Uenige om gaupekvoter

Det er uenighet om hvor mange hunngauper som bør skytes i Midt-Norge.

Gaupe
Foto: Vegar Persen/SNO

Roviltnemnda mener det bør skytes 36 hunndyr, mens Direktoratet for naturforvaltning mener det ikke er forsvarlig med flere enn 25.

Totalt er det lov til å felle 55 gauper i region 6, som er Møre og Romsdal og Sør- og Nord-Trøndelag. Roviltnemnda vil at 36 av disse skal være hunndyr, men Naturvernforbundet har klaget på vedtaket.

- For høyt

Nå har også Direktoratet for naturforvaltning kommet med sitt råd.

- Spesielt hunndyrkvoten er høy i forhold til det som er et forsvarlig uttak i regionen, sier Jan Paul Bolstad.

Direktoratet mener det kan føre til at det fastsatte målet om 12 ynglinger i regionen ikke nåes, og foreslår 25 hunngauper.

- Vanskelig jakt

- I så fall blir det umulig for jegerne å felle totalkvoten på 55 dyr, sier leder i rovviltnemnda, Toril Melheim Strand.

- Det er flinke jegere som går ut og skyter, men har man to dyr i et område og ett av dem viser seg å være hunndyr, så blir jakta stoppet fordi det er vanskelig å se forskjell på hanndyr og hunndyr.

Derfor har kvoten aldri blitt fyllt de siste åra, sier hun, og frykter økt bestand og dermed økte skader i regionen dersom Miljøverndepartementet følger direktoratets råd.

- Det vi gjør er å gi et faglig råd til departementet som behandler klagen fra Naturvernforbundet, sier Bolstad.