Jaktfalk
Foto: Kjartan Trana / NRK

Sjanseløs mot eggtyvene

En stor eggrøver-liga rulles opp i Europa med forgreininger til Norge. Sentralt står Børgefjell, en skotsk milliardær og et hemmelig rom i Sverige.

Hvert år stenger svenske myndigheter av store fjellområder på østsiden av Børgefjell nasjonalpark, som ligger i grenseområdet mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Svensk politi og svenske ornitologer har også navn og beslaglagte egg fra Norge. Likevel har ikke politiet og miljømyndighetene her hjemme gjort spesielt mye for å forfølge disse tipsene.

– Vi vet at det finnes et stort nettverk av eggsamlere og fugleoppdrettere som vil ha våre truede rovfugler og ugler. Hele den arktiske fuglefaunaen er truet av en sterk samlerinteresse fra store deler av verden. Fugler vi selv ser som vanlige - linerle, gråtrost, blåstrupe og fjellrype - er helt unike i verdenssammenheng og veldig, veldig mye verdt for disse samlerne, sier ornitolog Jan-Eric Hägerroth.

Jan-Eric Hägerroth

– Om jeg har forstått det rett så blir ikke denne typen kriminalitet prioritert særlig høyt her i Norge, sier Jan-Eric Hägerroth.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Han er invitert til Røros for å orientere Norsk miljøpolitiforening (NMPF) om en omfattende sak, rullet opp over flere år og med forgreininger til mange europeiske land. Her tar ornitologen, som ble oppnevnt som ekspert på saken, tilhørerne med på litt av en reise.

For historien om eggtyvene i Børgefjell nasjonalpark har det meste: En skotsk milliardær og hans slott, et hemmelig rom i et hus i Sverige, telefonavlytting, lange fengselsstraffer i flere land og spor som leder rett inn til Norge.

Frifunnet etter beslag av 12.000 egg

– Våren 2008 mottok en politimann i Nyköping ett anonymt tips om en mann som «støvsuget Sverige for egg av sjeldne fuglearter». Vi prøvde å finne mer ut om saken, men etter seks måneder ga vi opp, forteller Hägerroth.

Året etter skjedde det imidlertid noe som fikk snøballen til å rulle. I juni fikk en skotsk godseier og mangemilliardær besøk av politiet, etter tips fra engelske fuglekikkere. Politiet gjennomsøkte den 50 rom store bygningen, som hadde bar, svømmebasseng og alle herligheter som hører et slott til. I tredje etasje kom de over en låst dør som godseieren selv måtte åpne. Innenfor fant politiet det de lette etter:

Veggene var dekket av utstoppede fugler og fra golv til tak sto flere store reoler. Da politiet dro ut skuffene på disse, ble de møtt av et helt uvirkelig syn. Til sammen 11.970 egg ble talt opp de følgende dagene. I rommet ble det også funnet et register over folk fra hele verden med den samme besettelsen. Der sto navnet til den svenske mannen "Robert", som politiet der hadde fått tips om året før.

Det ble gjort flere tilslag mot samlere i Storbritania våren 2009, og tre ivrige eggsamlere ble tatt. De hadde til sammen mer enn 17.000 egg.

To av disse blir dømt. Milliardæren blir frifunnet etter en langvarig sak med en stor mengde advokater involvert. Han donerer eggsamlingen sin til forskning, men politiet fikk gjennomgå de beslag som ble gjort hjemme hos den mektige forretningsmannen.

Eggbeslag

Bildet viser at tyvene ikke bare stjeler ett egg fra hvert reir - de tar hele kull.

Foto: Svensk politi

Svenske egg i Skottland

– Nå begynner ting å skje, forklarer Hägerroth, mens han ser utover en måpende forsamling av politifolk på Røros.

– I et fotoalbum ble det funnet over 500 bilder av egg og reir. Vi kan se at mange av bildene er tatt i Skandinavia, men hvor? Litt flaks gjorde at vi fant bilder av et jaktfalkreir, som vi fugleeksperter kjente fra svensk side av Børgefjell. Nå skjønte vi at vi hadde aktive eggsamlere her hos oss også.

Det lå også en pappkasse med egg fra Sverige hos milliardæren i Skottland.

Beslag av fugler

I tillegg til egg, finner politiet også alltid utstoppede fugler hos samlerne.

