Hopp til innhold

Hvem er Taliban?

Hvordan oppstod Taliban - den islamistiske fundamentalistiske bevegelsen - som skaper frykt og terror?

Taliban-ledere på en plakat distribuert av de amerikanske styrkene under krigen mot Taliban i 2003.
Foto: Scanpix/AP

Hvordan oppsto Taliban?

Det er antatt at Taliban som islamsk bevegelse oppsto tidlig på 1990-tallet, gjennom religiøse studiegrupper nord i Pakistan. Studiegruppene var i hovedsak finansiert av Saudi-Arabia, og utviklet en streng praktisering av sunni-islam som ikke inkluderer moderne islamske tanker.

Mange av deltakerne i studiegruppene, og de som siden har sluttet seg til Taliban-militsen, er utdannet ved de religiøse skolene i Pakistan.

Taliban er i hovedsak knyttet til stammen pashtun, som tradisjonelt har hatt tilhold øst og sør i Afghanistan og nord-vest i Pakistan.

Pashtunere utgjør rundt 45 prosent av Afghanistans befolkning og 11 prosent av Pakistans. Flesteparten er sunni-muslimer, og de har vært og er inndelt i en rekke stammer, som igjen består av klaner og underklaner.

Kart over Taliban-kontrollerte områder i Afghanistan og Pakistan

Kartet viser Taliban-sterke områder i Afghanistan og Pakistan.

Foto: Grafikk: Renate Rognan / NRK

Hva står Taliban for?

Taliban kan oversettes med «de som studerer boken».

Den sunni-islamske retningen den tilhører legger vekt på ekstrem enkelthet og mannens familieforpliktelser. Menn har ikke lov til å barbere seg og må la skjegg et gro. Kvinner må tildekke seg fullt og helt og bære den heldekkende drakten burka, som også skjuler øynene.

Kvinnene får ikke ha arbeid utenfor hjemmet, og jenter fra 10 år har forbud mot å gå på skole. Sport, foruten kampsport, og kunst som ikke er i tråd med den opprinnelige muslimsk læren, som musikk, drama, TV og film, er forbudt.

Talibans mål har vært å innføre streng praktisering av den islamske lovgivingen «sharia» i «en ren islamsk stat» så snart man er i maktposisjon.

Sharia-domstoler skal erstattte verdslige domstoler og dømme etter islamske lover nedfelt i Koranen. Tyver får legemsdeler kappet av, personer som har begått ekteskapsbrudd eller drap skal henrettes.

Hvem leder Taliban?

Mulla Omar

Mulla Omar

Foto: Anonymous / AP

Lederen av Taliban er mulla Muhammed Omar, en tidligere landsbygeistlig som deltok i motstanden mot Sovjets okkupasjon av Afghanistan.

Hovedkvarter for Omar og hans lederskap var Kandahar, også under perioden hvor de styrte landet. Taliban oppgav basen Kandahar i desember 2001, under den USA-ledede invasjonen.

Det er usikkert hvor mulla Omar befinner seg, men man antar at han sammen med sentrale medarbeidere flyktet over grensen til Pakistan, og at han fortsatt befinner seg et sted i grenseområdene.

Den pakistanske siden av Taliban, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) består av rundt 13 ulike fraksjoner.

Hakimullah Mehsud, den antatte lederen av pakistansk taliban.

Hakimullah Mehsud

Foto: Scanpix/AFP

Hvem som egentlig er leder, er noe usikkert .

Hakimullah Mehsud erklærte seg som ny leder etter Baitullah Mehsud ble drept i et amerikansk rakettangrep i august i år. Men også rivalen Maulvi Faqir Mohammed hevder han har overtatt lederposisjonen.

Baitullah Mehsud, som hadde ledet overbyggningen TTP siden 2007, hadde sin base i Sør-Waziristan, hvor det nå pågår en storstilt militæroffensiv mot Taliban-gruppene.

Taliban-grupperingene i Pakistan har lovet troskap til mulla Omar.

Hvordan kom Taliban til makten?

Taliban utnyttet maktvakumet som oppstod da sovjetiske tropper trakk seg ut av Afghanistan i 1989. Den afghanske republikken falt formelt sammen i 1992, under borgerkrigen mellom ulike mujahedin-fraksjoner og øvrige krigsherrer.

Fra kjerneområdet i sør-vest, fikk Taliban høsten 1994 sitt første maktfotfeste. I 1995 ble den viktige Herat-provinsen, som grenser mot Iran, erobret og militsen kontrollerte etter hvert over 17 av landets 31 provinser.

Året etter, i 1996, maktet de å styrte regimet til president Berhanuddin Raggani, o fikk kontroll over hovedstaden Kabul. I 1998 kontrollerte de over 90 prosent av Afghanistan.

Mulla Omar erklærte at Taliban skulle å skape «verdens reneste islamske stat».

Taliban ble først tatt godt i mot av en krigstrett befolkning. Taliban-lederne tok avstand fra den utbredte korrupsjonen, de maktet å skape ro, sikkerhet og orden i samfunnet gjennom sin hardhendte politik, og dagliglivet begynte å komme i gjenge igjen etter år med kaos.

Lederen mulla Omar beholdt sin base i Kandahar, og styrte Afghanistan derfra.

