Ap gir ingenting ekstra til overføringsflyktninger

Mens alle andre partier på Stortinget økte antall overføringsflyktninger i sine endelige budsjetter, har Arbeiderpartiet satt seg på gjerdet.

En kurdisk gutt i en flyktningeleir i Tyrkia.

Den kurdiske gutten som har flyktet fra den syriske byen Kobani vet ikke hvor veien videre fører hen. Det er over 2,5 millioner mennesker som har flyktet fra Syria, mange har søkt asyl i Norge, ikke alle får bli.

Foto: OSMAN ORSAL / Reuters

Sveinung Rotevatn i biblioteket på Stortinget

Sveinung Rotevatn skjønner ikke hvorfor Arbeiderpartiet ikke åpner for flere overføringsflyktninger i deres alternative budsjett.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Arbeiderpartiet har blitt en sinke i norsk innvandringspolitikk.

Klar beskjed fra Venstres Sveinung Rotevatn.

Han har lest Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett, og han legger merke til at partiet som lenge har forsøkt å fri til både KrF og Venstre, har valgt å ikke legge ekstra penger på bordet for å ta i mot flere overføringsflyktninger, også kjent som kvoteflyktninger, fra Syria.

– Vi skulle gjerne tatt i mot enda flere, men det er tydelig at det er bra at Arbeiderpartiet er ute av regjering, for da tar vi mot flere flyktninger. Og det er det all grunn til å glede seg over, sier Rotevatn.

Under nivået de lå på i regjering

Da Arbeiderpartiet satt i regjering, var noe av det siste de gjorde å øke antall overføringsflyktninger med 1000, opp til 2000. Dette ble redusert av den nye regjeringen i forrige statsbudsjett, men etter harde forhandlinger med KrF og Venstre er nå tallet igjen oppe på 2000.

Men Arbeiderpartiet ligger fremdeles på 1500 i sitt alternativ.

Hvorfor det?

– Vår tilnærming er å ta vår andel, men at det bør skje etter at regjeringen har hatt en dialog med FNs Høykomissær for flyktninger og med andre europeiske land slik at antallet vi ender opp med å ta gjør at vi tar vår del av byrden, sier Helga Pedersen.

Hun legger til at de vil støtte forslaget om de ekstra 500 overføringsflyktningene som KrF og Venstre har forhandlet seg frem til, men hun mener at det kunne vært et enda høyere tall.

Pedersen henviser til at det i våres ble vedtatt i Stortinget et såkalt anmodningsvedtak, hvor regjeringen fikk i oppdrag av Stortinget å vurdere hvor mange syriske flyktninger Norge kunne ta i mot.

– Hva det riktige tallet er, mener vi at vi hadde fått mye bedre oversikt over hvis regjeringen hadde fulgt opp vedtaket i våres, og at de hadde kommet tilbake til Stortinget etter en dialog med FN, sier hun.

Ber Ap være mer ambisiøse

Dette er ikke bra nok forklaring for Rotevatn, han mener Arbeiderpartiets alternative budsjett viser at de ligger nærmere Høyre og Frp når det gjelder innvandringspolitikk enn de kanskje vil gi uttrykk for.

Det er rett og slett trist når Høyre og Frp stenger døra for 500 kvoteflyktninger for å finansiere skattekutt til de rikeste i Norge.

Helga Pedersen 6. desember 2013 / NRK Ytring

– Jeg er ikke så overrasket over at de har lagt seg på denne linja, for de er jo i utgangspunktet ganske enig med Høyre og Frp i innvandringspolitikken, og de har lagt seg på det samme nivået som regjeringa opprinnelig foreslo. Men jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å legge seg på et høyere ambisjonsnivå fremover, sier Rotevatn.

Helga Pedersen

Helga Pedersen og Arbeiderpartiet vil slippe inn flere overføringsflyktninger, men de valgte likevel ikke å prioritere dette i budsjettforslaget sitt.

Foto: Nils Henrik Måsø

De øvrige partiene på Stortinget har varierende tall i sine budsjetter når det gjelder overføringsflyktninger, og blant de mest ambisisøse finner vi både SV og Miljøpartiet de Grønne. Senterpartiet på sin side legger seg på nivået som KrF og venstre har fått gjennomslag for.

Vil være offensive, men venter på regjeringen

Helga Pedersen sier de nå vil komme med justeringer før Finansdebatten 1. desember, og at de er opptatt av at Norge skal være offensive når det gjelder mottak av overføringsflyktninger fra Syria.

Etter at regjeringen kuttet fem hundre overføringsflyktninger i fjor var hun klar på at det ikke var riktig prioritering. Likevel vil hun ikke forplikte seg til et tall før hun hører fra regjringen.

– Skjønner du at det kan oppfattes som om dere sitter på gjerdet og ikke kommer med noe forslag i budsjettet?

–Nei, det synes jeg ikke. Jeg mener det vi har fremmet er forankret i de vedtakene og forslagene vi har stemt for i Stortinget. Vi kommer til å ligge på en kunnskapsbasert og solidarisk linje når det gjelder mottak av overføringsflyktning, sier Pedersen.

Det er omkring 13,6 millioner flyktninger fra krigene i Syria og Irak, omkring 3,3 millioner av dem er syrere som har flyktet fra landet sitt.

Norge planlegger å ta i mot 2000 syriske overføringsflyktninger i 2015.

SISTE NYTT

Siste nytt