Hopp til innhold

Ein månad sidan jordskjelvet – situasjonen framleis kritisk

Over 50.000 er døde og enda fleire har blitt heimlause etter jordskjelva i Tyrkia og Syria. Moskear, idrettsarenaar, telt og tog blir brukt for å gje husly til dei som har mista heimane sine.

Yusuf Kurma og Aysel Ozcelik spiser middag

Yusuf Kurma (20) og Aysel Ozcelik (20) spiser middag i togvognen som nå er deres hjem etter jordskjelvet.

Foto: ELOISA LOPEZ / Reuters
På Iskenderun stasjon har tog blitt gjort om til midlertidige hjem. Sabriye Karan (57) og datter Nehir Karan (13) har vært å hentet donert mat og skal tilbake til lugaren sin på toget.

Tog har blitt gjort om til mellombelse heimar i Tyrkia. Sabriye Karan (57) og dotter Nehir Karan (13) har henta mat.

Frivillige gjør aktiviteter med barn for å underholde de og hjelpe med de mentale utfordringene jordskjelvet har skapt.

Frivillige gjer aktivitetar med saman med borna for å hjelpe dei med mentale utfordringar etter jordskjelvet.

En mann roper til bønn på en båt som tjener som midlertidig hjem.

Ein mann ber i Antakya, Tyrkia.

Ibrahim Gec (39) leter etter medisin til feltsykehusene, i bygningsmassene der det sto et apotek.

Ibrahim Gec (39) leiter etter medisin til feltsjukehusa. I bygningsmassane stod det eit apotek.

Bygningsmasser dumpes ved siden av en sement- og mursteinfabrikk i Antakya i Tyrkia. Eieren Altan Arslan kan ikke holde tilbake tårene.

Bygningsmassar blir dumpa ved sida av ein sement- og mursteinfabrikk i Antakya i Tyrkia. Eigaren Altan klarer ikkje å halde tilbake tårene.

Folk går gjennom donerte klær.

Folk kikkar gjennom donerte klede.

Jinderis i Syria

En sammenrast bygning i den syriske byen Jinderis i Aleppo.

Foto: Ghaith Alsayed / AP

Skjelvet er det dødelegaste i verda på over 10 år.

Antalet omkomne har passert 50.000.

Det første skjelvet ramma søraustlege Tyrkia og nordvestlege Syria 4.17 lokal tid natt til 6. februar. Det blei målt til ein styrke på 7,8.

Sidan har det blitt registrert over 10.000 etterskjelv, blant dei eitt som blei målt til ein styrke på 7,5.

Det har no gått ein månad sidan det første skjelvet. Situasjonen er framleis kritisk.

Gjenoppbyggingsarbeidet er overveldande. Tusenvis ligg gravlagt i ruinane og attlevande må klare seg i telt og andre mellombelse bustader.

Mehmet Serkan Sincan bestemte seg for å åpne sin antikkbutikk for å prøve å få en form for hverdag igjen.

Mehmet Serkan Sincan har opna antikkbutikken sin for å prøve få ein form for kvardag.

Foto: SUSANA VERA / Reuters

Familiar framleis fråskilde

Ein jobbar framleis med å foreine familiar som mista kontakten med kvarandre etter skjelvet.

Familieministeren i Tyrkia fortalde onsdag at dei har foreina over 1800 einslege born med familiane sine etter jordskjelva.

Fevzi Anli (53) bærer sitt barnebarn, mens de venter i matkø.

Fevzi Anli (53) ber barnebarnet, medan dei ventar i matkø.

Foto: SUSANA VERA / Reuters

Fleire av borna som blei funne i ruinane har endå ikkje blitt ført saman med familiane sine. Nokon av dei har ikkje blitt identifisert, medan andre er innlagt på intensivavdelingar på ulike stader Tyrkia.

I Syria har skular blitt omgjorde til senter for familiar som har mista heimane sine.

