Hopp til innhold

Frode Berg-saken: Regjeringen truer med mer hemmelighold

Høyre mener en avgradering av deler av EOS-rapporten om Frode Berg-saken kan føre til mer hemmelighold. Opposisjonen på Stortinget reagerer sterkt på truslene.

Forde Berg 2. februar 2018

I RETTEN: Frode Berg under et rettsmøte i Moskva 2. februar 2018.

Foto: Jurij Linkevitsj

Høyre får støtte fra Fremskrittspartiet i Stortingets representantskap, og har dermed flertall.

Det er i sin begrunnelse for hvorfor det er riktig ikke å avgradere konklusjonen i EOS-rapporten om Frode Berg-saken, flertallet i Stortingets representantskap skriver at en slik offentliggjøring kan få konsekvenser.

«En eventuell overprøving av regjeringens vurderinger i spørsmål som gjelder skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser, vil også kunne ha alvorlige konsekvenser for både Stortingets egen, EOS-utvalgets og andre kontrollorganer for Stortinget sin tilgang til gradert informasjon i fremtiden».

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre sier at for henne og partiet er det viktig å understreke at det viktigste for dem er det prinsipielle i saken.

– En avgradering i denne saken vil kunne danne presedens for lignende saker i framtiden, sier hun til NRK.

Hun mener en avgradering nå vil kunne gjøre det lettere for Stortinget å overprøve i saker der departementene og statsforvaltningen har valgt å gradere opplysninger. Dette gjelder blant annet av hensynet til landets sikkerhet.

Stortingspresident Tone W. Trøen

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener en avgradering av EOS-rapporten vil kunne skape presedens.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

SV: Uryddig trussel

– Det er en uryddig trussel om å bryte med de spillereglene som er satt for Stortingets kontrollfunksjoner og innsyn i gradert materiale, skriver Freddy Øvstegård fra SV i en e-post til NRK.

Han mener det er dypt skuffende at flertallet i presidentskapet bøyer seg for regjeringens hemmelighetskultur.

Freddy André Øvstegaard (SV)

Freddy André Øvstegård fra SV er sterkt kritisk til at Høyre og Frp truer med mer hemmelighold om konklusjonen i EOS-rapporten om Frode Berg-saken avgraderes.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg frykter konsekvensene for Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene når presidentskapet lytter til forsvarsministeren i stedet for Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget, mener Freddy André Øvstegård.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer også sterkt på fortsatt hemmelighold i denne saken. Han skriver i en e-post til NRK «det er Stortingets jobb å bidra til opprydding, ikke å hjelpe regjeringa med å legge lokk på alt og løpe fra ansvaret».

Leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, sier til NRK at hemmeligholdet i denne saken undergraver både EOS-utvalget og Stortingets autoritet.

Det er flertallet i Stortingets presidentskap, Ingjerd Schou, Morten Wold og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøens dobbeltstemme som mener Stortinget ikke bør «overprøve forvaltningens vurdering av behovet for gradering», og at en mulig avgradering «må forbeholdes ekstraordinære situasjoner.»

Frode Berg: Alt startet på et lite spisested nordvest i Russland i 2014

Norge har ikke innrømmet spionasje

Den norske etterretningstjenestens bruk av den pensjonerte grenseoffiseren Frode Berg til oppdrag inn i Russland, er av flertallet i presidentskapet ikke vurdert som «en slik ekstraordinær situasjon».

Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017 og seinere dømt til 14 år for spionasje. Han ble utvekslet og sendt hjem til Norge i november 2019, og har fått en erstatning fra norske myndigheter på 4,3 millioner kroner.

Men norske myndigheter har ikke offisielt innrømmet at han har vært på et oppdrag dem i Russland.

NRK har tidligere fortalt at EOS-utvalget har konkludert med at E-tjenestens bruk av Frode Berg må karakteriseres som svært samfunnsskadelig.

EOS-utvalget har selv ment at konklusjonen i den rapporten de har skrevet bør offentliggjøres.

Frp: Ønsker ikke å begrense EOS-utvalgets arbeid

– Jeg mener man sikkert kan problematisere formuleringen om hva slags konsekvenser en offentliggjøring av konklusjonen i rapporten kan få, sier Morten Wold fra Fremskrittspartiet til NRK.

Han er partiets representant i Stortingets presidentskap og ansvarlig for behandlingen av rapporten fra EOS-utvalget. Selv om Frp ikke sitter i regjering har partiet i denne saken valgt å støtte Høyre.

Morten Wold (Frp)

Morten Wold fra Frp vil ikke legge begrensninger på EOS-utvalgets arbeid.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Vi ønsker ikke å legge noen begrensninger på EOS-utvalgets arbeid, sier Wold.

Men forvaltningen kan bli mer tilbakeholdne med å oversende gradert informasjon til kontrollorganene fordi man frykter at det vil kunne få konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser mener Morten Wold

Opposisjonen vil ha lov om avgradering

Mindretallet i Stortingets presidentskap, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit og Nils T. Bjørke, har fremmet et lovforslag om avgradering av det sammendraget av EOS-rapporten som Stortinget fikk overlevert 24. mars.

Dette er en mulighet som Stortinget har for å kunne overprøve gradering fra regjeringen og departementene.

Morten Wold sier at saken nå oversendes til behandling i Stortinget, og at det etter planen skal skje i løpet av denne måneden, muligens 20. mai.

I og med at ingen deler av rapporten er offentliggjort, må dette i utgangspunktet skje i et lukket møte.

Men går et flertall av de folkevalgte inn for å avgradere konklusjonen, er det likevel en mulighet for at offentligheten for vite mer om hva EOS-utvalget mener om bruken av Frode Berg på etterretningsoppdrag i Russland.

SISTE NYTT

Siste nytt