NRK Meny
Normal

Dette må du kunne for å bli dansk

For å bli dansk statsborger må du ha 32 av 40 rette på «indfødsretsprøven». Vet du hvor mange medlemmer som sitter i Folketinget eller hvilken biskop som grunnla København? Ta testen her.

Dansk flagg

Hva god kjennskap har du til danske samfunnsforhold?

Foto: Kleiven, Paul / SCANPIX

Hvis du ønsker å søke om dansk stasborgerskap må du dokumentere kjennskap til danske samfunnsforhold, dansk kultur og historie.

Dette gjør du ved å ta en test bestående av 40 spørsmål om alt fra Folketinget til "Jeppe på Bjerget" .

Les mer om «indfødsretsprøven» her.

På testen må du svare riktig på 32 av 40 spørsmål, ellers blir du avvist som dansk statsborger.

Den danske innvandringspolitikken har den siste uken vært gjenstand for krass kritikk på grunn av flere av sine omdiskuterte ordninger.

Europarådet kritiserer den danske regjeringen for det nye lovforslaget om å regulere mulighetene for familiegjenforening ved hjelp av en poengrangering bestemt ut ifra nivå på utdannelse, språk og arbeidserfaring. Man kan også oppnå poeng for å bosette seg utenfor en ghetto.

Når man søker om statsborgerskap i Norge må man igjennom et visst antall timer med norskopplæring, men en statsborgerskapstest som den i Danmark finnes ikke her til lands.

Test deg selv

1. Hva kalles fellesskapet som består av Danmark, Grønland og Færøyene?

a. Rigsfællesskabet
b. Nationsfællesskabet
c. Landsfællesskabet

2. Hvilken av de følgende rettighetene er sikret i grunnloven?

a. Retten til fri prosess, dvs. retten til gratis å kunne føre en sak for domstolene
b. Retten til bolig
c. Retten til å ytre seg

3. Når ble Danmark medlem av EU (som den gang het EF)?

a. 1953
b. 1963
c. 1973

4. Offentlighetsloven inneholder regler om:

a. Adgangen til å se dokumenter som offentlige myndigheter sitter inne med
b. Adgangen til å oppholde seg på offentlige strender og i offentlig skog
c. God oppførsel ved opphold på offentlige områder

5. Kan man bli idømt dødsstraff i Danmark?

a. Ja
b. Nei

6. Hvem kan overvære rettssaker ved domstolene?

a. I utgangspunktet kun personer som er godkjent av politiet
b. I utgangspunktet kun personer som er innkalt som vitner, eller som er i familie med den tiltalte
c. I utgangspunktet alle

7. Hva heter den øverste domstolen i Danmark?

a. Landsretten
b. Højesteret
c. Danmarks Øverste Domstol

8. Når fikk danske kvinner stemmerett i Folketinget (parlamentet het den gang Rigsdagen)?

a. 1849
b. 1915
c. 1953

9. Hvor mange medlemmer har Folketinget?

a. 135
b. 157
c. 179

10. Statens makt er tredelt i Danmark. Hvordan er makten fordelt?

a. I en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt
b. I en lovgivende, en militær og en dømmende makt
c. I en lovgivende, en kirkelig og en dømmende makt

11. Hvor stor er valgdeltakelsen normalt ved folketingsvalg i Danmark?

a. Mellom 40 og 50 prosent av velgerne stemmer
b. Mellom 60 og 70 prosent av velgerne stemmer
c. Mellom 80 og 90 prosent av velgerne stemmer

12. Hvor ofte skal det ifølge grunnloven avholdes folketingsvalg?

a. Minst hvert andre år
b. Minst hvert tredje år
c. Minst hvert fjerde år

13. Hvor gammel må man være for å ha stemmerett i Folketinget?

a. Minst 18 år
b. Minst 21 år
c. Minst 25 år

14. Når det avholdes valg til Folketinget…

a. …må den enkelte velger selv avgjøre om han eller hun ønsker å stemme
b. …har alle velgere plikt til å stemme
c. …har alle som er medlem av et politisk parti plikt til å stemme, mens andre velgere selv må avgjøre om de ønsker å stemme

15. Hvor mange prosent av de gyldige stemmene skal et parti normalt oppnå for å bli representert i Folketinget ved valg i Danmark?

a. 1 prosent
b. 2 prosent
c. 4 prosent

16. Hvilken tittel har ministeren som leder den danske regjeringen?

a. Ministerpresident
b. Statsminister
c. Forbundsminister

17. Skal Danmarks monark (som i dag er dronning Margrethe 2) tilhøre den evangelisk-lutherske kirke?

a. Nei
b. Ja

18. Hvor mange kommuner er det i Danmark?

a. 5
b. 46
c. 98

19. Hvilken av de følgende gruppene er DA representant for?

a. Lønnmottakerne
b. Arbeidsgiverne

20. I en periode på slutten av 1700-tallet hadde den sinnssyke kong Christian 7. en tysk lege som i praksis styrte landet. Hva het legen?

a. J.H.E. Bernstorff
b. J.F. Struensee
c. A.G. Moltke

21. Hva var navnet på biskopen som regnes som Københavns grunnlegger?

a. Ansgar
b. Amled
c. Absalon

22. Hva betydde det danske nederlaget i krigen i 1864 blant annet?

a. Danmark måtte avstå fra Slesvig, Holsten og Lauenburg
b. Den danske stat gikk konkurs
c. Det ble forbudt å tale tysk i Danmark

23. Ved regimeendringen i 1901 ble parlamentarismen innført i Danmark. Hva innebærer det?

a. At en regjering skal bestå av mer enn ett parti
b. At det kun kan holdes valg hvert fjerde år
c. At en regjering ikke kan ha flertallet i Folketinget imot seg

24. Stavnsbåndet innebar at alle bønder skulle bli værende på det godset de var født på inntil de var 40 år. Når ble Stavnsbåndet opphevet?

a. 1536
b. 1788
c. 1864

25. Hvilket land var mål for de fleste dansker som utvandret under annen halvdel av 1800-tallet?

a. Sør-Afrika
b. USA
c. Storbritannia

26. Hvilken av de følgende personene forbinder man spesielt med folkehøgskolene?

a. N.F.S. Grundtvig
b. Ludvig Holberg
c. Thomas Kingo

27. Når under 2. verdenskrig ble Danmark okkupert av tyske tropper?

a. 9. april 1940
b. 29. august 1943
c. 5. mai 1945

28. I Danmark har de fleste regjeringer siden 2. verdenskrig vært:

a. Mindretallsregjeringer
b. Flertallsregjeringer

29. Hvilken dato er det grunnlovsdag i Danmark?

a. 5. mai
b. 5. juni
c. 5. juli

30. Hvilken forfatter skrev på 1700-tallet ”Jeppe på Bjerget” og en rekke andre komedier?

a. Ludvig Holberg
b. Georg Brandes
c. Søren Kierkegaard

31. I hvilken by ble H.C. Andersen født?

a. København
b. Århus
c. Odense

32. Asger Jorn var:

a. Folketingspolitiker
b. Kunstmaler
c. Vitenskapsmann

33. Hvor i Danmark lever flertallet av den tyske minoriteten?

a. I Nord-Jylland
b. I Sør-Jylland
c. På Fyn

34. Hva heter den største byen på Færøyene?

a. Klaksvik
b. Vestmanna
c. Thorshavn

35. Hvilken by er Danmarks nest største?

a. Odense
b. København
c. Århus

36. Hvilken idrettsgren er Caroline Wozniacki kjent for?

a. Tennis
b. Håndball
c. Svømming

37. I oktober forlot generaldirektøren for Danmarks Radio sin stilling. Hva heter han?

a. Kenneth Plummer
b. Flemming Østergaard
c. Asger Aamund

38. Hvem er Liberal Alliances partileder?

a. Margrethe Vestager
b.Villy Søvndal
c. Anders Samuelsen

39. Selskapet Vestas varslet i oktober avsettelsen av 3.000 medarbeidere. Hva fremstiller selskapet?

a. Medisiner
b. Vindmøller
c. Radio- og TV-produkter

40. Hva heter Danmarks finansminister?

a. Claus Hjort Frederiksen
b. Bertel Haarder
c. Per Stig Møller

HER ER FASITEN

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt