Spratlyøyene.

En av de omstridte Spratley-øyene. På flere av øyene har Kina plassert ut militære styrker.

Kina har plassert ut militære styrker på de omstridte Spratlyøyene i Sør-Kinahavet. Dette er en av øyene.

Foto: Handout . / Reuters

Kina mener på sin side at marinefartøy fra USA ikke har noe i området å gjøre:

– Dette er en alvorlig trussel mot Kinas suverenitet og sikkerhet, det er svært skadelig for det militære forholdet mellom Kina og USA og en alvorlig trussel mot fred og stabilitet i dette området, heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Kina ber USA beklage sine «provoserende handlinger».

Det er ikke uvanlig at amerikanske marinefartøy patruljerer dette området av Sør-Kinahavet.

Den skarpe reaksjonen fra Kina denne gang kan tyde på at USS Decatur kan ha kommet nærmere øygruppen enn det som er vanlig.

Sju land har interesser i samme område

Kina er stormakten med voldsomme ressurser. Kineserne utplasserer stadig flere militære styrker på Spratlyøyene og andre øygrupper.

Havområdet inneholder fiskeressurser og man antar at havet skjuler olje og gass.

I tillegg har øyene en stor militær strategisk betydning.

Gjennom å kontrollere havområdet kan Kina styrke sin rolle som stormakt og i større grad utfordre USA.

Landene i regionen som er involvert i mindre eller større rivalisering i området er Kina, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Taiwan og Vietnam.

SISTE NYTT

Siste nytt