Riebers Vest-Sahara-import var ikke klarert med norsk UD

Norske myndigheter fraråder all næringsvirksomhet i Vest-Sahara, og har aldri godkjent GC Riebers handel med fiskeolje fra området.

Tankskip med fiskeolje i Kristiansund

Fisken fra det okkuperte Vest-Sahara males til fiskeolje og fraktes til Kristiansund i tankbåter i strid med rådene fra Utenriksdepartementet.

Foto: Roar Halten / NRK

Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget

Jonas Gahr Støre har også frarådet norsk næringsvirksomhet i Vest-Sahara fra Stortingets talerstol.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Mandag kunne NRK fortelle at NHO-presidenten Paul-Chr. Rieber og selskapet hans GC Rieber Oils importerte fiskeolje fra Vest-Sahara.

Oljen kommer fra fisk som er malt opp, og ender som omega-3-kapsler for kunder i Norge og Sverige.

Les også: NHO-topp importerer omstridt fiskeolje fra Vest-Sahara
Les også: Ber NHO-topp følge NHOs regler i fiskeoljesak

Viste til dialog med UD

Importen er svært omstridt fordi området av mange anses som okkupert av Marokko. Det sås også tvil om fisket som er avtalt mellom EU og Marokko er lovlig fordi landet dermed anses som okkupant.

Blant annet er det usikkert om lokalbefolkningen i det okkuperte området får noe igjen for fisket, og Europaparlamentets juridiske avdeling har kommet fram til at det kan stride mot folkeretten.

Når selskapet ble konfrontert med dette viste de til at virksomheten til enhver tid forholder seg til norsk og internasjonal lovgivning.

– Vi har over lang tid hatt en løpende dialog med Utenriksdepartement og Den norske ambassaden i Marokko om vårt engasjement i området, skrev administrerende direktør Arne Alnæs til NRK.

Dette betyr derimot ikke at det offisielle Norge har gått god for handelen.

– Har ikke klarert virksomheten

For når NRK konfronterer Utenriksdepartementet med denne uttalelsen viser de til Norges klare holdning rundt handel i og med Vest-Sahara.

– Norske myndigheter fraråder norsk næringsengasjement i Vest-Sahara. Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan legitimere situasjonen i landet, sier Kjetil Elsebutangen ved UDs pressevakt.

Hva sier dere om GC Riebers uttalelser om at de har vært i dialog med dere, har dere klarert importen fra Vest-Sahara?

– UD har ikke klarert noen virksomhet i Vest-Sahara, svarer Elsebutangen kontant.

Hvilke råd har da blitt gitt?

– Det generelle rådet er lagt ut på regjeringens nettsider , men vi har også kommunisert dette direkte overfor enkeltfirmaer. Jeg har ikke hele oversikten, men kan bekrefte at Rieber er et firmaene som har fått beskjed om den klare holdningen fra det offisielle Norge, sier representanten for UD.

Vil ikke velge side

Det betyr at dialogen mellom GC Rieber Oils og norsk utenrikstjeneste ikke legitimerer handelen med Vest-Sahara, snarere tvert imot.

For skal vi tro UD må GC Rieber ha fått beskjed fra både dem og ambassaden om at denne handelen var noe man helst skulle avstå fra.

Norge virker å ha valgt en svært forsiktig rolle i konflikten rundt Vest-Sahara. Derfor har man gått langt i å fraråde norsk aktivitet i området i frykt for å gjøre noe som støtter opp om det som mange anser som okkupanter.

Les også: Hevder fiskeoljen kom fra Marokko

Men man har heller ikke ønsket å velge side i konflikten ved å kalle det en okkupasjon. Jonas Gahr Støre har blant annet sagt til Stortinget at man fra norsk offisielt hold derfor velger å kalle det som skjer i området for «situasjonen i Vest-Sahara».

Kart - rute Vest-Sahara til Kristiansund (tett)

Utenriksdepartementet fraråder handel med Vest-Sahara, også den typen import som ble gjort til Kristiansund av GC Rieber Oils.

Foto: Grafikk: / NRK

– Aldri sagt at det var klarert av UD

Selv om Utenriksdepartementet nå er helt klare på at de ikke har godkjent noen handel mellom Vest-Sahara og GC Rieber Oils i Kristiansund holder selskapet fast ved sin vurdering om å fortsettte importen.

– Gjennom tett dialog forholder vi oss til dette som et råd og følger utviklingen i området. Det generelle rådet fra UD er å holde seg unna all økonomisk samkvem som ikke kommer lokalbefolkningen til del. Vi har løpende og tett dialog med lokalbefolkningen for å forsikre oss om at vår virksomhet kommer lokalbefolkningen til del. Og det vet vi at den gjør, skriver selskapets administrerende direktør Arne Alnæs i en e-post til NRK i dag.

Alnæs understreker at de aldri direkte har sagt at de har klarert sin handel med norsk utenrikstjeneste, men at de hele tiden har en løpende dialog med dem.

– Vi har altså aldri sagt at UD har klarert vår import fra Vest-Sahra. Vi har forholdt oss til UDs tilråding om ikke å investere i Vest-Sahara. Vi har investert i en fabrikk i Marokko. I senere tid har UD endret rådet sitt fra ikke å investere til ikke å drive næringsvirksomhet, uttrykker sjefen i Kristiansund og viser til tilrådingen lagt ut på regjeringens nettsider i 2007 som dermed også frarådet handel med området.

SISTE NYTT

Siste nytt