Foto: Svensk politi

– Det var blant annet to kull med egg fra traner i esken. Godseieren fra Skottland var i ferd med å registrere det han hadde fått fra "Robert", bare en uke før politiet slo til, forteller Hägerroth.

Hobbyen som ble forbudt

Læren om egg og det å samle på egg kalles oologi. Faget var lenge sett på som helt stuerent og var vel respektert innenfor naturfagene.

Utover på 1900-tallet hadde interessen for fugleegg spredt seg fra de mest naturvitenskapelig interesserte miljøene, til mange av de som fartet rundt i skog og mark. Eggsamling hadde blitt en hobby. Naturfaglærere spredte sin samlerinteresse til elevene og mange fremstående ornitologer oppmuntret små gutter til å starte med eggsamling; det ble sett på som en viktig og riktig vei inn til interesse for naturen.

Samlere er mennesker som tviler på seg selv, og et nytt objekt i samlingen fungerer som en selvbekreftelse

Werner Muensterberger

Etterhvert ble imidlertid det vitenskapelige miljøet bevisst at denne hobbyen ikke var til det beste for fuglene og livet rundt oss. Våre naboland forbød eggsamling, og på 60-tallet var temaet gjenstand for debatt også i Norge. Det endte med et forbud og fredning av fuglens reir og egg gjennom viltloven. I 2004 ble loven også støttet med en forskrift som sier at det er forbudt å oppbevare eggsamlinger.

Likevel fortsatte noen med å samle fugleegg. Mot slutten av 1980-tallet ble det stort fokus på saken, etter at man ble klar over at utenlandske samlere var i Norge og sanket egg. I Tyskland og Danmark ble over 130.000 egg beslaglagt i store aksjoner, mange tusen av disse stammet fra norske fugler.

Beslaglagte kart viste at samlerne hadde svært god kjennskap til den norske naturen og hekkeplasser for de aller sjeldneste fuglene. På denne tiden forsvant også tornskaten fra Storbritania. Ornitologene var ikke i tvil om at det var "the eggers", de som var besatt av å samle på fugleegg, som hadde skylda. Det fantes ingen andre årsaker.

LES: Kriminelle stjeler egg og fugleunger

Fugleegg

Fjelljo-egg i Børgefjell. Fjelljoen er en av de mest ettertraktede artene for eggplyndrerne. Flere hundre slike egg er beslaglagt.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi var som unger i en sjokoladefabrikk

Mens det i Norge nærmest har vært stille om eggsamlerne de siste 30 årene, har det vært stort fokus på saken i Storbritania. For noen år siden sto en tidligere eggsamler, Derek Lee, fram i avisa The Guardian. Han fortalte om det som nærmest må beskrives som en sykdom, en mani, som gjorde at han og vennene planla turer for å røve egg når våren kom.

– Vi var som unger i en sjokoladefabrikk. Som store barn som øynene lyste opp på når vi fant et reir, sa Lee til avisa.

Den tyske psykoanalytikeren og forfatter av boken "Collecting: An Unruly Passion", Werner Muensterberger, mener ensomhet og mangel på kjærlighet ligger bak en slik oppførsel. Objektene blir erstatninger for manglende trygghet og omsorg. Samlere er mennesker som tviler på seg selv, og et nytt objekt i samlingen fungerer som en selvbekreftelse. De bygger sitt ego med nye egg.

Hele den arktiske fuglefaunaen er truet av en sterk samlerinteresse fra store deler av verden.

Ornitolog Jan-Eric Hägerroth

Stort beslag i Sverige

Når tipset om milliardæren i Skottland endelig når fram til svensk politi i mai 2010, blir det aksjonert mot "Roberts" hus i Vingåker i Södermanland. De kommer med to biler, i tilfelle man må gjøre beslag på adressen. Politiet har egentlig ikke den store troen på akkurat det, de tenker at miljøet er varslet nå når ting har skjedd i Skottland.

Huset ser ryddig og fint ut, men muligens er det litt mange kommoder og skap på soverommet? En av politimennene drar ut en skuff og ser at det ligger tett med kartonger der. Når han løfter på lokket finner han det de leter etter, utblåste fugleegg. Alle kartongene, alle skuffene, alle skapene inneholder det samme. Det må bestilles en stor varebil for å få med beslaget på 941 kartonger.

Eggbeslag

Oppe til venstre er havørnegg fra Norge, deretter kongeørnegg merket Sør-Trøndelag.

Foto: Svensk politi

Politiet kontakter ornitologen Jan-Eric Hägerroth.

