Hopp til innhold

Færre drap oppklares i Sverige

De siste to årene har over 200 mennesker blitt drept i Sverige. Samtidig blir hvert tredje drap ikke oppklart.

Svensk politi på skogsvei

Et av drapene i 2016 skjedde på en skogsvei i Värmland i begynnelsen av september.

Foto: Fredrik Karlsson/TT / NTB scanpix

Både i 2015 og 2016 ble over 100 mennesker drept i Sverige.

Det er første gang siden 2007 at antall drepte er høyere enn hundre, viser offisiell svensk statistikk.

Antall drepte i Sverige per år 2007–2016. Blått er totalt antall drepte, grønt er antall drepte menn, rødt er antall drepte kvinner.

Færre blir oppklart

Samtidig viser statistikken at færre drap blir oppklart, skriver Sveriges Radio.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har drøyt 80 prosent av alle drap i Sverige blitt oppklart.

I løpet av 2000-tallet har tallet sunket, og i fjor ble bare 67 prosent av alle drap oppklart.

Flere drap i kriminelle miljøer

Ifølge svensk politi skyldes mye av nedgangen i antall oppklarte drap at de er blitt langt flere drap i kriminelle miljøer.

I løpet av 2015 og 2016 er til sammen 56 personer skutt og drept i kriminelle miljøer og bare hvert femte drap blir oppklart.

– Det er blitt utrolig mange flere tilfeller over tid. Det var fire på begynnelsen av 1990-tallet og da hadde vi en oppklaringsprosent på 80, sier kriminolog ved politiets Nasjonale operative avdeling, Mikael Ryding.

En av årsakene til at fire av fem slike drap forblir uoppklarte, er at personer i kriminelle miljøer sjelden vil snakke med politiet. Andre vil heller ikke si noe, enten av frykt for represalier eller som følge av lojalitet.

– Mange av drapene er også koblet til hverandre. Skjer det ett drap, så skjer det ett til som hevn. Slik kan det fortsette ganske lenge. Det gjør også at det blir vanskeligere å oppklare dem, sier Rying.

Drepte i Norge 2007-2016.

Drepte i Norge 2007–2016. Tallene i den norske statistikken tar ikke med drapene under terrorangrepene 22. juli 2011.

Foto: Grafikk: Kristian Elster / NRK

Færre drap i Norge

I Norge er tendensen den motsatte av i Sverige med en liten nedgang de siste årene.

Samtidig blir så å si alle drap i Norge oppklart. De siste fire årene er ingen drap i Norge uoppklarte.

SISTE NYTT

Siste nytt