Feirer «Det vakre kjønn» med ofsefylla

– «Menn må slutte å hindre kvinner i å gjøre karriere. I denne sammenheng er vi et tilbakestående land» – sa Russlands president Dmitrij Medvedev 7. mars.

Russisk blomsterselger

En russisk blomsterselger i Krasnoyarsk forbereder bukettene foran årets kvinnedag.

Foto: ILYA NAYMUSHIN / Reuters

Hans-Wilhelm Steinfeld, Moskva
Foto: NRK

Og han sa det til en gruppe kvinner fra organisasjonslivet som var invitert til hans landresidens Gorki 10 i anledning den internasjonale kvinnedagen i dag. Uttalelsen viser forskjellen mellom avgående og påtroppende president.

Vladimir Putin ville knapt fokusert på noe slikt. Han vil bruke 4,6 tusen milliarder kroner de neste åtte år på forsvaret. Heri ligger forskjellen i den russiske, politiske smien mellom finanssmeden og grovsmeden, mellom Dmitrij Medvedev og Vladimir Putin.

Bortskjemte mannfolk

Kvinnedagen var og er en blanding av morsdag og menns fylleorgie i Russland, og i hele det tidligere sovjetsamfunnet.

Forkjemperne for likestilling i sosialismens historie som Rosa Luxemburg og Aleksandra Kollontaj ville vendt seg i graven.

Skjønt, de gjorde sine egne erfaringer. Da Rosa Luxemburg tillot seg å være uenig med Vladimir Lenin i synet på staten, svarte han med å antyde at hun måtte være premenstruell. Så Lenin, det er ikke så rart at det nesten ikke fins kvinner i russisk toppolitikk.

– Gudskjelov at vi klarte å holde kvinnene unna politikken, sa et dumamedlem til meg i oktober i fjor. Og han sa det på det store Kreml-sponsede årlige seminaret «Dialog mellom sivilisasjoner».

Året før forrige presidentvalg besøkte den nåværende senatslederen, leder av Føderasjonsrådet, Valentina Matvienko Oslo i 2007. Der spurte jeg daværende guvernør fra St. Petersburg, om hun var moden for å bli Russlands neste president?

– Nei, verken jeg eller Russland er moden for det, svarte den fremste kvinne i russisk politikk.

– Betyr det at russiske mannfolk fortsatt er bortskjemt av sine bestemødre?, fulgte jeg opp.

Leende repliserte Valentina Matvienko:

– Ja, og av sine koner med.

Likestilling på sovjetisk

I mellomkrigstiden på 1930-tallet ble kvinner dømt til frihetsberøvelse hvis de ikke møtte på fabrikken for å jobbe den dagen de fødte. Skrekkeksempelet står å lese i professor Merle Fainsods bok «Smolensk under Soviet Rule».

Senere president i det russiske sosiologiforbundet Tatjana Saslavskaja fikk midlertidig ødelagt karrieren sin helt til Mikhail Gorbatsjov tok over makten i 1985, da hun sa til NRK for 30 år siden:

– Forholdene på sovjetiske fødestuer er så forferdelige at kvinner vegrer seg for å føde mer enn én gang i livet.»

Og når de kom hjem med babyen, drakk mannen seg full hvis konen kom tilbake med et pikebarn i armene.

Slagordet lød og lyder: «Khorosjij molodets, no devitsjij otets».

På norsk kunne det oversettes med «En grei kar – men jentefar!» I dette stykket likner russiske menn mer på kinesere enn på europeere.

Skilsmisse og vodka bak selvmord

I 1982 slo Sovjetunionens fremste selvmordsforsker fast at vodkamisbruk og familieoppløsning var hovedårsak til selvmord blant menn.

Grunnleggende årsaker til skilsmisse i USSR 1982

Årsaker

Arbeidere

Funksjonærer

Fyll og alkoholisme

59,5 %

17,5 %

Motsetninger i karakter

4,8 %

24,6 %

Utroskap eller mistanke om dette

10,1 %

12,0 %

Hyppig krangling

3,0 %

15,3 %

Ønske hos en av partene om å stifte ny familie

4,8 %

9,3 %

Tap av kjærlighet

0,6 %

8,2 %

KILDE: V.A. Sysenko ”Skilsmisser, dynamikk, motive og følger” Sociologitsjeskoje issledovanie nr 2 1982

Hun het professor dr. med Aina Ambrumova og sa at selvmord også sto som årsak til 25 % av tidlig død blant menn.

