Hopp til innhold

Grønlands isbreer renner ut i havet

Isbreene rundt Grønland smelter nå tre ganger så fort som tidligere, viser ny forskning. Og en tredel av havnivåstigningen skyldes smeltevann fra Grønland.

Isbjørner trues av issmelting

TRUET AV ISSMELTING: Isbjørner trenger isen ved havet for å jakte på sel.

Foto: Mario Hoppmann / AFP

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Sammen med forskere ved Universitetet i Utrecht, har Geir Moholdt ved Norsk Polarinstitutt målt høyden på isbreene rundt Grønland og analysert endringene siden 1960-tallet.

Og siden 1997 har isbreene blitt tynnere. Årsaken er at snølaget er blitt så tynt at sommerens smeltevann ikke absorberes og fryser til is igjen.

I stedet renner vannet ut i havet som stiger med tre millimeter i året. Én av disse millimetrene er det smeltingen av grønlandsisen som står for.

Geir Moholdt

MÅLER ISEN: Forsker Geir Moholdt forsker på hvordan breisen rundt Grønland har endret seg siden 1960-tallet.

Foto: Norsk Polarinstitutt

De små breene rundt Grønland mister omtrent tre ganger så mye masse hvert år som de gjorde før 1997, viser forskningen som publiseres i Nature Communications i dag.

– I tillegg til at havet stiger, gir issmeltingen en stor strøm av ferskvann som kan påvirke sirkulasjonen i havet og dermed klimaforholdene regionalt. Ferskvannet kan også endre økosystemet i havet i Arktis, sier Moholdt.

Isbre på Grønland

SMELTER FORTERE: Det er smeltevann fra de hvite ispartiene på land som nå renner ut i havet.

Foto: Sentinel-2/European Space Agency

Svært viktig forskning

Denne forskningen er veldig viktig fordi endelig skjønner vi hvorfor isen minker raskest langs kantene av Grønland, sier Bjørn Samset, forskningsleder i CICERO - Senter for klimaforskning.

Bjørn Hallvard Samset

VIKTIG FORSKNING: Bjørn Samset i CICERO mener forskningen på isbreene rundt Grønland er svært viktig for å forstå hvordan havet stiger.

Foto: Monica Bjermeland/CICERO

– Grønland står for en tredel av havnivåstigningen og er derfor en nøkkel til å forstå hvordan havet stiger. Dessuten er Arktis det området i verden som varmes raskest.

Samset snakker om småsamfunn i Alaska og på Grønland som er i ferd med å vaskes ut i havet.

– Men sikt vil det også få store konsekvenser for resten av verden. New York har bestemt seg for å bygge flombarrierer rundt byen. For når havnivået stiger, vil storm og flo få mye voldsommere konsekvenser.

Synes forskningen er uinteressant

Klimaskeptikerne er ikke like entusiastiske om forskningen. De er heller ikke enige i at havet stiger såpass raskt.

Martin Hovland

TROR IKKE PÅ FORSKNINGEN: Martin Hovland i Klimarealistene mener det er naturlige svingninger som gjør at isbreene rundt Grønland smelter mer enn før.

– Det er ikke noe særlig spennende her. Alle kan se at norske og grønlandske isbreer er i ferd med å smelte, sier geolog og oseanograf, og tidligere ansatt i Statoil, Martin Hovland, i organisasjonen Klimarealistene.

Klimarealistene mener issmeltingen er en del av de naturlige svingningene. De peker på 20- og 30-tallet, da isen smeltet i raskt tempo, for så å avløses av en kaldere periode da smeltingen ble reversert.

Hovland ber oss huske på at de store ismassene på innlandsisen på Grønnland ikke smelter for tiden. De legger faktisk på seg, og har en rekordøkning i masse denne vinteren.

Men Klimarealistene får sterk motstand fra CICERO.

Det er den økte nedbøren, på grunn av global oppvarming, som gjør at innlandsisen blir tykkere. Men netto fører issmeltingen til at havet stiger, sier Samset.

– Å avvise forskningen som lite spennende, er å melde seg ut av den faglige diskusjonen.

CICERO-forskeren understreker at omtrent alle isbreer i verden minker i takt. Det skjedde ikke på 20- og 30-tallet. Og det har ikke blitt kaldere siden 30-tallet, hverken i verden som helhet eller i Arktis.

SISTE NYTT

Siste nytt