Har halvert malariadødsfall siden år 2000

Livene til 3,9 millioner barn i Afrika er reddet de siste 13 årene. Nå frykter WHO at ebola-epidemien kan sette fremskrittene i fare.

Gladmelding om Malaria fra WHO

Dette er virkelig enestående resultater og fenomenale nyheter når det gjelder verdens helse.

Lederen for WHOs malariaprogram, Pedro Alonso. / AFP

Antall personer som dør av malaria er nesten halvert siden år 2000. Samtidig er det risiko for et tilbakeslag i Vest-Afrika som følge av ebolautbruddet der, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).


Verden over har antall malariadødsfall gått ned med 47 prosent mellom år 2000 og 2013.

Blant barn under fem år er nedgangen i antall dødsfall på 53 prosent, opplyser WHO i sin årlige rapport om sykdommen.

– Dette er virkelig enestående resultater og fenomenale nyheter når det gjelder verdens helse, sier lederen for WHOs malariaprogram, Pedro Alonso.

Størst nedgang i Afrika

I Afrika sør for Sahara, hvor 90 prosent av alle malariadødsfall finner sted, er dødeligheten redusert med 54 prosent, mens den for barn under fem år er redusert med 58 prosent.

Det tilsvarer om lag 3,9 millioner avvergede dødsfall blant disse barna.

I fjor var det 13 av i alt 97 malariarammede land, som ikke meldte om nye sykdomstilfeller.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Leger i Afrika

Helseteam fra Leger uten grenser deler ut malariamedisin under en kampanje mot sykdommen i Bambari i Den sentralafrikanske republikk (SAR) 27. juli i år. Nedgangen i antall malariadødsfall har skjedd til tross for krigshandlinger i land som SAR.

Foto: Andoni Lubaki / AFP

Frykter virkningen av ebolautbruddet

Organisasjonen advarer imidlertid om store forskjeller blant folk når det gjelder tilgang til myggnett og behandling mot malaria. Det er også en urovekkende utvikling av resistens mot de mest brukte insektmidlene.

Pike med malariaskilt

Flere millioner barneliv er blitt reddet gjennom kampen mot malaria.

Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Selv om investeringene i kampen mot sykdommen er tredoblet siden 2005, er programmene i kampen mot malaria fortsatt underfinansiert.

I Sierra Leone, Guinea og Liberia har ebolautbruddet stanset malariaprogrammene i enkelte områder og ført til et stort press på helsetjenestene.

WHO frykter at ebolautbruddet kan føre til at fremgangen i kampen mot malaria får et tilbakeslag.

Allerede før ebolautbruddet var det landene i Vest-Afrika som var mest utsatt for malaria.

  • I Sierra Leone ble en fjerdedel av befolkningen – 1,5 millioner mennesker – smittet av malaria i 2012.
  • I Liberia var den enda verre – 1,4 millioner mennesker – en tredel av befolkningen, ble smittet i 2012.

Rundt 8000 dør av malaria i Sierra Leone i et «normalår», på grunn av ebola-epidemien er det ingen som har oversikt over hvor mye høyere tallet er i 2014.

Kollapsen i helsesystemene har påvirket alle malariaprogrammene og truer med å reversere den siste fremgangen, sier WHOs generaldirektør Margaret Chan.


SISTE NYTT

Siste nytt