Etter krigen og Stalins død utviklet legeyrket og læreryrket seg til typiske kvinneyrker og dermed lavlønnsyrker i Russland.

Likevel var menns drikkevaner så dystre at den russiske kultur ble materkalsk.

7. mars 2012 fremholdt en av president Medvedevs gjester i anledning kvinnedagen også nettopp dette, så hele landet på den russiske Dagsrevyen i går kveld. («Vesti» 20:00).

Skilsmissetallene føk i luften.

«Jeg er enslig mor, og allmennpraktiserende lege i arbeidsuken men på helgene prostituerer jeg meg for å få endene til å møtes», sa en taler i 1995 på det medisinske akademiet Sechenov under en konferanse om offentlig helse.

Til stede var Norges helseminister Werner Christie og helsedirektør Anne Alvik. Dr. Alvik brast i gråt da hun hørte den russiske legen si dette.

Jeg satt på setet bak Anne Alvik.

Anti-vodka-politikk

8. mars 1975 skulle jeg feire hos et vennepar i en av Moskvas store drabantbyer Tsjertanovo.

Menn startet fyllefesten allerede om kvelden 7. mars. Om ettermiddagen 8. mars sto dritfulle menn i kø foran supermarkedet for å skaffe seg påfyll. På kjøkkenet sto de feirede kvinnene over grytene i matosen.

I morgen, fredag 9. mars, er det fridag i Russland for at menn skal komme seg etter bakrusen.

Er det rart, at stats- og partisjef Mikhail Gorbatsjov med sin antivodkapolitikk prøvde å lirke russiske menn bort fra vodka og over til øl og vin?

«Dette var hans største, politiske feil», skrev Mikhail Gorbatsjovs statsminister Nikolaj Rysjkov i sine memoarer «Ti års politiske rystelser».

Russlands svinn i befolkningen

Fra Sovjetunionens oppløsning, som formelt skjedde 31. desember 1991 til 2001, svant den russiske befolkning med 10 millioner menn.

6. juni 2001 sa presidenten i den russiske legeforeningen at folketallet i landet skrumpet med 12 millioner mennesker fra 1991 til 2001.

Professor dr.med. Vadim Pokrovskij sa dette ved åpningen av legekongressen det året, og slo fast at gjennomsnittlig levealder for russiske menn var redusert fra 71–72 år i 1991 til 58 år i 2001.

Den sank videre utover tiåret til under 55 år.

Først i 2007 orket president Vladimir Putin å kommentere den demografiske krisen i Russland. Og han utsatte derfor sin tale om rikets tilstand fra april til mai før han tok opp problemet.

Vodkamisbruket blant menn er hovedårsaken sammen med sigaretten til at de dør så tidlig. Så hadde vanlige folk ofte to-tre jobber på 1990-tallet for å klare seg. Sammen med fet mat førte det til hjertesvikt hos menn. Da kvinnene forlot mennene ble de deprimerte og begikk selvmord.

Det var bildet som ble tegnet.

«Det vakre kjønn»

Foran presidentvalget 4. mars nå sa Kommunistpartiets leder Gennadij Zjuganov, at Russland har mistet i alt 15 millioner i befolkningstilvekst mellom 1992 og 2012.

Selvsagt har også fødselstallene stupt. Boligmangel og trangboddhet for vanlige mennesker forklarer også dette.

– Vi unge har ikke en sjanse til å finne en plass i livet, sier en ung jusstudine ved Plekhanov-universitetet til NRK.

Men ufortrødent feirer de russiske menn sine kvinner med ofsefylla i dag, etter å ha avlevert sine tre røde nelliker til «det vakre kjønn», som kvinnene systematisk omtales som i russiske massemedia i dag.

– Det kunne nå være med de attributtene hvis vi bare kunne fått en moralsk renessanse her til lands i stedet, sa en annen kvinne til NRK som hennes kommentar til feiringen av kvinnedagen i Russland i dag.

SISTE NYTT

Siste nytt