Men store deler av befolkningen vendte seg raskt mot den rigide og strikte praktiseringen av religionen som gjennomsyret hverdagen mer og mer. Regimet ble av omverdenen beskyldt for brudd på de mest elementære menneskerettighetene og utryddelse av verdens kulturarv, i sin kamp for et land etter ren islamsk tro.

Den manglende støtten gjorde seg gjeldende da de USA-ledede styrkene inntok Afghanistan, og regimet falt sammen som et korthus.

For etter terrorangrepene i USA i 2001, ble Taliban-regimet erklært medsammesvorne med Al Qaida og Osama bin Laden. Landet ble ansett som et fristed for islamske terrorister, hvor de kunne planlegge sine angrep mot vestlige mål.

USA, som siden 1997 hadde jaktet på terroristleire i Afghanistan, krevde nå bin Laden utlevert og truet med militære aksjoner mot Afghanistan. Mulla Omar svarte at bin Laden, som landets «gjest», etter islamske skikker verken kunne utvises eller utleveres til sine fiender .

I oktober 2001 gikk USA med allierte til invasjon, for å fange bin Laden, og Taliban-regimet falt. Den største motstanden for de utenlandske styrkene kom ikke fra afghanere selv, men pakistanere og arabere som var under Osama bin Ladens kommando.

I desember oppgav Taliban-leder Omar sin base i Kandahar og flyktet til stammestyrte grenseområder mot Pakistan.

De vestlige styrkene fikk heller ikke tak i bin Laden.

Hva er Taliban i Pakistan?

Pakistanske ledere, både militære og sivile, benekter at landet er arnestedet for Taliban, og at de lot bevegelsen fritt vokse frem.

Men koblingen til Pakistan lar seg ikke skjule, som at mange av Talibans medlemmer og tilhengere er utdannet ved madrassene i Pakistan. I tillegg er flere Al Qaida-medlemmer, nært knyttet til Taliban, tidligere agenter i den pakistanske etterretningstjenesten.

Pakistan var da kun et av tre land som anerkjente Talbian som offisielt regime i Afghanistan. De to andre var Saudi-Arabia og Forente arabiske emirater. Pakistan var også det siste landet som brøt de diplomatiske bådene til det afghanske Taliban-regimet.

Den afghanske regjeringen, under ledelse av president Hamid Karzai, har gjentatte ganger beskyldt Pakistan for å gi Taliban et fristed og ha grensetraktene mellom Pakistan og Afghanistan som sitt «operasjonsfelt». USA har fremført de samme anklagene. Begge har mottatt gjentatte forsikringer fra om at Pakistan ville forfølge Taliban-lederne, men lite har skjedd inntil nylig.

Etter at de afghanske Taliban-lederne søkte tilflukt på pakistansk side i 2001, vokste det frem nye talibangrupper av pakistanske pashtunere, utifra misnøye med lokale forhold og antivestlige følelser.

De pakistanske Taliban-gruppene er splittet i spørsmålet om man skal prioritere kampen mot de vestlige styrkene i Afghanistan, eller om de skal kjempe mot pakistanske myndigheter siden disse er allierte med USA.

Taliban lyktes å bli mer og mer dominant i de nord-vestlige områdene av Pakistan. Etter at bevegelsen tok kontroll over Swat-dalen, innførte sitt religiøse styresett der og truet med erobring av mer sentrale deler av Pakistan, har det pakistanske militæret nå satt inn en militæroffensiv.

Pakistan er en atommakt, og frykten for at kontroll med atomvåpen-systemet skal havne hos Taliban, er underliggende.

Hvilken strategi har Taliban?

Talibans hovedstrategi er gjenerobring av Afghanistan. Den umiddelbare er å få NATO ut av landet.

Talsmenn har uttalt at de utenlandske styrkene er legitime mål, i tillegg til FN og andre internasjonale organisasjoner som fremmer en utvikling i strid med islamske tradisjoner.

Defor holder de ut og slår til maksimalt der de kan.

Militsen har maktet å reetablere sin innflytelse over områder hvor de tidligere stod sterkt. Og de forsøker å hindre at NATO får fotfeste der. De har da også ved enkelte anledninger klart å tvinge tilbake NATO-styrker fra utposter og tilbake til de store byene i enkelte av provinsene.

Det å erobre hele Pakistan og legge det under islamsk styre, er en oppgave Taliban selv vel innser er for stort. Men målet er å opprette et muslimsk styre i «sine områder», slik de maktet i Swat-dalen.

De har derfor varslet at de vil slå tilbake den pågående pakistanske offensiven i Sør-Waziristan. Strategien nå er å ramme sivile såvel som offisielle mål, for å skape mest mulig frykt i Pakistan.

Enkelte ønsker også opprettelsen av en egen pashtunsk stat, et selvstyrt «Pashtunistan» - noe regjeringene i både Pakistan og Afghanistan er sterkt i mot.

I tillegg spiller konflikten om Kashmir en rolle. Målet, som er felles med de pakistanske sentralmyndighetene, er å hindre at India får endelig kontroll over regionen. Innbyggerne i Kashmir er i flertall muslimer, som man mener hører hjemme i Pakistan og ikke i India.

SISTE NYTT

Siste nytt