Hopp til innhold

Venter på dommen om flystøy

Dommen i saken mellom grunneiere på Ørlandet og staten, er forventet å komme i månedsskiftet april/mai. Partene har vært i nye rettsrunder, og saken er behandlet i Frostating lagmannsrett. Over to hundre eiendommer inngår i søksmålet, og beboere rundt kampflybasen viser til naboloven og at de har krav på erstatning for ulemper flystøyen fra de nye jagerflyene F-35 fører med seg. Advokat for grunneiere, Arild Paulsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, sier til NRK at de avventer dommen og hvordan lagmannsretten vurderer saken. Regjeringsadvokaten representerer staten ved Forsvarsdepartementet. Advokat Håvard Holdø viser til at ankesaken ble grundig belyst over tre uker i retten, og at det nå er bare å vente på lagmannsrettens vurdering.