– Kollektive bustadleiarar er hovudfokus no. Tusenvis har mista heimane sine, og har ikkje nokon stad å gå.

Det fortel Kirkens Nødhjelps landsdirektør i Syria, Ruba Khoury. Ho er i Syria når ho svarar på spørsmål frå NRK.

– Med naturkatastrofar som jordskjelv blir alle menneske råka. Rike og fattige har mista familiemedlem, eigendelar, tryggleik og håp. Men det er alltid dei fattigaste som er mest sårbare, legg ho til.

Mellombelse teltleirar

Den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan har lova at gjenoppbygginga skal skje innan eitt år.

Om lovnaden stemmer er det framleis månadar til dei som no bur mellombelse teltleirar kan flytte inn i permanente bustader.

Orhanli teltleier er satt opp for overlevende etter jordskjelvet.

Teltleiarar er sett opp for overlevande etter jordskjelva.

Foto: SUSANA VERA / Reuters

Moskear, idrettsarenaar, telt og tog blir no brukt for å gje husly til dei som har mista heimane sine.

Verdsbanken anslår at det har skjedd materielle skadar på over 350 milliardar kroner i Tyrkia, og 53 milliardar kroner i Syria.

Dei anslår at det truleg vil koste det dobbelte å bygge opp att etter skadane frå jordskjelva.

I Bozhoyuk i Tyrkia henger klær til tørk utenfor det som er igjen av en moské.

Bozhoyuk i Tyrkia henger klede til tørk utanfor det som er igjen av ein moské.

Foto: SUSANA VERA / Reuters

– Folk er framleis livredde

– Ein månad etter det dødelege jordskjelvet er folk framleis livredde. Dei er redde for å returnere til dei skada husa sine. Dei spring ut i gatene kvar gong dei merkar eit etterskjelv.

Meir enn seks millionar menneske er ramma i Syria, fortel Khoury.

FN har sendt lastebilar med naudhjelp inn i Syria, men det har vore vanskeleg å hjelpe på grunn av sanksjonar og konsekvensar frå den langvarige krigen.

Leyla Ogural (52) sier gråtkvalt hade til to mental helsearbeidere.

Leyla Ogural (52) tar avskjed med to helsearbeidarar.

Foto: SUSANA VERA / Reuters

Khoury fortel at det er humanitære organisasjonar som arbeider i området. Dei forsøker å dekke grunnleggande behov; mat, drikke, helsehjelp, og kanskje først og fremst husly.

– Vi må hugse at folk i dette området allereie har levd med krig i fleire år, saman med inflasjon, skogbrannar og pandemi. Med andre ord, jordskjelvet ramma ei allereie sårbar gruppe, som førte til katastrofale negative konsekvensar, fortel ho.

Vil ha konsekvensar langt fram i tid

– Denne katastrofen kjem til å prege både Tyrkia og Syria i lang tid framover, fortel Jørgen Haldorsen, utanlandssjef i Røde Kors, til NRK.

Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors besøkte jordskjelvinnsatsen i Syria. Her står han sammen med Eiad Tamer fra Syria Røde Halvmåne foran et av mange ødelagte hus i Latakia, et av de hardt berørte områdene

Jørgen Haldorsen, utanlandssjef i Røde Kors. Her saman med Eiad Tamer frå Syrias Røde Halvmåne i Latakia i Syria.

Foto: SALTBONES / Røde Kors

– Dei første minutta og dagane handla det om å leite etter overlevande og redde alle som kunne reddast. No handlar dette arbeidet om å hjelpe dei som har overlevd. Mange har mista alt dei har, familiemedlemmer, heimar og høve til å skaffe seg ei inntekt, fortel han.

– Eg var i Syria to veker etter jordskjelvet og møtte menneske som først har gjennomlevd 12 år med konflikt og no fekk denne katastrofen på toppen. Røde Kors i Noreg har auka innsatsen i Syria etter jordskjelvet og dette arbeidet vil halde fram i lang tid, avsluttar han.

SISTE NYTT

Siste nytt