Hopp til innhold

Vil samle sørsamene i en region

Kommunalministeren har foreslått at landet deles inn i ti nye regioner. Sametingspresidenten ser for seg en region som inneholder hele det sørsamiske området.

reindrift

Sørsamisk språk brukes sør for Polarsirkelen i deler av Nordland og Trøndelag. Dette kan bli en ny region, foreslår sametingspresidenten.

Foto: NRK

Regjeringa legger fram en stortingsproposisjon med forslag til ny kommune- og regionreform i vår, og med forslag om at landet deles inn i ti nye regioner, og ikke 19 fylker som i dag.

I det samiske miljøet er mange opptatt av forskjellene i det samiske språket og hvordan dette skal bli ivaretatt i en ny regionreform.

Vil ha en sørsamisk region

Sametingspresident Vibeke Larsen sier de skulle ønsket en regionreform som går etter samenes språkgrenser. Spesielt er det store ulikheter mellom sørsamisk og de andre samiske språkene.

– For oss hadde det vært bra å få samlet sørsamisk i en region fra Saltfjellet i Nordland og ned til Trøndelag. En sørsamisk region kunne også hatt mer fokus på sørsamisk språk. I dag drives reindrift i sørsamiske områder i tre fylker spredt på 40 kommuner, sier Larsen.

Vibeke Larsen, sametingspresident

Det er store forskjeller i det samiske språket. Sametingspresident Vibeke Larsen ønsker en inndeling i nye regioner etter samiske språkgrenser.

Foto: Solvår Flatås/NRK

Regionen har forpliktelse til samisk språk

Sametinget mener det hadde vært hensiktsmessig at regionsgrensene i større grad fulgte områdene til samiske språk. Dette henger særlig sammen med forpliktelsene regionene har også for samiske språk. Det går fram i et brev fra Sametinget til Kommunaldepartementet i januar.

Statsråd Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil dele landet inn i nye ti regioner.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det påpekes at det er behov for samarbeid og samordning mellom nye regioner, sametinget og myndighetene.

– Færre regioner kan føre til at det blir færre instanser å forholde seg til. Men større regioner kan også føre til at samiske spørsmål ikke blir prioritert eller oppfattet som viktig, påpeker avdelingsdirektør Hege Fjellheim.