Britisk studie: Fant ingen senfølger hos små barn

Barn mellom to og elleve år hadde ingen målbare senfølger av koronasykdom. Det er konklusjonen i en studie fra Storbritannia.

Virus Outbreak Romania Schools

KANSKJE IKKE NØDVENDIG: En skoleelev i Romania med beskyttelse mot smitte. En britisk studie tyder på at hun får ingen eller svært få langtidsvirkninger.

Foto: Andreea Alexandru / AP

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forskerne i Storbritannia ønsket å finne ut hvor stor andel av de smittede som opplevde plager fire og tolv uker etter at de fikk påvist viruset. For aldersgruppen to til elleve år var resultatet oppsiktsvekkende.

Studien er fra det britiske Office of National Statistics og baserer seg på tett oppfølging av smittede og en nøye utvelgelse av kontrollgruppe.

Forskerne fant ut at barna i kontrollgruppen, altså barn som ikke var smittet, rapportere om flere plager enn de smittede. Dette gjaldt etter både fire uker og etter tolv uker.

– Dette er en meget god bekreftelse på det vi har ant lenge, sier forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

– Vi har sett at det er en klar sammenheng mellom sannsynligheten for senfølger og alder, fortsetter Grødeland.

Gunnveig Grødeland

KLART SKILLE VED PUBERTETEN: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er ikke overrasket over at barn som har nådd puberteten ser ut til å få mer ettervirkninger av smitten enn det yngre barn får.

Foto: Ola Sæther / UiO

Kan være noe

At forskerne fant flere plager hos barna som ikke hadde vært smittet, utelukker ikke at det kan ha vært noen langtidsvirkninger blant de smittede. Forskerne bak studien kunne ikke konkludere med at de fant senfølger. Symptomene i kontrollgruppen visket ut symptomene blant de smittede.

– Det ble ikke funnet en økning av symptomer på lang-covid når barn som hadde hatt Covid-19-infeksjon ble sammenlignet med barn uten infeksjon, poengterer Grødeland.

Nina Langeland, forsker

SER OM DET ER DET SAMME HER: Professor Nina Langeland ved Universitetet i Bergen studerer nå en rekke norske barn som har vært smittet av viruset.

Foto: Julianne Bråten Mossing

I tråd med andre funn

Professor Nina Langeland ved Universitetet i Bergen studerer senfølger etter covid-infeksjon. Hun og resten av forskningsgruppen fant at en vesentlig andel av de smittede hadde plager i flere måneder etter at de ble smittet. Én gruppe smittede pekte seg ut i en annen retning.

– Barn er forskjellig fra voksne. De reagerer annerledes på smitten. Det britene har funnet er derfor ikke så overraskende, legger Langeland til.

– Vi hadde noen små barn med i studien, og vi fant nesten ingen senfølger, forteller Langeland.

Hun poengterer at barna var smittet av det originale viruset og ikke noen av de senere variantene. Bildet kan være annerledes for barn som nå blir smittet av deltavarianten mener Langeland.

Forskningsgruppen er nå i ferd med å studere dette nærmere. De har innrullert en rekke barn smittet med deltavarianten av viruset. I den første delen av studien hadde de med alle som avla en positiv prøve i Bergen i mars 2020. Blant dem var det få barn.

Gode funn

Leder i Barnelegeforeningen, Astri Lang, mener den britiske studien er meget betryggende for deres pasientgruppe.

– Studiene knyttet til forekomsten av «long-covid» hos barn og unge har så langt vært av variabel kvalitet. Inntrykket har likevel vært at denne type symptomer er mindre vanlig hos barn enn hos voksne, forteller Lang.

– Den nylig publiserte studien fra Storbritannia er metodologisk god og bekrefter heldigvis denne oppfatningen, legger Lang til.

Lang tror at den britiske studien kan være spesielt betryggende i tiden vi nå går inn i.

– Det er en god del smitte i barne- og ungdomspopulasjonen, og dette er en tilstand som vi nok må leve med, sier Lang.

Burde påvirke vaksineringen

Koronavaksinen kan i løpet av høsten bli godkjent for barn mellom fem og elleve år. Prosessen er godt i gang i USA, og Pfizer melder at de ønsker å få en godkjennelse også i Europa.

Vaksineforsker Grødeland mener det ikke blir riktig å vaksinere norske barn i de aldersgruppene.

– De britiske og andre funn viser at små barn får veldig lite langtidsvirkninger etter smitte. Jeg mener vaksinering av barn under tolv år burde være begrenset til de i risikogruppene, sier Grødeland.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 24.10.2021
3 886
Smittede siste 7 dager
121
Innlagte
894
Døde
4 197 822
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste nytt