- Drap på småbarn brer om seg i Pakistan

Mer enn 1200 nyfødte ble drept og dumpet i Pakistan i fjor. Sakene blir sjelden etterforsket.

Drap på småbarn i Pakistan

Bare i desember måned i fjor ble 40 døde småbarn funnet i søpla og i rennesteinen i pakistanske byer.

Foto: RIZWAN TABASSUM / Afp

Disse opplysningene stammer fra den private veldedighetsorganisasjonen Edhi Foundation. Deres undersøkelser viser at antallet drepte småbarn økte med 200 fra året før.

Bare i desember i fjor ble 40 døde småbarn funnet i søpla og i rennesteinen i pakistanske byer.

De fleste babyene som blir funnet, har dødd før de er en uke gamle. Og mørketallene er sannsynligvis høye. Undersøkelsene tar nemlig først og fremst for seg de større byene, og dekker ikke landsbygda.

Drap på småbarn i Pakistan

Edhi Foundation disponerer en stor kirkegård, hvor de har begravd hundrevis av småbarn i små, umerkede graver.

Foto: RIZWAN TABASSUM / Afp

En viktig årsak til barnedrapene, er at det å få barn utenfor ekteskapet kan være en stor ulykke i det konservative, muslimske landet. Enkelte steder i Pakistan behandles dette som en svært alvorlig forbrytelse som kan straffes med døden.

- Folk forlater barna sine fordi de tror de er uekte, men de er like uskyldige som alle andre småbarn, sier Abdul Sattar Edhi til AFP.

Drap på jenter vanligst

Edhi Foundations statistikker viser også at ni av ti drepte er småjenter, noe som kan skyldes at jenter blir vurdert som en høyere økonomisk byrde i et land hvor mange kvinner nektes å arbeide. Fedre må ofte betale en høy medgift for å få giftet bort sine døtre. Abort er forbudt i landet - bortsett fra i tilfeller hvor mors liv står i fare.

Umerket grav i Pakistan

En ansatt ved veldedighetsorganisasjonen Edhi Foundation merker en grav med hvor et ukjent lik er stedt til hvile.

Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters

Overfor CNN beskylder organisasjonens leder de pakistanske myndighetene for å ha gjort for lite for å stoppe denne utviklingen. Abdul Sattar Edhi sier at de ikke har gjort en god nok jobb med å opplyse folket og skaffe jobber. 55 millioner pakistanere er analfabeter.

Organisasjonen disponerer en stor kirkegård, hvor de har begravd hundrevis av småbarn i små, umerkede graver.

Det er livstidsstraff i Pakistan for drap, men slike saker blir sjelden verken registrert eller etterforsket, ifølge advokat Abdul Rasheed, som AFP har snakket med.

Ber om å overta uønskede babyer

Abdul Sitar Edhi

- Folk forlater barna sine fordi de tror de er uekte, men de er like uskyldige som alle andre småbarn, sier Abdul Sitar Edhi.

Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters

Organisasjonen prøver nå å snu den hjerteskjærende utviklingen, og har opprettet stasjoner i byen Karachi hvor folk anonymt kan levere inn uønskede barn i stedet for å ta livet av dem. India har hatt en lignende praksis i 20 år.

Også i flere andre land i verden blir jentebabyer drept, enten via vold eller bevisst forsømmelse, ifølge Verdens Helseorganisasjon. I enkelte land med stor fattigdom er drap på småbarn så vanlig at det gir demografiske skjevheter.

FN melder at det i deler av Asia er 130 gutter per 100 jenter etter at foreldrene ikke har latt jentebabyene vokse opp.

Les også: Sterilisering i India kan gi gratis bil

SISTE NYTT

Siste nytt