Bruker Snapchat og humor for å nå unge råkjørere

Utrykningspolitiet (UP) vil være kompis med de unge – ikke fiender. Suksessprosjekt skal innføres flere steder i landet.

UP Midt har tatt en bilfører i 108 km/t i 50-sonen i tettbygget strøk

VANVITTIG SNAP: På Snapchat delte UP i Midt-Norge dette bildet, hvor de hadde registrert en sjåfør i det de beskrev som en «vanvittig hastighet i 50-sonen i et tettbebygget strøk».

Foto: Skjermdump / UP Midt-Norge på Snapchat

– Det er de yngste sjåførene som er overrepresentert i de groveste fartsovertredelsene. Vi så behovet for å nå ut til dem bedre med budskapet vårt, forteller Kristian Akselsen.

Han jobber i UP i Midt-Norge, og ved siden av å for eksempel gjennomføre fartskontroller har det å snappe blitt en del av arbeidshverdagen hans.

De unge leser nemlig ikke aviser og ser heller ikke nyheter på TV, og da må det andre kanaler til for å få dem til å forstå at uvettig kjøring er farlig og at fart dreper.

I september begynte derfor UP Midt, som det første distriktet i landet, å bruke Snapchat for å nå ut til unge bilister.

Kristian Akselsen i UP Midt

KONTROLL: Kristian Akselsen i UP har fartskontroll på Øysand i Trøndelag.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

I snitt har kontoen hatt rundt 20.000 treff hver dag, men noen dager har det vært langt flere.

– På det meste har vi hatt oppunder 200.000 views på en enkelt snap. Så jeg har absolutt en opplevelse av at vi når ut til mange unge via Snapchat, sier Akselsen.

Responsen har også vært direkte fra enkelte av dem.

– Blant annet var det en ung kar som skulle kjøre opp og som skrev til oss at han satt veldig pris på infoen vi sendte ut på Snap.

UP Midt-Norge på Snapchat

MANGE FØLGERE: UP Midt-Norge på Snapchat har i snitt 20.000 treff hver dag. Men enkelte dager har de nærmet seg 200.000 treff.

Foto: Skjermdump / UP Midt-Norge på Snapchat

Vil ha Snapchat i hele landet

UP-sjefen i Norge, Steven Hasseldal, kaller pilotprosjektet for en suksess.

Han viser til at 76 prosent av treffene er fra personer under 35 år. I aldersgruppen 18 til 24 år, er tallet på 41 prosent. De fleste brukerne er menn.

Dette er nettopp den risikogruppen UP har ønsket å nå ut til, fordi unge menn er høyt representert på statistikker over ulykker og overtredelser, sier Hasseldal.

Derfor ønsker han nå at samtlige distrikt i landet skal komme seg på Snapchat.

– Vi er selvfølgelig avhengige av dedikerte sjeler som ønsker å jobbe med dette, for det kommer på toppen av den vanlige jobben man gjør, sier Hasseldal.

– Nå sitter sjefene i hvert enkelt distrikt og kartlegger hvordan man skal få til dette.

Jon Steven Hasseldal, sjef for Utrykkingspolitiet

ANGÅR DE FLESTE: UP-sjef Steven Hasseldal mener det er utrolig viktig å nå ut til så mange som mulig når det gjelder trafikksikkerhet, nettopp fordi det angår de aller fleste.

Foto: Politiet

Synd med fiendebilde

Det viktigste med Snapchat-prosjektet er å jobbe forebyggende. I tillegg er det et poeng å gi de unge innsikt i hva UP jobber med, sier distriktsleder i UP Midt, Anders Sjøtrø.

– Vi har opplevd at kontakten med de unge har blitt veldig negativ, for hver gang de møter politiet har det vært i form av negative sanksjoner, sier han.

– Det er synd å skape et fiendebilde, at det liksom er oss mot dem. Vi ønsker at de skal få et innblikk i hva intensjonen bak arbeidet er.

Maratonkontroll i UP

MARATONKONTROLL: Her har UP delt informasjon om at det var en rekke kontroller på gang onsdag 21. april.

Foto: Skjermdump / UP Midt-Norge på Snapchat

Nå opplever distriktet at de har fått god dialog med lokal ungdom, forteller Sjøtrø. Ikke minst fordi de også bruker humor gjennom Snapchat, som betjent Kristian Akselsen påpeker.

– Det blir veldig kjedelig om vi bare skal ha en konto med kun tørr informasjon. Derfor må vi krydre litt, sier han.

Anders Sjøtrø, distriktsleder UP Midt

EGET INITIATIV: Anders Stjøtrø er distriktsleder for UP Midt. Det var distriktet selv som tok initiativ til å starte opp pilotprosjektet på Snapchat.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kan skje rimelig fort

Ifølge UP-sjef Steven Hasseldal kan det variere hvor lang tid det vil ta for hvert distrikt å få rullet ut Snapchat-kontoer.

– Men ingenting ligger i veien for at det kan skje rimelig fort, sier han.

Etter hvert vil de også ta en evaluering på hvilken effekt det å være på Snapchat har hatt for ferdselen ute i trafikken. Det har de nemlig ikke fått gjort ennå.

– I første omgang er målet å finne relevante kanaler, og nå de målgruppene vi ønsker med et forebyggende budskap, sier Hasseldal.

– Nå vil vi prøve dette ut i hele landet, og deretter gå dypere til verks og se om dette har medført faktisk endring.

Informerer om bøter

MED HUMOR: Ved å bruke humor samtidig som de informerer, håper og tror UP at de når ut med budskapet til flere unge.

Foto: Skjermdump / UP Midt-Norge på Snapchat