Hopp til innhold

Ønsker husmorvikaren velkommen tilbake

Husmorvikaren forsvant på 80-tallet, men kan fort komme tilbake igjen. I hvert fall hvis Sosialistisk Venstreparti får viljen sin.

Husmorvikar er en god hjelp å få når mor er syk

Husmorvikaren var til god hjelp om en krise i familien oppsto. Nå er de ønsket tilbake igjen av SV.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Hanne Ihler Toldnes

SV-politiker, Hanne Ihler Toldnes, tror det er bruk for husmorvikarer igjen.

Foto: Johannes Børstad / NRK

– Det er ingen tvil om at det er et behov. Vi får tilbakemeldinger fra fortvilte foreldre som blir satt i vanskelige situasjoner om det oppstår noe akutt, sier Hanne Ihler Toldnes fra SV.

Husmorvikaren vekker nostalgiske minner hos mange. Ordningen kom etter krigen og skulle hjelpe familier i krisesituasjoner, som for eksempel hvis mor var syk eller lå på fødeklinikken.

Nå er denne staute yrkesgruppen – som tidligere både vasket opp, laget mat og passet barn når det var nødvendig – så godt som utradert fra det norske samfunnet. Dette ønsker SV i Nord-Trøndelag å gjøre noe med.

Vil ha saken opp i Stortinget

Nord-Trøndelag SV har nemlig enstemmig vedtatt å jobbe for å få tilbake ordningen på nasjonalt plan.

– Saken er sendt til stortingsgruppa til SV, og vi vil komme med et innspill til SVs alternative statsbudsjett, sier Ihler Toldnes.

Husmorvikarutdanningen ble nedlagt i 1980, da det etter hvert ble færre heltidshusmødre og sosiale ordninger som barnehager, farspermisjoner og annet ble bygd ut.

Politikeren har allerede sett for seg hvordan dagens tilbud burde se ut.

– Vi har sett for oss at det skal være gjennom helsestasjonene. Det er et veletablert system allerede i dag, med 100 prosent brukeroppslutning. Helsestasjonene vi har snakket med, har også gitt uttrykk for at de gjerne ville bidratt for familier med akutt hjelp, sier Toldnes.

husmorvikar

Husmorvikaren hadde sin egen utdanning før den ble lagt ned på starten av 80-tallet.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Bort med byråkratiet

Det finnes mange enslige foreldre i dag, og Toldnes mener folk må legge ned mye arbeid for å finne en løsning når krisen oppstår.

– De må få slippe papirarbeid og masse telefoner fram og tilbake for å få ting gjennomført.

Hun mener også dagens familiesituasjon har forandret seg.

– De har ikke det nettverket som de hadde før. Folk flytter mer og blir mer sårbare når kriser oppstår. Da blir man mer avhengig av å få hjelp fra det offentlig i en krise. Dette er et lavterskeltilbud som jeg tror vil fungere, sier hun.

– Behovet er der

Elisabeth Rusdal

Elisabeth Rusdal har kjempet for husmorvikaren i mange år, og jubler over SV sitt forslag.

Foto: Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund (tidligere Norges Husmorforbund) er også veldig glad for at SV tar opp saken.

– Vi ønsker husmorvikarene hjertelig velkommen tilbake som en nasjonal ordning. Det er en ordning som vi trenger og som vi har kjempet for i mange år, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal.

Hun er enig i at dagens familiesituasjon har forandret seg.

– Før bodde familiene nærmere hverandre, men det gjør de ikke nødvendigvis i dag. Det er mange som kan trenge hjelp hvis de blir syke, så behovet er absolutt der, sier hun.

Husmorvikarer hadde også sin egen utdanning, før ordningen til slutt forsvant.

– Det finnes fortsatt husmorvikarer i dag, men de går under mange andre forskjellige navn. Noen kommuner har det også, men vi vil gjerne ha de tilbake i hele landet, sier Rusdal.