Hopp til innhold

Unikt våpenfunn i Oppdal

Arkeologer har funnet inntil 4000 år gamle jaktredskaper i Oppdal. Funnene betegnes som unike og består blant annet av to skiferspisser.

Funnet ble gjort ved en snøfonn. Skiferspissene har bek på seg. Den ene stammer fra yngre steinalder, altså omkring år 2000 f. Kr. I tillegg er det funnet et treskaft, som trolig har hatt en flintspiss på seg. Også dette er fra den yngre steinalderen, skriver Adresseavisen.

- Enormt godt bevart

Det spesielle ved funnet, er at det omfatter mer enn bare pilspisser. Også en pil av tre og festet mellom pil og pilspiss, som trolig er surret sammen av dyresener og bjørkebark, er funnet i Oppdalsfjella.

Materialet er sjeldent i måten det er bevart på, og eksemplaret er et forseggjort arbeid som det ligger mye arbeid bak. Gjenstanden stammer trolig fra vikingtiden, trolig mellom år 750 og 800, og slike eksemplarer dukker sjelden opp.

Trevirket er enormt godt bevart, og det er sjelden vi finner så godt bevarte organisk materialer. Selv i rike graver i lavlandet er som oftest trevirket forsvunnet, sier arkeolog Leif Inge Åstveit ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Han sier det ble jaktet på rein på fonnene. Bakgrunnen for at funnene er så godt bevart i snøfonnene, er at de har ligget kaldt, mørkt, fuktig og stabilt.