– Det er jeg som får jobben med å gjennomgå den enorme eggsamlingen. Vi finner over 3000 egg fra 200 forskjellige arter. På Naturvårdsverkets liste over fugler som står i fare for å dø ut står det 91 arter - av disse hadde "Robert" prikket in 46, forteller Hägerroth.

Lette etter reir med helikopter

I Norge er det i dag forbud mot å ha en eggsamling, om du ikke søkte om dette før forbudet ble innført. I Sverige og Storbritannia er det ikke slik, og "Robert" hevder i avhør at alle hans egg er av eldre dato. Han sier han ikke har samlet egg de siste 30 årene, men kjøpt dem på loppemarked, fått dem i gave eller byttet dem til seg.

Nå må ekspert Hägerroth begynne å gå gjennom beslaget for å se hva han kan finne.

– Datamaskinen hans inneholder en stor mengde bilder. Først og fremst av reir og egg, men også av det som ser ut til å være to meget egginteresserte venner. Gjennomgang av telefon- og nettbruk viser at dette er svenskene "Lasse" og "Jan".

I beslaget fra "Robert" finner de egg av kongeørn, havørn og snøugle som uten tvil stammer fra Norge. Egget fra kongeørna er plukket på en lokalitet i Sør-Trøndelag. Billedmaterialet på datamaskinen viser at disse mennene har vært mange steder, men spesielt mye i nord. De hadde hatt årlige turer til området ved Stekenjokk på svensk side av Børgefjell.

– Vi så til og med at de hadde hatt tilgang til helikopter for å lete etter reir! sier ornitologen.

Foredrag om eggrøvere

Jan-Eric Häggerroth forteller om gjenombruddet i etterforskningen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

LES: Jakter sjeldne egg med helikopter

Gjennombruddet

Sporene leder til nye beslag, "Lasse" fra Härnösand og "Jan" fra Göteborg blir siktet, tusenvis av nye egg blir beslaglagt. Det er nye bilder, nye registre og i et hemmelig rom bak et speil i det ene huset finner politiet mye nyttig informasjon og flere egg.

– De finner bilder av de tre turkameratene ved reir av fjellfugler i området ved Stekenjokk, og i skuffer og skap blir det funnet kull etter kull med egg av fugler som hekker i dette området, forklarer Hägerroth.

De arktiske høyfjellsfuglene er populær i eggesamlermiljøet; eggene kan byttes mot andre sjeldenheter og sikkert også selges for høye pengesummer.

I 2011 får Hägerroth sitt gjennombrudd i etterforskningen. Han vet at alle fugleegg er unike, som fingeravtrykk, og i fotosamlingen til "Robert" finner han et bilde av et reir av fjelljo fra Stekenjokk. Fotografiet fra 2007 viser et egg med et tydelig gjenkjennbart mønster. I samlingen finner han igjen dette egget, dermed kan det altså ikke være sant at dette er gamle egg.

– Snart får jeg flere liknende treff, selv om eggsamlerne har datert samlingene sine 30 eller 50 år tilbake i tid. Det blir tydelig bevist at dette er egg de har fotografert og så plukket selv.

Blåstrupe

Blåstrupen kalles fjellets juvel. Eggene er så ettertraktet at fuglen er utrydningstruet i enkelte områder.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Trøbbel i fugleparadiset

Oppe på Stekenjokk, en times gange fra grensa til Børgefjell nasjonalpark, har NRK flere ganger møtt naturoppsynsmann i Jämtland, Håkan Berglund.

– Før var jeg mye mer åpen og grei når folk ringte meg. Nå vet jeg faen. Jeg vet ikke lenger hva slags folk det er som kommer hit, man blir mistenksom etter det som har skjedd, sier han.

Her oppe på høyfjellet, på svensk side av grensa, bor det ingen mennesker, en gammel gruvevei skjærer seg gjennom høyfjellsplatået. Fra bilen kan vi se blåstrupe, lappspurv, jordugle, heilo, fjelljo, fjellvåk, fjellrype, bergand, brushane, dobbeltbekkasin og en rekke nordiske høyfjellsarter.

Stekenjokk

Utsikt mot Børgefjell nasjonalpark fra Stekenjokk i Sverige. Området er sperret for all ferdsel.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Jeg har anmeldt nordmenn som har gått inn i dette området, fordi de ikke ville fortelle meg hvorfor de var her i hekketida. Men jeg vet jo ikke. Det står liksom ikke eggtyver stemplet i panna på dem, sier Berglund.

