Hopp til innhold

- Trenger flere pansrede kjøretøy

De norske styrkene i Afghanistan bør snarest mulig få mer avansert utstyr for å sikre seg mot veibomber.

Falne soldater

De fire norske soldatene som omkom i ulykken var Simen Tokle, Trond Andre Bolle, Andreas Eldjarn og Christian Lian.

Foto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret / Scanpix

Det er konklusjonen til Forsvarets erfaringsgruppe som i dag la fram sin rapport om hendelsen der fire norske soldater ble drept, søndag for to uker siden.

Bårene med soldatene fra Afghanistan inne

Bårene med soldatene fra Afghanistan

Foto: NRK
Stoltenberg besøkte norske soldater i Afghanistan

Stoltenberg besøkte norske soldater i Afghanistan

Foto: NRK
Norske soldater i Afghanistan

Norske soldater i Afghanistan

Foto: Lars Magne Hovtun / FORSVARET, Lars Magne Hovtun, Forsvaret / Scanpix

Kjøretøyet som de forulykkede soldatene satt i, et IVECO-kjøretøy var pansret til å tåle veibomber på opptil 6 kilo. Ifølge undersøkelsesgruppen var bomben som tok livet av de fire norske soldatene på hele 12-25 kilo, og besto av flere granater med sprengstoff.

– Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss etter de sikkerhetstruslene som råder. Så langt har vi blant annet styrket våre kapasiteter innen etterretning rettet mot veibombetrusselen, sier generalmajor Finn Kristian Hannestad, som er sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Begrenset fremkommelighet

Gruppen anbefaler nå at Forsvaret investerer i et kjøretøy som er bedre pansret til bruk ved spesielle oppdrag, men erfaringsgruppen vil ikke anbefale en ensidig økning av pansringen, da dette vil føre til begrenset fremkommelighet utenfor vei.

– Det bør i tillegg vurderes å tilføre flere lettere kjøretøytyper for å øke fleksibiliteten og dermed gi mulighet for et mer fleksibelt og uforutsigbart operasjonskonsept,
skriver gruppen i sin rapport.

Undersøkelsesgruppen anbefaler blant annet at Forsvaret vurderer å anskaffe kapasitet til å gjennomføre ruteklarering med pansrede kjøretøy som har dedikert utrustning til denne oppgaven.

– Ingenting kunne vært gjort annerledes

Rapporten konkluderer også med at ingen forhold kunne endret utfallet av angrepet som tok livet av fire norske soldater i Afghanistan i juni.

– Teamet har fremstått som svært profesjonelle i situasjonen og handlet korrekt slik de var trent hjemme, skriver gruppen i rapporten.

Hannestad forteller at Forsvaret har fått på plass veibombejammere til alle kjøretøyene som trenger dette.

– Vi har gjort utbedringer innen sikring av skytter på Iveco-kjøretøyene, stormpanservognene har fått forsterket mine- og veibombebeskyttelse, og vi har økt beskyttelsen på Scania lastebiler, opplyser han videre.

Utreder mulig nytt utstyr

Generalmajoren sier videre at Forsvaret også har startet et utredningsarbeid for å se på mulige kapasiteter som kan gi evne til å klarere kjøreruter for veibomber.

– Dette arbeidet vil vi nå intensivere, men de kapasitetene vi ser behov for, er ikke hyllevare, påpeker han.
Finn Kristian Hannestad understreker videre at det finnes ulike verktøy som har sine styrker og svakheter.

– Nå må vi først enes om hvilke verktøy vi skal ha på plass og hvordan disse skal settes sammen. Vi har bedt relevante fagmiljøer i Forsvaret om å gi oss tilbakemelding på denne saken innen 31. august, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt