Hopp til innhold

21 amerikanske diplomater syke på Cuba: Tre teorier om hvem og hvordan

Den cubanske regjeringen avviser igjen at den har noe å gjøre med de mystiske hendelsene som har gjort 21 amerikanske diplomater syke. Amerikanske myndigheter sier de har flere teorier om hva hendelsene skyldes, og om hvem som står bak.

Den amerikanske ambassaden i Havanna.

Den amerikanske ambassaden i Havanna åpnet opp igjen som ambassade 20. juli 2015 etter at USA og Cuba hadde gjenopptatt diplomatiske forbindelser.

Foto: YAMIL LAGE / AFP

– Cuba etterlever nøye sine forpliktelser til å beskytte utenlandske diplomater på sin jord, sa den cubanske ambassaden i Washington i en uttalelse i natt.

Ambassaden kom med uttalelsen etter at president Trump angrep det cubanske regimet i sin tale til FN og utenriksminister Rex Tillerson sa at USA vurderer å stenge ambassaden.

Grunnen er de mystiske helseproblemene som det siste året har rammet amerikanske og kanadiske diplomater på Cuba.

Hørselstap og taleproblemer, konsentrasjonsvansker og mild hjerneskade, hevelse i hjernen, kvalme, svimmelhet, balanseproblemer, alvorlig hodepine og tinnitus er blant plagene.

– Cuba har aldri begått og vil aldri begå handlinger av denne typen og vil aldri tillate noen andre å bruke sitt territorium til handlinger av denne typen, sier cubanerne.

Den amerikanske ambassaden i Havanna.

Den amerikanske ambassaden i Havanna sto ferdig i 1953 i en arkitektonisk stil som kalles brutalistisk.

Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

Tre teorier om hvordan

Amerikanske myndigheter har satt i gang en omfattende etterforskning for å finne ut hva plagene skyldes.

Nyhetsbyrået Ap har snakket med en rekke kilder blant myndighetene, i tillegg til leger, fysikere og andre eksperter for å finne ut hva som ligger bak plagene.

De første tegnene kunne tyde på at det var snakk om et lydangrep. Noen av ofrene hørte ting, et tegn på at lydene var hørbare. Høy lyd kan skade hørselen og føre til tinnitus, sprukne trommehinner og permanent nedsatt hørsel.

Andre av ofrene hørte imidlertid ingenting, men ble likevel syke. Det har fått etterforskerne til å vurdere lyd som ikke kan høres som infralyd (for lav for det menneskelige øre) og ultralyd (for høy for det menneskelige øre).

Både infralyd og ultralyd kan skade mennesker, men hendelsene ved ambassaden passer ikke inn i noen av mulighetene. Enkelte av ofrene har fortalt om at lyden var svært konsentrert, mens infralyd ikke kan sendes med presisjon.

Når det gjelder ultralyd kan man ikke merke det på avstand og ingen ting tyder på at kilden er inne i ambassaden.

– Jeg kjenner ikke til noen akustisk effekt eller gjenstand som kan skape hjerneskade eller bevisstløshets-lignende symptomer, sier Jürgen Altmann, en ekspert på lydvåpen og fysiker ved Tysklands tekniske universitet i Dortmund til AP.

  • 2. Elektromagnetisk angrep. I utgangspunktet kan det høres ut som noe fra Star Wars, men elektromagnetiske våpen har eksistert i årevis.

Vanligvis skader imidlertid våpnene elektronikk og ikke mennesker. Samtidig er det lett å finne ut hvor kilden er, slik tilfellet er med lasere.

Elektromagnetisk kan gå gjennom vegger, så i teorien kan man se for seg et angrep fra et sted utenfor ambassaden.

Faktisk har lignende angrep skjedd før. I over et tiår frem til slutten av 1970-tallet ble den amerikanske ambassaden i Moskva bombardert med mikrobølger. Hvorfor er aldri blitt helt klart.

Noen av ambassade-personalet sier at de har hørt lyder, og mikrobølge-vibrasjoner kan føre til folk hører klikkende lyder.

Et patent som det amerikanske luftvåpenet tok ut for et par tiår siden viser at de forsket på om vibrasjonene kunne manipuleres til å sende stemmer eller andre lyder til folks hoder.

