Hopp til innhold

Uønsket pukkellaks oppdaget i flere norske elver

Pukkellaksen er observert i elver flere steder i Norge de siste ukene. Den er svartelistet og ikke velkommen i Norge.

Pukkellaks

Pukkellaksen, spesielt hannene, får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen.

Foto: Eva B. Thorstad / NINA

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Det er en type laks som i utgangspunktet ikke skal være i vårt område. Den er svartelistet og når vi får fangster av den, så er vi selvfølgelig interessert i å få den ut av elvene våre, sier Hallgeir Stjern.

Han har ansvaret for forvaltningen av lakseelvene Stordalselva og Nordalselva i Åfjord kommune. I begge de to elvene er den fremmede arten pukkellaks registrert.

– Vi vil ikke at den skal formere seg med lokal stamme, for det påvirker genetikken, og i tillegg er det en kamp om yteplassene i elva, sier Stjern.

– Virker som det har kommet veldig mye i år

Pukkellaks er naturlig utbredt i Stillehavet. I Norge er den en fremmed art og den er plassert på Norsk svarteliste, da det er fare for at den kan fortrenge arter som finnes fra før.

Idag er det hovedsakelig i Nord-Norge det finnes forekomster av laksen, men de siste ukene har det blitt registrert pukkellaks flere steder i landet, forteller forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Eva Thorstad.

– Det virker som det har kommet veldig mye i år. Derfor har jeg fulgt med litt ekstra, men vi har ikke helt oversikten over hvor mye det er, vi følger med fra dag til dag, sier Thorstad.

Spredde seg til nordnorske elver fra Russland

Pukkellaks spredde seg til nordnorske elver etter store utsettinger av arten i Russland fra slutten av 50-tallet og med ujevne mellomrom frem til 2001, ifølge Artsdatabanken.

Tidligere har det vært registeringer helt ned til Sørlandet, men det har vært mest pukkellaks jo nærmere Russland man er, forteller Thorstad.

– I år har jeg så langt registrert pukkellaks i elver i hele landet. Fra Finnmark nær Russland, og hele kysten til og med Rogaland. Så langt er det få meldinger fra Sørlandet, men det er fanget pukkellaks også i Glomma.

– Er det noen spesiell grunn til at det kommer så mange nå?

– Det vet vi ikke, rett og slett. Jeg har sett at det er registrert mange i Storbritannina og Irland også. Det kan være at det har vært veldig gode forhold i havet og høy overlevelse i år, og at det er derfor vi får så mye av dem. Det har vi ikke helt oversikten over ennå.

Vil ha meldinger

Thorstad forteller at NINA gjerne vil ha meldinger på laks@nina.no hvis noen skulle fange pukkellaks. Pukkellaks kan man kjenne igjen ved at de får en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen i gytetiden, spesielt hannene.

Ellers ligner den mye på en ordinær laks når den kommer til elva, forteller Stjern.

– Den er litt glattere i skjellene og litt mer som en sild, men det spesielle med den er at den har prikker på halefinnen. Det er særtegnet med den.