Vil fortsatt ha redusert sjølaksefiske

Direktoratet for naturforvaltning vil fortsatt ha redusert tid for laksefiske i sjøen.

Kilenotfiske etter laks
Foto: Kjartan Trana / NRK

I sommer ble tiden for fiske etter laks i sjøen redusert kraftig. Langs kysten av Trøndelag ble sesongen kortet inn med fire uker, i Trondheimsfjorden med tre uker og i Namsenfjorden ble sesongen to uker kortere. Årsaken til innstrammingene var truslene villaksen er utsatt for.

Nå er det klart at Direktoratet for naturforvaltning vil opprettholde den reduserte tiden for sjøfiske etter laks i 2009.

Frykter lite storlaks

- Det faglige grunnlaget for å fastsette fisketiden for neste år er i grove trekk det samme som da reguleringene for 2008 ble vedtatt, skriver direktoratet i ei pressemelding.

- Lite smålaks de to siste årene gir grunn til å frykte et dårlig innsig av storlaks de kommende sesongene, opplyser seniorrådgiver Stig Johansson.

Han viser til at 2007 var den dårligste smålakssesongen som er dokumentert, samt at det i hovedsak var godt innsig av stor laks som gjorde 2008 til en middels god sesong.

Sterke reaksjoner

Det vakte sterke reaksjoner da de reduserte fisketidene ble innført i sommer. Ordfører Reidar Lindseth i Flatanger mente at restriksjonene på laksefisket ødela for lokalsamfunnet.

- Jeg vil ha fokus på uretten som blir begått mot en hel næring på kysten, sa Lindseth til NRK

Flere sjølaksefiskere vurderte å saksøke staten fordi fisketiden ble kortere.