Resultatet av den forskningen er ikke klart og uansett er skader fra elektromagnetiske bølger normalt en følge av at oppheting av deler av kroppen. Ingen av diplomatene på Cuba har imidlertid rapportert om å ha hatt noen følelse av å bli brent.

  • 3. Noe annet. Stress og angst rundt de uforklarlige hendelsene kan ha gjort situasjonen mer komplisert.

Diplomater kan ha sett nærmere på lettere symptomer som de ellers ville ignorert. Etter at de første sakene ble kjent, oppfordret den amerikanske ambassaden sine ansatte om rapportere alt de oppfattet som mistenkelig.

Mange av de rapporterte symptomene kan ha andre, og helt naturlige, årsaker.

Frankrike testet sine ansatte på Cuba etter at en fransk diplomat rapporterte om symptomet. Resultatet var at de kom til at det ikke kunne være et akustisk angrep.

En annen mulighet er at noe har gått galt. Noen kan ha ønsket å spionere på den amerikanske ambassaden ved hjelp av en ukjent form for teknologi.

For eksempel kan et forsøk på avlytting ha hatt ukjente bivirkninger som har ført til helsetilfellene. Dersom dette skulle være tilfelle skriver imidlertid AP at det er vanskelig å skjønne hvorfor ikke spionasjen ble kjent.

Tre teorier om hvem

Cubanske myndigheter har hele tiden sagt seg villige til å hjelpe amerikanerne med å komme frem til en løsning.

Blant annet har de invitert FBI til Cuba for å etterforske saken, uten at det har hjulpet så langt.

Like uklart som hva sykdomstilfellene skyldes, er hvem som skulle stå bak dem.

  • 1. Cuba. Den første mistanken falt naturlig nok på de cubanske myndighetene. Hendelsene fant jo sted på Cuba.

Amerikanske og cubanske myndigheter hadde trakassert hverandres diplomater i de over 50 årene landene ikke hadde diplomatiske forbindelser.

Til tross for at forholdet mellom landene er blitt bedre de siste årene, er gamle mistanker fortsatt levende.

Men hva skulle cubanernes motiv være? Cuba har de siste årene arbeidet hardt for å bedre forholdet til USA og ikke minst skaffe seg tilgang til amerikansk teknologi og kapital.

Et angrep på amerikanske diplomater ville være en sikker måte å forkludre forholdet på.

I tillegg kommer at også canadiske diplomater skal være angrepet. Cuba og Canada har i lang tid hatt et godt forhold og det er vanskelig å se hvorfor Cuba skulle angripe canadiske diplomater.

  • 2. Grupper innen cubansk etterretning. Om ikke Raul Castro og cubanske myndigheter, kan grupper innen landets etterretning stå bak de mulige angrepene?

Etterforskere sier til AP at de ikke utelukker muligheten.

Det er kjent at det finnes elementer innen det cubanske kommunistpartiet som er skeptiske til bedringen av forholdet til USA.

Samtidig ville det være et farlig skritt å ta for eventuelle sabotører av den offisielle politikken.

Cuba er kjent som et overvåkningssamfunn der myndighetene har sterk kontroll og det vil derfor være vanskelig å gjennomføre angrep i det skjulte.

Særlig gjelder det fordi amerikanske diplomater på Cuba blir nøye overvåket, noe som i teorien gjør at eventuelle angrep burde bli oppdaget.

  • 3. Andre land. Hvem andre kan tenkes å stå bak. Amerikanske etterforskere har pekt på den vanlige gruppen mistenkte, skriver AP.

Russland, Iran, Nord-Korea, Kina og Venezuela er landene som nevnes.

Særlig trekkes Russland frem, både fordi de i en årrekke har trakassert amerikanske diplomater i Russland og fordi de har et mulig motiv; å ødelegge den pågående oppmykningen av forholdet mellom USA og Cuba.

Russland har også avanserte våpen som er vanskelige å oppdage, i noen tilfeller kan de også ha helt nye våpen ingen kjenner til.

Alt er likevel bare spekulasjoner. Ingen av de mange kildene som AP snakket med i forbindelse med gjennomgangen kunne peke på noe konkret som knyttet Russland til hendelsene.

Så langt ser det altså ut til at ingen kan svare på hverken hvem eller hvordan når det gjelder hvorfor amerikanske diplomater blir syke på Cuba.

SISTE NYTT

Siste nytt