Hopp til innhold

Iran frakter uran til Russland: - Viktig skritt for å innfri atomavtalen

Et skip med over 11 tonn lavanriket uran, er på vei fra Iran til Russland. Dermed er Iran i ferd med å innfri kravene i atomavtalen som ble underskrevet i sommer.

IRAN-NUCLEAR/VISIT International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Amano meets Iran's President Rouhani in Tehran

Direktør Yukiya Amano i det internasjonale atomenergibyrået, IAEA møtte Irans president Hassan Rouhani i Teheran i september

Foto: HANDOUT / Reuters

Lavanriket uran som nå uttransporteres fra Iran, kan videreforedles slik at det kan brukes som materiale i atombomber. Vestlige land, med USA i spissen, har lenge fryktet at Iran har hatt både ønske og kapasitet til å utvikle atombomber.

Det er bakgrunnen for atomavtalen som i sommer ble inngått mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina og Tyskland på den andre siden. Iran har hele tiden avvist anklagene og har sagt at de kun brukte atomprogrammet til fredelige formål. Likevel forplikter landet seg i avtalen til ikke å ha mer enn 300 kg lavanriket uran.

Det er grunnen til at landet mandag starten transporten av 11 tonn lavanriket uran til Russland, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Viktig skritt

USAs utenriksminister John Kerry sier at utskipingen er et viktig skritt mot at Iran innfrir kravene i atomavtalen. Og det amerikanske utenriksdepartementet sa på en pressekonferanse at transporten allerede har ført til bedre sikkerhet for USA og landets allierte.

Utskipingen av 11 tonn lavanriket uran, vil bety at det vil langt vanskeligere for landet eventuelt å utvikle en atombombe. Med denne transporten, mener eksperter at det vil ta tre ganger så lang tid som i dag før landet kan utvikle en atombombe.

Målet i avtalen, er at den såkalte "breakout time" eller gjennombruddstiden skal være på minst et år. På den måten mener verdenssamfunnet at de vil ha større muligheter for å kunne avdekke og stoppe slike planer. Iran er også i ferd med å innfri kravene om å fjerne mesteparten av infrastrukturen som skal til for å lage atombomber.

Sanksjoner

Avtalen betyr også at EU, USA og FN skal lette på sanksjonene når Iran har innfridd kravene. Sanksjonene har skapt store problemer for Irans økonomi. Men ikke alle gledet seg over avtalen da den ble inngått.

– Iran får nå en sikker vei til å skaffe seg atomvåpen. Mange av restriksjonene som skulle hindre det, blir nå opphevet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i juli. Han kaller avtalen en feiltakelse av historiske proporsjoner.

Irans president Hassan Rouhani kaller avtalen en triumf.

IAEAs styre bekreftet 15. desember at Iran så langt har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen, og at det ikke foreligger noe militært formål ved landets atomprogram.

SISTE NYTT

Siste nytt