Hopp til innhold

Vil skjerpe grensene for svevestøv

Dagens svevestøvgrenser er ikke strenge nok, mener Miljødirektoratet som foreslår en innskjerping av tillatte konsentrasjoner av svevestøv.

Svevestøv

Svevestøvet er en form av støv og består av partikler som svever i luften en viss tid i motsetning til nedfallsstøv.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Høye nivåer av svevestøv utgjør en betydelig risiko for befolkningens helse. Ny kunnskap om helsebelastningen av partikler tilsier at dagens grenser ikke er strenge nok, skriver Miljødirektoratet.

Direktoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendt forslag til forskriftsendring for innskjerping av grenseverdiene på høring – og på bakgrunn av høringssvarene anbefaler det at grenseverdiene for svevestøv settes ned fra 1. januar.

– Dagens grenser er ikke strenge nok til å beskytte befolkningen mot helseskader. Vi ser behovet for å skjerpe grensene for partikler, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det er ingen norske byer som bryter dagens tillatte årsmiddelkonsentrasjon for svevestøv, men enkelte byer har flere dager med for høye nivåer av svevestøv.

Miljødirektoratet mottok i alt 14 høringsinnspill til forslaget om endring i grenseverdiene for svevestøv.

12 av 14 høringsuttalelser er positive til innskjerping av grenseverdiene, mens de to siste ikke gir uttrykk for om de er for eller imot.