NRK Meny
Normal

- Stadig flere danske muslimer konverterer

Stadig flere danske muslimer konverterer til kristendommen. De to siste årene har flere hundre muslimer skiftet religion. Tendensen er ikke like klar i Norge.

Kirke

De fleste muslimer som har gått over til kristendommen i Norge er iranere og afghanere.

Foto: Sundsdal, Svein

- Det er vanskelig å anslå hvor mange som har konvert i Norge de siste tiårene. Grovt sett vil jeg si at det gjelder mellom noen hundre og 2000, sier religionsforsker Jan Opsal ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Opsal sier dette er en prosess som har vart i mange år, og som skjer i rykk og napp, ofte tilknyttet politiske og religiøse omveltninger i hjemlandet.

Flest iranere og afghanere

Han sier de fleste er iranere, og at utviklingen har skjedd gradvis siden den iranske revolusjonen i 1979. En annen gruppe er afghanere som blant annet konverterte under markeringene for å få bli i Norge for noen år siden. Dessuten er det enkeltpersoner fra andre nasjonalitetsgrupper.

- Det er nok et tresifret antall afghanske konvertitter i Norge, sier Opsal.

Han vil ikke generalisere om årsaken, men antar at det i noen tilfeller kan ha sammenheng med søknader om oppholdstillatelse.

De afghanske asylsøkerne har sultrestreiket i Oslo sentrum.

Flere afghanere konverterte i forbindelse med demonstrasjoner om å få bli Norge.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

- Utlendingsmyndighetene er skeptiske når konverteringen skjer etter at den første søknaden om oppholdtillatelse er avslått, sier Opsal.

Han sier at mange slutter seg til pinsebevegelsen og andre frimenigheter, men at det også skjer dåp av muslimer i menigheter innen Den norske kirke.

Misjonering

Jan Opsal

Religionsforsker Jan Opsal sier at de fleste muslimene i Norge som har konvertert er iranere og afghanere.

Foto: NRK

- Pinsebevegelsen driver aktiv misjonering ved asylmottak. Deltakelse på religiøse møter kan være et av få tilbud om kontakt med nordmenn som asylsøkere får, sier Opsal.

Han sier også at det er ulike holdninger og praksis i menighetene når det gjelder krav til opplæring før det blir mulig å konvertere.

Når overgangen fra islam til kristendommen ikke er like påtakelig i Norge som i Danmark, tror Opsal det kan skyldes den sterkere polariseringen mellom muslimer og kristne i Danmark.

- Konvertering i Danmark kan være å vise et ønske om å bli integrert, sier han.

Ifølge avisa Politiken konverterer mellom 100 og 150 muslimer i Danmark hvert år, og det er langt flere enn tidligere.

Kontakt med danske verdier

- Årsaken er trolig at muslimer gjennom arbeid og utdannelse har fått langt bedre kontakt med kristne dansker og deres verdier. Vi ser en klar sammenheng mellom integrasjon og skifte av religion, sier landets fremste ekspert på konverteringer, Mogens Mogensen.

Han anslår at rundt 1000 muslimer har konvertert i Danmark. De utgjør imidlertid bare 0,5 prosent av landets muslimske befolkning, men tendensen er altså økende.

Hans Henrik Lund i Kirkens Integrations Tjeneste (KIT) i Danmark har også lagt merke til denne tendensen. KIT er en paraplyorganisasjon for 230 innvandrermeningheter.

Økning de siste par årene

- Jeg har en klar oppfatning av at det har skjedd en økning, og de siste par årene har vi fått langt flere henvendelser fra muslimer som vil lære mer om kristendommen sier han.

Den samme erfaringen har presten Nabil Astafanos som ofrkynner kristendommen for tidligere muslimer i Vigerslev kirke i København.

- De siste to årene har vi tatt imot flere muslimer som går over til kristendommen enn alle tidligere år til sammen, sier presten.

43 år gamle Safiya, opprinnelig fra Iran, er døpt og er med i frimenigheten Church of Love i København.

- Det var ikke et lett valg å ta, men nødvendig for at jeg skulle føle meg som et helt menneske, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt