Hopp til innhold

Gjennomsnitts-nordmannen har allerede sluppet ut dobbelt så mye CO₂ som en fra Rwanda gjør i hele år

I løpet av årets åtte første dager har hver nordmann i snitt sluppet ut 216 kilo CO₂. Før neste uke starter vil hver nordmann ha sluppet ut like mye CO₂ som mange afrikanere gjør i løpet av et helt år.

Et barn leker med et gammelt dekk i Rwandas hovedstad Kigaii.

Et barn leker med et gammelt dekk i Rwandas hovedstad Kigali. En nordmann slipper ut over 100 ganger så mye CO₂ årlig som en gjennomsnittlig rwander.

Foto: AFP

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I snitt slipper hver nordmann ut 9,76 tonn CO₂ årlig. Det inkluderer hver vår del av utslipp fra olje- og gassvirksomheten, fra industri, fra transport og fra andre utslippskilder.

Tilsvarende tall for det afrikanske landet Rwanda er 91 kilo CO₂, eller 0,091 tonn.

Tallene innebærer at det en rwander slipper ut på et helt år, slipper gjennomsnitts-nordmannen ut på 3,3 dager.

Det er den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam som i en ny rapport har sammenlignet fattige afrikanske lands utslipp med Storbritannias. NRK har så regnet om tallene for å gjenspeile Norge.

Tallene er ekstremt høye, men jeg er dessverre ikke overrasket. For oss som jobber med miljøutfordringene er dette en kjent sak, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, til NRK.

3,6 jordkloder

Rwanda er et av landene med aller minst CO₂-utslipp, men også for andre afrikanske land viser Oxfam-rapporten ekstreme forskjeller. Se tabell under.

Framtiden i våre hender-lederen sier at hvis alle hadde hatt et like høyt forbruk som oss nordmenn, ville vi trengt 3,6 jordkloder.

– Dette viser at det er viktig å redusere CO₂-utslippene fra hvordan vi lever, det handler om alt fra hvordan vi transporterer oss, til hva vi spiser og hvordan vi bor og forbruker, sier Riise.

Norske CO₂-utslipp vs utvalgte land

Land

Årlig CO₂-utslipp per person

Dager en gjennomsnitts-nordmann ville brukt på samme utslipp

Rwanda

0,091153 tonn

3 dager (3. januar)

Malawi

0.193263278 tonn

7 dager (7. januar)

Etiopia

0.198291495 tonn

7 dager (7. januar)

Uganda

0.20226354 tonn

7 dager (7. januar)

Madagascar

0.22204483 tonn

8 dager (8. januar)

Guinea

0.253581536 tonn

9 dager (9. januar)

Burkina Faso

0.25898189 tonn

9 dager (9. januar)

Tanzania

0.374924495 tonn

14 dager (14. januar)

Nigeria

0.49454286 tonn

18 dager (18. januar)

Kamerun

0.5174087 tonn

19 dager (19. januar)

India

1.687993 tonn

62 dager (2. mars)

Gjennomsnitt i verden

4,7 tonn

174 dager (22. juni)

Norge

9,76 tonn

365 dager (31. desember)

Ekspander/minimer faktaboks

18 av 20 land i Afrika

18 av de 20 landene som slipper ut minst CO₂ per innbygger ligger i Afrika.

Tallene fra Oxfams regnestykke stammer fra 2017, det siste året det finnes fullverdig statistikk fra.

I Norge har det vært en liten nedgang i CO₂-utslippene fra 2017 til 2018.

– Størrelsen på den globale ulikheten er overveldende, sier Oxfam sjefen Danny Sriskandarajah til The Independent.

Tallene kan være enda verre

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Selv om rapporten viser enorme forskjeller, er tallene regnet ut på en måte som gjør at Norge kommer i et godt lys.

Grunnen er at det er flere måter å regne utslipp på. Disse tallene ser på territorielle utslipp, der man ikke regner med utslippene fra produksjonen av varene vi bruker

De er i all hovedsak er laget andre steder og dermed ender opp i andre lands regnskap.

– Hvis man tar med utslippet fra forbruket vårt blir tallene enda verre, sier Anja Bakken Riise.

Hun illustrerer poenget med å vise til at en gjennomsnittlig nordmann har 359 klesplagg.

Fordi plaggene lages i land som Kina og Bangladesh, og ikke i Norge, regnes ikke utslippene fra produksjonen av dem med i det norske klimaregnskapet.

– Dette gjelder nesten alle varene vi forbruker; det eneste som dukker opp i det norske regnskapet er varetransporten og eventuelle utslipp fra bruken av dem, som for eksempel strømforbruket når vi vasker klærne, sier Riise.

«Earth Overshoot Day» kom første august.

«Earth Overshoot Day» kom første august.