1,8 millioner døde har stemmerett

1,8 millioner amerikanere står i valgmanntallet til tross for at de er døde. Samtidig er hver fjerde amerikaner i stemmeberettiget alder – over 51 millioner mulige velgere – ikke registrert og kan derfor ikke stemme.

Shirley Dorrough og Clara Cromwell

Shirley Dorrough (t.v.) stemte i Grace Lutheran Church i Los Angeles under valget i 2008, mens 83 år gamle Clara Cromwell (t.h.) avga sin stemme i Illinois i det samme valget.

Foto: Danny Moloshok/Shannon Stapleton / Reuters

Stemmeurne i USA

I Venice Beach i Los Angeles førte tekniske problemer ved stemmemaskinene til at velgerne måtte avgi stemme på gamlemåten med stemmeurner ved presidentvalget for fire år siden.

Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Det er bare noen av tallene i en oppsiktsvekkende rapport som tenketanken Pew Center on the States la frem tirsdag, skriver New York Times.

I USA må velgerne registrere seg for å komme i valgmanntallet og kunne avgi stemme ved valgene.

Det er ikke tilstrekkelig, slik det er i Norge, å stå i manntallet og bare møte frem på valgdagen.

Feil ved hver åttende velger

Tallene i rapporten fra Pew Center viser store mangler ved det amerikanske demokratiet.

Noen av funnene i rapporten:

  • Én av åtte velgere er ugyldig eller feil registrert.
  • 51 millioner amerikanere er ikke registrert – og kan derfor ikke stemme.
  • 1,8 millioner døde mennesker er fortsatt registrert i rullene.
  • 2,8 millioner mennesker er registrert som velgere i mer enn én delstat.
  • 12 millioner velgere er registrert så unøyaktig at det er tvilsomt om de vil kunne motta brev med informasjon om valgene.

– Disse problemene sløser med skattebetalernes penger, underminerer velgernes tillit og fører til partipolitisk strid om integriteten ved valgene, sier sjef for valginitiativer ved Pew Center, David Becker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stemmeseddel fra 2008-valget

En av stemmesedlene som ble brukt i New York under valget i 2008. Legg merke til at både Barack Obama og John McCain er oppført for flere partier.

Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

Mistet 2,2 millioner stemmer

Rotet i valgmanntallene e fører til at mange som ønsker å stemme ikke får gjort det.

Ved valget i 2008 mistet man 2,2 millioner stemmer på grunn av problemer med velgerregistreringen.

Det går frem av en rapport fra Voting Technology Project, et samarbeidsprosjektet mellom California Institute of Technology og Massachusetts Institute of Technology.

Til sammenligning ble presidentvalget i år 2000 avgjort ved at George W. Bush slo Al Gore med 537 stemmer i Florida.

Fordel for republikanerne

Manglene og feilene i valgmanntallene rammer særlig folk som flytter ofte, studenter, fattige og personer i militæret.

Professor i juss og statsvitenskap ved Columbia University, Nathaniel Persily, sier at man feilene ikke har en klar partipolitisk effekt.

De gruppene som rammes hardest er imidlertid grupper som er mer tilbøyelige til å stemme på Demokratene enn på Republikanerne.

– Det er ganske tydelig at Demokratene vil gjøre det enklere for velgere å registrere seg, mens Republikanerne frykter at det vil være en invitasjon til valgjuks, sier professor Nathaniel Persily.

David Becker ved Pew Center sier at de ikke har bevis for at de manglene og feilene i valgmantallene har ført til valgjuks.

– Dårlige manntall fører ikke til svindel, men kan lede til en oppfatning av at svindel foregår, sier Becker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Velgere i Ohio

I Cedarville, Ohio bruker de datamaskiner i valgene. Herr fra kongressvalgene i 2006.

Foto: JOHN SCHULTS / REUTERS

Dyrt og dårlig system

Rapporten fra Pew Center viser også at det amerikanske systemet der velgerne selv må registrere seg er svært dyrt.

For eksempel bruker delstaten Oregon 4,11 dollar, 23,50 norske kroner. per registrerte velger.

Til sammenligning bruker Canada 35 cent, cirka to norske kroner, per velger og i Canada er også en langt høyere andel (93 prosent) av velgerne registrert.

– Alle andre moderne demokratier gjør det bedre enn oss, sier professor i juss ved Yale University, Heather Gerken.

SISTE NYTT

Siste nytt