Venter med jubel for laksesesongen

Fiskere fra hele verden tar mye storlaks i trønderske elver.

Kristen Kristiansen og Fred Olsen fisker laks i Namsen
Foto: Ellinor Hansen / NRK

Selv om laksefiskerne får mye storlaks, er det for tidlig å slå fast at dette er en god sesong.

Det sier Raoul Bierach, seksjonsleder i fiske og forvaltning i Direktoratet for Naturforvaltning til NRK Trøndelag.

Dårlig sesong i fjor

Først når vi kommer til slutten av juli mener Bierach at vi vet nok til å felle en dom over sesongen.

- Vi håper jo alle at årets laksesesong skal bli bedre enn det vi fryktet. Men den dårlige sesongen i fjor var et varsel som vi ikke uten videre kan overse, sier Bierach.

Restriksjoner

I tillegg til at kilnotfisket i fjordene ble kortet ned 3 uker, er det også begrensninger når det gjelder hvor mange laks en fisker kan ta.

-Nå i midten av juli vil vi gå gjennom tallene våre å se på om oppgangen av laks virkelig er så god som vi kan få inntrykk av.

Vi må også vurdere om oppgangen er så god som det virker som den er, eller om dette er en effekt av restriksjonene som er innført.

-Det som er sikkert er at vi må ha oppgang av mye mer laks utover i sesongen, om vi skal nå de gytebestandsmålene som er satt.