Gi barn en framtid!

Søndag 22. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene går til UNICEF og deres arbeid for utdanning av barn i krig og konflikt i Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia.

PAKA2015-00217 Amjad (5) during his class in UNICEF supported Government Primary School in Khatak Kali of Malakand district, Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Photographer: Asad Zaidi

Amjad (5) i Pakistan lærer seg tallene.Foto:Asad Zaidi/UNICEF

Foto: © UNICEF/UNI181836/Zaidi, Asad Zaidi / © UNICEF/UNI181836/Zaidi

– UNICEF jobber på spreng for å hindre at barn skal få ødelagt sin fremtid på grunn av voksenes kriger og konflikter. Denne TV-aksjonen handler om å gi barn en mulighet til en framtid, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF.

Laster kart, vennligst vent...

UNICEF skal bruke midlene fra TV-aksjonen i Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia.

«Hvert barn er en mulighet»

Barn og unge i konfliktområdet rammes flere ganger dersom det ikke satses på utdanning. Ikke bare kan krig frarøver dem barndommen, men som en følge av flukt og umulige forhold for å gjennomføre utdanning, mister de ofte skolegangen sin også. Det ønsker UNICEF å gjøre noe med i årets TV-aksjon.

Årets slagord er «Hvert barn er en mulighet». Årets TV-aksjon skal belyse hvordan barn uansett bosted kan utvikle seg og bli selvstendige samfunnsborgere som voksne, dersom de får den nødvendige skolegangen.

Pengene skal gå til barn

I Syria skal UNICEF gi skoleutstyr til 230.000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, utdanne lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte.

I Sør-Sudan skal midlene fra årets TV-aksjon få 24.000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr.

I Colombia skal UNICEF bidra til å skape trygge læringsmiljøer og gi lærere og rektorer teknikker for å minimere konfliktnivået. TV-aksjonsmidlene skal også gå til å identifisere områder med landminer og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.

I Mali skal 100 000 barn få skoleutstyr, og pengene skal gå til å rehabilitere 25 skoler, tilby 1000 lærere opplæring i psykososial støtte og gi 400 skoler solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg.

I Pakistan vil 15.600 barn i kriseområder få tilgang til læring, i tillegg til at midlene skal brukes til å utdanne 520 lærere og opprette 520 lokale læringssentre.

Vil du være med?

Ønsker du informasjon om hvordan du kan bidra kan du gå inn på www.blimed.no. Der finner du informasjon om hvordan man blir bøssebærer, og informasjon om hvordan skoler, foreninger og arbeidsplasser kan være med på verdens største dugnad.