Hopp til innhold

Advarer om 2,8 grader: – Vi har ikke råd til flere falske løfter

Verdens klimapolitikk gir kurs mot 2,8 graders oppvarming.

antonio Guterres

FNs generalsekretær António Guterres varsler global katastrofe dersom ikke utslippene kuttes på kort tid.

Foto: Salvatore Di Nolfi

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

FN har gjort en gjennomgang av planene om kutt i CO₂-utslipp som verdens land har lagt frem.

Dersom planene gjennomføres gir det kurs mot 2,6 graders oppvarming, men med dagens politikk er vi på vei mot 2,8.

2,8 graders oppvarming er langt over de 1,5 grader som anbefales i Parisavtalen.

– Under dagens politikk er verden på vei mot 2,8 graders oppvarming innen slutten av århundret. Med andre ord, vi er på vei mot en global katastrofe, sier FNs generalsekretær António Guterres torsdag.

Rapporten til FNs miljøprogram (UNEP) ser på planene om kutt som landene har lagt opp til, og regner på konsekvensene av dem.

– Har ikke råd til mer grønnvasking

– Verden har ikke råd til mer grønnvasking, vi har ikke råd til flere som lover, men ikke leverer, eller leverer sent, sier Guterres.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller selskap blir fremstilt som mer miljøvennlig eller dyrevennlig enn det som faktisk er tilfelle.

Guterres sier han har høye forventninger til landene når de møtes under klimatoppmøtet COP27 i Egypt i starten av november.

– På COP27 ser jeg fram til å motta anbefalingene fra ekspertgruppen min om netto-null-forpliktelser fra bedrifter, investorer, byer og regioner, sier han.

Anbefalingene i rapporten er klare, sier Guterres.

  • Vi må stanse vår avhengighet av fossilt brensel.
  • Investere massivt i fornybar energi.
  • Unngå fastlåsing av ny infrastruktur for fossilt brensel.

– Vinduet lukkes

FNs klimapanel sier at co₂-utslippene må ned med 45 prosent fra 2010 til 2030, dersom målene i Parisavtalen skal bli nådd.

– Vinduet til å begrense den globale temperaturen til 1, 5 grader lukkes nå raskt, understreker Guterres.

– Forpliktelser til netto nullutslipp er ikke verdt noe som helst uten planene, retningslinjene og handlingene som skal sørge for at det skjer, legger Guterres til.

Det har kommet flere store rapporter den siste tiden, blant annet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) rapport om klimaendringer som kom onsdag.

Der het det blant annet at med dagens klimaløfter vil utslippene øke med 10,6 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010-nivåene.

Dette er en liten forbedring i forhold i fjor, da var landene på vei til å øke utslippene med 13,7 prosent innen 2030.

– Altfor lavt tempo

De nasjonale utslippsmålene som verdens land så langt har fastsatt, er ikke nok til å nå de internasjonale klimamålene.

– Klimarapporten fra FNs miljøprogram viser at de globale klimagassutslippene kuttes i altfor lavt tempo. Verden trenger raske og dype utslippsreduksjoner. Det gjelder særlig for en del av de store utslippslandene, sier klimaminister Espen Barth Eide.

Barth Eide sier vi må øke utbyggingen av fornybar energi til erstatning for fossil, raskt.

– Skal verden nå 1,5 gradersmålet må vi gjøre mer på alle fronter. Det vil også være Norges hovedbudskap inn på det kommende klimatoppmøtet i Egypt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.