Hopp til innhold

Bilbomber, trusler og halshugginger

Organisasjonen Mulla Krekar var med å etablere knyttes til halshugginger, bilbomber og selvmordsbombere i stort omfang i de lekkede Wikileaks-dokumentene fra Irak.

Mulla Krekar i Irak

Mulla Krekar her sett i Irak grunnla Ansar al Islam. Organisasjonen nevnes mange ganger i Wikileaks-dokumentene fra krigen i landet.

De tidligere hemmeligstemplede dokumentene Wikileaks har offentliggjort fra Irak-krigen omtaler både Mulla Krekar og hans organisasjon.

En gjennomgang NRK har gjort viser at de militære rapportskriverne har knyttet organisasjonen både til angrepsplaner, trusler mot enkeltpersoner og faktiske angrep.

Totalt er Mulla Krekar og organisasjonen han var med på å etablere nevnt i 184 Wikileaks-dokumenter fra Irak.

NRK har sett gjennom alle dokumentene der Mulla Krekar, Ansar al Islam eller etterkommeren Ansar al Sunna nevnes.

Aktiv opprørsgruppe

Dokumentene som er skrevet av de internasjonale militære styrkene i perioden fra 2004 til 2009 beskriver hvordan organisasjonen har gjennomført angrep både mot internasjonale styrker og andre irakiske grupperinger.

At organisasjonen Krekar grunnla nevnes så ofte i de militære rapportene er ikke så overraskende for de som har fulgt opprørsgrupper i Irak tett.

– Ansar al Islam har vært en av de aller mest aktive opprørsgruppene i Irak. Det kan vi si med bakgrunn i hva gruppen selv har publisert på nettet, rapporter fra krigen og mediedekningen av den, forteller Bryjar Lia hos Forsvarsets forskningsinstitutt (FFI).

Han har forsket på islamistiske grupper, og følger jevnlig med på grupper som Ansar al Islam.

Lia kan fortelle at Ansar al Islam jevnlig publiserer meldinger på jihadistiske nettsider. Der tar organisasjonen på seg ansvaret og melder utfallet av angrep de har deltatt i.

Brynjar Lia

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Brynjar Lia, har jobbet med grupper som Ansar al Islam.

Foto: NRK

– Det er relativt omfattende det som kommer frem her, men det er ikke så veldig overraskende. Det er kjent at Ansar al Islam har påtatt seg ansvaret for svært mange aksjoner i Irak på jihadistiske nettsider. De har også lagt ut filmklipp på disse nettsidene fra aksjoner de har gjennomført, sier Lia.

Likevel har det aldri vært fremme i norske medier i detalj hvordan Ansar al Islam har operert i Irak.

Produserer og bruker bilbomber

Nå avslører Wikileaks-dokumentene hvordan organisasjonen av amerikanske militære er blitt knyttet til omfattende virksomhet med bomber og angrep.

Blant annet beskrives det i detalj hvordan medlemmer av Ansar al Islam sammen med Al Qaida planla angrep med bilbomber.

I etterretningsrapporter listes det opp navngitte personer i organisasjonen som Krekar i sin tid grunnla. Personene skaffer biler, utstyrer dem med sprengstoff og oppbevarer dem frem mot planlagte angrep.

XXXXXX obtained the vehicles and arranged their delivery to the homes of the insurgent leaders for installation of the explosives. (..) YYYYYY was to participate in the attack. YYYYYY was a prominent amir and associated with Mulla Krekar, the grand leader of Ansar al-Islam.

rapport fra oktober 2006 / Wikileaks

Andre rapporter beskriver hvordan medlemmer av organisasjonen smugler både våpen og personer fra Iran, Syria og Libanon.

– Dette er en del av virkeligheten under Irak-krigen. Bilbomber har f.eks. vært et typisk massedrapsvåpen som også Ansar al-Islam har benyttet seg av, sier Lia når han får høre om rapportene.

Video Brynjar Lia i Morgennytt

SE VIDEO: Intervju med forsker Brynjar Lia i Morgennytt 2. november 2010.

NRK har vært i kontakt med Mulla Krekars advokat. Brynjar Meling opplyser at Mulla Krekar ikke ønsket å gi noen kommentar til NRK om denne saken.

Store selvmordsangrep

Forskeren kjenner også til at opprørsgruppen har brukt andre brutale metoder.

– Improviserte veibomber, drap og attentater har også vært brukte aksjonsformer, sier Lia.

I en rapport fra 2008 mistenkes organisasjonen for å stå bak en større selvmordsaksjon mot en restaurant.

Angrepet knyttes til politiske ledere som var samlet i restauranten for et møte. Ifølge den militære rapporten skal Ansar al Islam ha hatt informasjon om møtet, og dermed mulighet til å angripe.

Selvmordsbomberen dreper 48 sivile, og skader ytterligere 103.

De militære rapportskriverne peker på Al Qaida som mulige skyldige, men i bakgrunnen ligger Ansar al Islam som mulig informasjonskilde.

IRAQ-KURDS-BLAST

Ett av de sivile ofrene etter en bilbomb i Arbil som Ansar al Sunna har tatt ansvaret for.

Foto: KARIM SAHIB / AFP

Angrep over hele Irak

Krekar og Ansar al-Islam har tidligere i stor grad vært koblet til Nord-Irak. Rapportene fra Wikileaks viser derimot at organisasjonen etterhvert har blitt knyttet til aksjoner og trusler over større deler av landet. I løpet av 2003 endret organisasjonen karakter samtidig som USA for fullt invaderte landet. Da skiftet de også navn for en periode til Ansar al Sunna, forteller Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– I 2003 endret Ansar al Islam seg noe. Organisasjonen tok navnet Ansar al Sunna og rettet blikket noe mer bredt over hele Irak. Dermed opererte de ikke bare i Nord-Irak, men også over hele landet, sier Lia om organisasjonen som nå er tilbake til å bruke sitt opprinnelige navn.

I Wikileaks-dokumentene finner vi rapporter om hvordan organisasjonen også har rettet seg direkte mot sentret for det internasjonale nærværet i Irak – den grønne sonen i Bagdad.

I flere dokumenter nevnes det hvordan Ansar al Islam, eller Ansar al Sunna, ønsker å bombe området som ble regnet for det internasjonale militærets festning i Iraks hovedstad. Planene går i hovedsak på hvordan opprørsgruppene ville skyte granater over elva og inn i området som skulle være det tryggeste i den utrygge irakiske byen.

Andre dokumenter beskriver hvordan Ansar al Islam truer enkeltpersoner, og faktisk går til angrep på personer som ikke føyer seg. Halshugginger var i en periode en av straffemetodene.

En rapport skrevet i januar 2009 beskriver hvordan en lokal iraker får huset sitt angrepet fordi han ikke følger ordre fra Ansar al Islam. Mannen hadde noen måneder i forveien fått trusselbrev fra organisasjonen. De ba mannen avslutte skolegangen sin som han var i gang med ved en skole i Tyrkia. Til slutt gjør organisasjonen mer enn å true.

– Ukjente menn skjøt og kastet en håndgranat mot huset til den lokale irakeren. Huset ble truffet av både kuler og granatsplinter, skrives det i den militære rapporten som lister opp at ingen mennesker ble skadd i angrepet.

– Fortsatt aktive i dag

Lia som forsker på islamistiske grupper mener informasjonen om Ansar al Islam i Wikileaks-dokumentene er interessant. Blant annet viser forskeren interesse for samsvaret mellom det grupperinge selv har sagt, og det som er registrert av de militære styrkene i Irak.

– Dette kompletterer bildet vi har hatt av opprørsbevegelsen. Det er interessant at informasjonen som gruppen selv har presentert nå til en viss grad samsvarer med det amerikanerne har registrert, sier Lia om opplysningene som han ikke kan kommentere i detalj ettersom han ikke har lest alle rapportene selv.

Hvor troverdige er disse rapportene fra Wikileaks om Ansar al Islam?

– Jeg tror at dokumentene er ganske så troverdige. Dette er rapporter ment for intern bruk, og tenkt brukt for å kunne bekjempe opprøret for de internasjonale styrkene på en best mulig måte. Dermed er det ingen grunn til å tro at man har forfalsket informasjonen fra de militæres side, sier Lia på generelt grunnlag om Wikileaks-dokumentene.

Organisasjonen som Mulla Krekar i 2001 grunnla har endret seg. Krekar regnes ikke lengre som den operative lederen, og organisasjonen har hatt andre navn. Likevel er opprørsgruppen fortsatt aktiv, og gjennomfører ifølge seg selv stadig nye angrep.

– De er fortsatt aktive i Irak, og kommer med nye meldinger på jihadistiske nettsider flere ganger i uken. Der legger de ut både meldinger og filmklipp fra angrep de har gjennomført, forteller Lia og viser NRK utskrifter fra de siste to ukene med opptil flere angrep Ansar al Islam har tatt på seg den siste tiden.

NRK har vært i kontakt med PST om opplysningene. De opplyser at de ikke ønsker å kommentere enkeltpersoner eller enkeltsaker i media.

SISTE NYTT

Siste nytt