Hopp til innhold

Uvanlig tørke gir stor skogbrannfare

Det er svært sjelden at det er så tørt og så stor skogbrannfare på denne årstida, sier vakthavende meteorolog.

Lyngbrann Roan november 2022

Et område på nesten 25 mål er svidd av i Roan. Søndag ble området sjekket.

Foto: Tariq Alisubh

Det siste døgnet har det vært flere lyngbranner både i Roan i Trøndelag og i Ålesund i Møre og Romsdal.

– Det er stor grunn til å advare mot stor skogbrannfare, og bekreftelsen er disse brannene vi har sett, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Lyng– og gressbrannfaren er størst i de ytre strøkene i landet og på øyene.

– Dette gjelder store deler av landet fra Sunnmøre, nordover til Trøndelag og videre til Nordland og Ofoten, sier Haga.

Det har vært veldig lite nedbør og det er svært tørt. På denne årstida er det ikke vanlig.

– Det er en årstid vi ikke er innstilt på at det er stor skogbrannfare Så nettopp av den grunn bør det advares spesielt mot dette nå, sier han.

Også fordi det blåser mye. Haga sier at det er opp i liten til stiv kuling, med vindkast som kan være enda kraftigere.

– Da brer en brann seg raskt og er vanskeligere å håndtere.

Skogbrannfare

Gult farenivå og stor skogbrannfare mange steder i Norge nå.

Foto: Meteorologisk institutt

Lite som skulle til i Roan

Innsatsleder i Fosen brann og redning, Frode Skogstad Lyngvær, opplevde selv hvor tørt det var da brannen spredte seg i Roan lørdag.

Et område på mellom 20 og 25 mål er svidd av, men de forhindret at brannen spredte seg til bebyggelsen og husene som ble evakuert.

Det var trolig en gnist fra et gevær som traff lynget og startet brannen. Han sier at det viser hvor lite som skal til.

– Jeg vil nesten kalle det eksplosivt, når det er så tørt som nå.

Han sier at tørken som er nå er uvanlig.

Brann Roan 26. november 2022

Brannen nærmet seg bebyggelsen i Roan lørdag. Det tørre terrenget gjorde at brannen spredte seg fort. Ingen hus ble tatt av brannen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Han minnes storbrannene på Frøya og Flatanger under lignende forhold.

– Det skjer med jevne mellomrom. Da er det viktig at vi bruker hodet når vi ferdes i naturen, sier innsatsleder Frode Skogstad Lyngvær. Han er lettet over at de klarte å slukke brannen, og stolt over mannskapet og alle som hjalp til.

Det er skogbrannfare over store deler av Trøndelag.

– Det er tørt og det har vært det over lengre tid, sier brannmester Jostein Tangen på 110– sentralen i Midt–Norge.

Skogbrannhelikopter i Roan

Skogbrannhelikopter er i beredskap på Værnes. Her sjekkes fjellet der det brant i Roan lørdag kveld.

Foto: Tariq Alisubh
Tørt på Roan

Det er knusktørt som dette langs store deler av kysten. Dette bildet er tatt i Roan søndag.

Foto: Morten Karlsen