Hele området ved Stekenjokk har siden 2011 vært stengt for ferdsel i deler av mai og hele juni. Bakgrunnen for dette er saken som blir fortalt om på Røros. Det jobbes nå med at dette fugleparadiset skal bli et permanent naturvernområde, med ferdselsforbud fra 10. juni til 10. juli.

Eggtyvene på tokt mens de er under etterforskning

For så og si samtidig med at politiets ekspert Jan-Eric Hägerroth i 2011 begynner å skjønne hvordan ting henger sammen, går alarmen. De tre svenske karene som etterforskes for eggplyndring er tilbake i fjellområdet ved norskegrensa i Trøndelag - i helikopter.

Eggbeslag

Nok et beslagsbilde fra svensk politi.

Foto: Svensk politi

– Ryktene har gått om at snøuglene hekker i fjellet, sier ornitologen.

Når svenske myndigheter blir klar over at eggtyvene er tilbake, mens etterforskningen pågår, bestemmer de seg for å stenge hele området på svensk side av grensa. Det settes inn flere patruljer og helikopter også fra politiets side.

Alt dette kommer frem før rettsaken mot de tre, hvor "Robert" får ett års ubetinget fengsel og eggsamlingen inndratt. "Lasse" og "Jan" får betingede dommer og kjempebøter.

– Det finnes flere svenske navn, og en ny sak er i disse dager under etterforskning. Den saken innvolverer to personer sør i Sverige, forklarer Hägerroth, mens nye bilder av eggsamlinger kommer opp på lerretet på Røros.

Sporene går også til Finland, der tollvesenet slår til like før 2012. De beslaglegger mer enn 10.000 egg og 600 døde fugler hos en 30 år gammel forretningsmann. Hägerroth skal vitne mot ham når ankesaken kommer opp i løpet av mai. Finske myndigheter har reist et erstatningskrav på 650.000 euro mot mannen, og de ber om et og et halvt års ubetinget fengsel.

Jeg vet ikke lenger hva slags folk det er som kommer hit, man blir mistenksom etter det som har skjedd

Oppsynsmann ved Länsstyrelsen i Jämtland, Håkan Berglund

– Dette må vi stoppe!

Ornitologen som nå står i den trønderske Bergstaden, er alvorlig. Denne mannen har utredet tiltak mot illegal jakt og handel med fugler og egg i Sverige i åtte år, og vært ekspert i det som har blitt en av de største rettssakene i Sverige og Skandinavia i moderne tid. Hägerroth har vært i Norge før, både hos Miljødirektoratet, politiet og ornitologene - og det er en grunn til det:

– Om jeg har forstått det rett, blir ikke denne typen kriminalitet prioritert særlig høyt her i Norge. Jeg håper jo inderlig at det kommer til å skje noe nå, for det finnes koblinger mellom landene, sier han.

Hägerroth klikker i et raskt tempo gjennom en enorm mengde bilder på sin datamaskin.

– Jeg har vært på litt av en reise. Jeg trodde ikke folk drev med slikt lenger, men jeg kommer hit for å gjøre dere bevisst på dette. Dette må vi stoppe!

Hans Tore Høviskeland.

Hans Tore Høviskeland i Økokrims Miljøkrimavdeling bekrefter at de jobber med saken med utspring i Sverige.

Foto: Kjartan Trana / NRK

LES: – Ikke si hvor det hekker rovfugl

Økokrim: – Det jobbes med saken

Blant miljøpolitiet som sitter på Røros og hører på foredraget, finner vi også flere fra Miljøkrimavdelingen i Økokrim. De vil i dag verken si noe om saken, hva de har fått oppgitt eller hva som vil bli gjort i Norge.

– Det jobbes med dette, er kommentaren fra leder av Miljøkrimavdelingen, Hans Tore Høviskeland.

Han sier at de stadig får meldinger om eggrøving fra utryddingstruede arter, og mener det som skjedde i Sverige absolutt kan skje i Norge også.

– Risikoen for å bli oppdaget er liten. Det er derfor viktig at folk melder fra til politiet dersom man tror det foregår eggrøving. Si fra om du har mistanke. Vi har ikke råd til å miste så altfor mange av denne typen egg og fugler.

Fjelljo

Fjelljo fotografert på grenserøysa mellom Norge og Sverige, ved Stekenjokk.

Foto: Kjartan Trana / NRK