Hopp til innhold

Israelsk rapport om 7. oktober: Mener Hamas utførte systematiske voldtekter

En israelsk rapport viser til systematiske voldtekter og overgrep under angrepet til Hamas. – Viktig å belyse, sier Amnesty til NRK.

Protesters wearing fake blood make-up and holding placards take part in a demonstration "Rape is NOT resistance" outside the BBC headquarters, in London, on February 4, 2024 to bring attention to the plight of the kidnapped Israeli women in Gaza who have been held by Hamas for over 110 days. Thousands of civilians, both Palestinians and Israelis, have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip entered southern Israel in an unprecedented attack triggering a war declared by Israel on Hamas with retaliatory bombings on Gaza.

VOLDTEKT ER IKKE MOTSTAND: Demonstranter som bærer falsk blodsminke deltar i en demonstrasjon utenfor BBC-hovedkvarteret, i London, 4. februar 2024.

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Etter at denne artikkelen ble publisert har vi lagt inn informasjon som gir et mer utfyllende og riktigere bilde av saken. Vi har lagt inn et avsnitt om at FN har vært inne i Israel og gransket hendelsene 7. oktober, og vi har lagt til en uttalelse fra Israels ambassadør hvor han tilbakeviser påstanden fra Amnesty om at Israel står i veien for en uavhengig gransking. 09.04.2024

De siste månedene har opplysninger om voldtekter og seksualisert vold under angrepet til Hamas vekket sterke reaksjoner, både i Israel og internasjonalt.

Israelske organisasjoner hevder de har funnet bevis på at Hamas-krigere skal ha utført seksuell vold mot kvinner flere steder i Israel, ifølge nyhetsbyrået AP.

Onsdag ettermiddag har Foreningen for voldtektskrisesentre i Israel lagt fram en lengre rapport som viser til at angrepene var mer utbredt enn tidligere antatt. Rapporten er omtalt i en rekke internasjonale medier.

lvxVof4gQqA

Demonstranter som har på blodsminke utenfor BBC-hovedkvarteret i London. De mener internasjonale aviser ikke dekker de seksuelle overgrepene som fant sted 7. oktober godt nok. London, 4. februar 2024.

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Kan ha blitt voldtatt foran familie

Israelsk politi sier at de etterforsker saker som spenner fra gruppevoldtekter til likskjending. En talsperson sa i forrige uke at de har samlet inn over 1.500 «sjokkerende og vanskelige vitneforklaringer».

Ifølge rapporten kan enkelte tilfeller av voldtekt ha blitt utført foran partnere, familie eller venner. Men det finnes ingen øyenvitner ifølge rapporten, og opplysningene baserer seg hovedsakelig på funn ved åsteder.

En rekke aviser, inkludert den amerikanske avisen The New York Times, har avdekket at flere seksuelle overgrep fant sted under angrepet 7. oktober, der rundt 1200 israelere ble drept.

Hamas har tidligere avvist påstandene om at de skal ha begått seksuelle overgrep.

Mandag uttrykte FN også bekymring over rapporter om menneskerettighetsbrudd mot palestinere i Gaza. I uttalelsen skriver de også at flere kvinner skal ha blitt utsatt for misbruk og seksuell vold.

Gerald Folkvord fra Amnesty Norge.

AMNESTY: Gerald Folkvord ønsker en uavhengig gransking av hendelsene som fant sted den 7. oktober.

Foto: Frida Marie Grande / Photographer: Frida Marie Grande

Ønsker en uavhengig gransking

Voldtekt og andre seksuelle overgrep er ofte brukt som våpen i krig, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty til NRK.

Han sier at det er viktig å undersøke hendelsene som fant sted 7. oktober.

– Seksuelle overgrep i væpnet konflikt er en krigsforbrytelse og viktig å belyse, sier han.

Folkvord sier samtidig at han skulle ønske at israelske myndigheter ikke stod i veien for en uavhengig gransking av de tragiske hendelsene som fant sted den dagen.

– Vi har prøvd å etterforske dette selvstendig, men vi har aldri fått tilgang til uavhengig bevis eller til personer som var utsatt for det eller er vitner, forteller Folkvord.

Ohad Zwigenberg

Telt fra musikkfestivalen. Mer enn 300 personer ble drept her 7. oktober.

Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Folkvord sier at de bare har hatt tilgang til materiell som kommer fra det israelske forsvaret eller fra israelske myndigheter.

– Det er jo en stor utfordring hvis man vil prøve å danne seg et uavhengig bilde av hva som har skjedd, sier han og legger til at det ikke betyr at informasjonen i dagens rapport ikke stemmer.

Israels ambassadør til Norge, Avi Nir Feldklein, bestrider påstanden.

- Israel samarbeider med alle pålitelige internasjonale organisasjoner som ønsker granskninger i Israel, sier han.

Israelske myndigheter sier at de prøver å beskytte voldtektsutsatte og derfor ikke ønsker å gå ut med informasjon om ofrene.

– Det viktigste er å ta vare på voldtektsutsatte, men hvis man skal prøve å forstå hva som har skjedd og skal holde noen ansvarlig for det, så må det være mulig med en uavhengig gransking, sier Folkvord.

Demonstrators hold a banner reading "Raped by Hamas" during a rally organised by the Rape is Rape committee to "denounce the silence of international and feminist organisations" on rapes committed during the attack of October 7, 2023 on Israel, in front of Unesco headquarters in Paris on December 1, 2023.

VOLDTATT AV HAMAS: Demonstranter holder banner med teksten «Voldtatt av Hamas» under en demonstrasjon i Paris. 1. desember 2023.

Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Krever mer fra FN

Rapporten viser til at de seksuelle overgrepene skal ha funnet sted på fire hovedsteder: i musikkfestivalen der mer enn 360 mennesker ble drept, i nabolagene ved grensen til Gaza, militærbaser som ble overkjørt av Hamas og steder der gisler ble holdt i Gaza.

Hamas har nektet for at dette skjedde, men lederen for foreningen sier at rapporten fjerner all tvil.

– Taushet er ikke lenger en mulighet. Vi forventer at internasjonale organisasjoner tar et klart standpunkt, sier lederen for utvalget som har skrevet rapporten, Orit Sulitzeanu.

Organisasjonen skriver at systematisk og målrettet seksuell mishandling mot kvinner fant sted i angrepet. Også menn og barn ble ofre for seksualisert vold, ifølge rapporten.

Rapporten nevner ikke antall saker den har dokumentert.

Den navngir heller ikke ofrene. Sulitzeanu forklarer dette med at arbeidet med å identifisere ofrene har vært vanskelig fordi mange ble drept etter voldtektene.

FN: – Grunn til å tro på meldinger om seksuell vold

En gruppe FN-eksperter sier det er skjellig grunn til å feste lit til meldingene om at det ble begått seksuell vold, deriblant voldtekter, under Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Ekspertgruppen, ledet av FNs spesialutsending for seksuell vold i konfliktområder, Pramila Patten, besøkte Israel i perioden 29. januar til 14. februar for å samle, analysere og verifisere informasjon om seksuell vold knyttet til 7.-oktober-angrepet.

– Troverdig og detaljert informasjon, som indikerer noen former for seksuell vold, deriblant kjønnslemlestelse, seksualisert tortur, eller ondskapsfull, umenneskelig og nedverdigende behandling, ble også innhentet, står det i den 24 sider lange rapporten som ble lagt fram i FN mandag.

SISTE NYTT

Siste nytt